Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Chủ đề Media - IELTS Speaking Part 1,2,3 và mẫu câu trả lời

Nội dung [Hiện]

Chủ đề Media trong IELTS Speaking rất đa dạng và phong phú nên để chuẩn bị tốt cho phần thi này, bạn nên trau dồi kiến thức về nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng thời tham khảo các câu hỏi và trả lời mẫu cho các chủ đề.

Trong bài học hôm nay, LangGo sẽ tổng hợp cho bạn một số câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 1,2,3 chủ đề Media đồng thời gợi ý câu trả lời mẫu để bạn tham khảo nhé.

IELTS Speaking Part 1,2,3 chủ đề Media

Tham khảo câu hỏi và trả lời mẫu IELTS Speaking Part 1,2,3 chủ đề Media

1. Chủ đề Media IELTS Speaking Part 1,2,3 và mẫu câu trả lời

1.1. IELTS Speaking Media topic Part 1

A. Where do you usually get the news from?

Given the fast-paced development of mass media, I believe that people, especially youngsters like me, often receive information from the two most popular platforms which are Facebook and television. All the freshest news is kept up to date regarding every facet of life, such as politics, entertainment, or society.

Bạn thường cập nhật tin tức từ đâu?

Với sự phát triển nhanh chóng của các phương tiện thông tin đại chúng, tôi tin rằng mọi người, đặc biệt là những người trẻ như tôi, thường cập nhật thông tin từ hai nền tảng phổ biến nhất là Facebook và truyền hình. Tất cả các tin tức mới nhất được cập nhật liên quan đến mọi khía cạnh của cuộc sống, như chính trị, giải trí hoặc xã hội.

Speaking about media và một số câu hỏi thường gặp

Speaking about media và một số câu hỏi thường gặp

B. Do you read magazines? Which ones?

I passionately read fashion magazines, which help me to keep up with trends across the world. They include a large number of fascinating news articles about celebrities and international fashion shows which appeal to me a lot.

Bạn có đọc tạp chí không? Bạn đọc loại tạp chí nào?

Tôi say mê đọc các tạp chí về thời trang, chúng giúp tôi cập nhật các xu hướng trên thế giới. Tạp chí thời trang có rất nhiều bài báo thú vị về người nổi tiếng và các chương trình thời trang quốc tế, những điều đó rất thu hút đối với tôi.

C. Do you often read newspapers?

Reading newspapers is my daily strategy to become knowledgeable and to absorb more in-depth information. However, I prefer reading a magazine to reading a newspaper because there are many illustrations and eye-catching pictures. So I don't read newspapers as frequently as I read magazines.

Bạn có thường đọc báo không?

Đọc báo là chiến lược hàng ngày của tôi để trở nên hiểu biết hơn cũng nhuư để tiếp thu nhiều thông tin chuyên sâu hơn. Tuy nhiên, tôi thích đọc tạp chí hơn đọc báo vì tạp chí có nhiều hình ảnh minh họa rất bắt mắt. Vì vậy, tôi không đọc báo thường xuyên như đọc tạp chí.

1.2. IELTS Speaking topic Media Part 2

Which program on TV or radio do you often listen to?

 • What is it?
 • What is that about?
 • Why do you listen to it?
 • And say what you think could be improved about its output?

Bạn thường nghe chương trình nào trên TV hoặc radio?

 • Chương trình đó là gì?
 • Chương trình đó nói về điều gì?
 • Tại sao bạn lại nghe chương trình đó?
 • Và bạn nghĩ chương trình đó cần cải thiện điều gì?

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 chủ đề Media

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 chủ đề Media

Well, TV shows attract me more than the radio does because of the appealing animations I can see on television. One of my favorite shows is Little Big Shots which is produced by two well-known comedians, Steve Harvey, and Ellen DeGeneres. The first show premiered on March 8, 2016, and a new episode airs weekly on Tuesday at 10 p.m. In this show, children demonstrate their talents and involvement by sharing their own stories with the hosts. The ingenious leading style of Steve Harvey along with his sense of humor crack audiences up the whole time.

Chà, các chương trình truyền hình thu hút tôi hơn radio vì tôi có thể xem những hình ảnh động hấp dẫn trên TV. Một trong những chương trình yêu thích của tôi là Little Big Shots – chương trình được sản xuất bởi 2 diễn viên hài nổi tiếng là Steve Harvey và Ellen DeGeneres. Chương trình đầu tiên được công chiếu vào ngày 8/3/2016 và số mới được phát sóng hàng tuần vào 10h tối thứ 3. Trong chương trình này, các em nhỏ được thể hiện tài năng và sự cuốn hút của mình bằng cách chia sẻ câu chuyện của riêng mình với người dẫn. Phong cách dẫn khéo léo và khiếu hài hước của Steve Harvey lúc nào cũng làm khán giả cười nghiêng ngả.

The show lasts for about one and a half hours. At first, a short video introduction of a kid is played for the audience. After that, the kid will show up on the stage and start a conversation with Mr, Harvey. At this time, kids will reveal their special talents to the host. Finally, there is a question and answer section between Mr. Harvey and the kids to discover more about their abilities.

Chương trình kéo dài khoảng 1 tiếng 30 phút. Trước tiên, khán giả sẽ được xem một đoạn video ngắn giới thiệu về nhân vật. Sau đó, bạn nhỏ sẽ xuất hiện trên sân khấu và bắt đầu cuộc trò chuyện với mr Harvey. Khi đó, các bạn nhỏ sẽ bộc lộ tài năng đăc biệt của mình với người dẫn chương trình. Cuối cùng là phần hỏi đáp giữa Mr Harvey và bạn nhỏ để khám phá thêm về khả năng của bạn nhỏ đó.

"Little Big Shot" provides me with a lot of enjoyment and relaxation each week. It’s never a dull show and I wouldn’t suggest any changes to the format!

"Little Big Shot" đem đến cho tôi rất nhiều niềm vui và sự thư giãn mỗi tuần. Chương trình này chưa bao giờ gây nhàm chán và tôi không đề xuất thay đổi bất cứ điều gì về chương trình.

1.3. Topic Media IELTS Speaking Part 3

A. Do large media organizations have too much influence? (What makes you say so?)

In this era of rapid technological development, I think media organizations show their dominance on almost all social networks. They exert a large influence on youngsters because their exposure to the Internet is getting more frequent, and with this, their exposure to improper content is also increasing. For example, my little cousins are allowed to use youtube so early that sometimes they use offensive words they’ve picked up from YouTubers when they are talking to adults.

Các tổ chức truyền thông lớn có phải có quá nhiều ảnh hưởng hay không? (Điều gì khiến bạn thấy như vậy?)

Trong thời đại phát triển công nghệ nhanh chóng này, tôi nghĩ các tổ chức truyền thông cho thấy sự thống trị của họ trên hầu hết các mạng xã hội. Họ gây ảnh hưởng lớn đến những người trẻ tuổi vì việc họ tiếp xúc với Internet ngày càng thường xuyên hơn và với điều này, việc họ tiếp xúc với nội dung không phù hợp cũng ngày càng tăng. Ví dụ: anh em họ nhỏ của tôi được phép sử dụng youtube sớm đến mức đôi khi họ sử dụng những từ xúc phạm mà họ đã chọn từ YouTubers khi họ nói chuyện với người lớn.

IELTS Speakingh Part 3 Topic Media

Tham khảo bài mẫu và từ vựng Chủ đề Media IELTS Speaking

B. What is the most important medium for people in your country?

I think the media is an indispensable resource for citizens my age. Social networks allow young access to unlimited sources of entertainment and ways to socialize. In reality, they offer the fastest way to explore and keep up with the dynamic lifestyle changes all over the world because these networks require little time to broadcast and replicate information. For example, students can know the changes in schedule time without having to come to school prior.

Phương tiện truyền thông quan trọng nhất ở đất nước bạn là gì?

Tôi nghĩ rằng phương tiện truyền thông là một nguồn tài nguyên không thể thiếu cho công dân ở độ tuổi của tôi. Mạng xã hội cho phép giới trẻ truy cập vào các nguồn giải trí không giới hạn và các cách để xã hội hóa. Trên thực tế, mạng xã hội cung cấp cách nhanh nhất để khám phá và theo kịp sự thay đổi lối sống năng động trên toàn thế giới vì chúng đòi hỏi ít thời gian để truyền bá và nhân bản thông tin. Ví dụ, sinh viên có thể biết những thay đổi trong thời gian biểu mà không cần phải đến trường trước đó.

Bạn có thể xem thêm video hướng dẫn trả lời các câu hỏi về chủ đề Media dưới đây của IELTS LangGo để học ngữ điệu và cách phát âm luôn nhé!

Giải Đề Thi IELTS Speaking Chủ Đề "Media"

2. Top list 20+ từ vựng topic Media IELTS Speaking

Sau khi tham khảo những câu hỏi và trả lời mẫu về chủ đề Media IELTS Speaking trên đây, bạn có thể ghi chú lại một số từ vựng hay về chủ đề này để có thể vận dụng vào quá trình chuẩn bị bài nói của chính bạn nhé.

 • fast-paced development (n): sự phát triển nhanh chóng
 • freshest news (n): thông tin mới nhất
 • facet (n): khía cạnh (vấn đề...), mặt
 • passionately (adv): một cách say mê, đam mê → be passionate about: say mê về thứ gì đó
 • to keep up with: theo kịp ai đó
 • fascinating (a): hấp dẫn, thú vị đầy mê hoặc
 • celebrity (n): người nổi tiếng
 • appeal to someone: thấy điều này thú vị, thu hút
 • knowledgeable (adj): có hiểu biết
 • absorb (v): hấp thụ
 • in-depth (a): sâu sắc, chuyên sâu
 • illustration (n): tranh minh hoạ, hình minh hoạ
 • eye-catching (a): bắt mắt
 • to premiere (v): (phim ảnh, chương trình) công chiếu
 • to involvement (v): tham gia, tham dự
 • to demonstrate (v): thể hiện
 • ingenious (a): tài trí, thông mình
 • to crack someone up: làm ai đó bật cười
 • dull (a): buồn tẻ, nhạt nhẽo
 • to reveal (v): bộc lộ
 • rapid (a): nhanh ~ quick, fast, speedy, expeditious
 • dominance (n): sự thống trị, vị thế
 • exert on (v): gây nên (sức ảnh hưởng,...)
 • exposure to (n): sự tiếp xúc
 • improper (a): không đúng, không phù hợp
 • offensive (a): phản cảm, có tính xúc phạm
 • indispensable (a): cần thiết
 • broadcast (v): lan truyền, phổ biến rộng rãi
 • prior (a): trước

Media là môt trong những chủ để khá quen thuộc trong IELTS Speaking. Hy vọng, từ vựng cùng những câu hỏi và trả lời gợi ý về chủ đề Media IELTS speaking trên đây có thể giúp các bạn chuẩn bị và trả lời tốt hơn nếu được hỏi về chủ đề này.

Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo thêm các hướng dẫn luyện thi IELTS Speaking nhé. Chúc các bạn luyện thi IELTS hiệu quả.

IELTS LangGo

🍰 MỪNG SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG!!! TRỊ GIÁ LÊN TỚI 650.000.000Đ - Từ 20/5 đến 30/6.
Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, IELTS LangGo dành tặng các bạn học viên CƠ HỘI GIÀNH những phần quà vô cùng giá trị từ 20/05 - 30/06/2024.
 • 1 xe Honda Vision trị giá 40.000.000đ
 • 3 Laptop Asus Vivo 15 trị giá 10.000.000đ
 • 5 Đồng hồ thông minh trị giá 2.000.000đ
 • 10 Headphone trị giá 1.000.000đ
 • 50 Voucher giảm học phí lên tới 25% 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ