Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Hiện tượng nuốt âm (Elision) là gì? Ứng dụng nuốt âm trong Speaking

Nội dung [Hiện]

Hiện tượng nuốt âm (Elision) là một phần đặc biệt quan trọng trong phát âm Tiếng Anh nhưng thường bị nhiều giáo viên và học sinh bỏ qua để tập trung cho ngữ pháp và từ vựng. Đây hẳn là lý do vì sao bạn chưa thể nói Tiếng Anh tự nhiên và trôi chảy như người bản xứ.

Trong bài học này, hãy cùng IELTS LangGo tìm hiểu Elision là gì và thực hành luyện tập nuốt âm thông qua các Elision examples nhé!

Hiện tượng nuốt âm (Elision) trong Tiếng Anh

Hiện tượng nuốt âm (Elision) trong Tiếng Anh

1.Hiện tượng nuốt âm (Elision) là gì

Trong tất cả các đặc điểm của phát âm Tiếng Anh thì nối âm, hay còn được hiểu là nhịp điệu giữa các từ thường là phần được ít giáo viên hay bản thân mỗi học sinh chú ý đến nhất. Nuốt âm (Elision) là một thành phần của nối âm trong Tiếng Anh nhưng liệu bạn đã biết chính xác quá trình nuốt âm (Elision) là gì chưa?

Hiện tượng nuốt âm (Elision) là sự lược bỏ một âm, một vần hoặc một từ trong câu để giúp việc phát âm các cụm từ phức tạp trở nên nhanh chóng, dễ dàng và tự nhiên hơn.

Elision thường xảy ra ở các âm tiết không được nhấn trọng âm bởi thông thường, trong các cuộc giao tiếp xã hội, người nói có xu hướng lướt qua nhanh các âm yếu, thậm chí là loại bỏ nó luôn để giúp câu nói trở nên đơn giản và nhanh chóng nhất.

Ví dụ về hiện tượng nuốt âm (Elision) trong Tiếng Anh

Ví dụ về hiện tượng nuốt âm (Elision) trong Tiếng Anh

Cùng tham khảo một số Elision examples sau đây:

 • Trong giao tiếp hằng ngày, câu “I don’t know” sẽ được đọc thành /I dunno/
 • Từ camera đọc nhanh sẽ thành /kamra/
 • Với câu “Did you eat yet?”, hiện tượng nuốt âm (Elision) sẽ cho phép ta lược bỏ âm “d” cuối từ did và âm “t” cuối từ eat để trở thành /dʒitʃɛt/

2.Các trường hợp nuốt âm (Elision) trong Tiếng Anh

Sau khi điểm qua định nghĩa và một số Elision examples, hãy cùng IELTS LangGo tìm hiểu xem hiện tượng nuốt âm (Elision) thường xuất hiện trong các trường hợp nào nhé!

Elision xảy ra với cả nguyên âm và phụ âm, trong đó sự nuốt âm xảy ra nhiều hơn với các phụ âm. Có 3 trường hợp nuốt âm (Elision) trong Tiếng Anh như sau:

Trường hợp xảy ra hiện tượng nuốt âm (Elision) trong Tiếng Anh

Trường hợp xảy ra hiện tượng nuốt âm (Elision) trong Tiếng Anh

2.1. Nuốt âm /t/ và /d/ khi các âm này đều đứng giữa hai phụ âm:

Với những từ hoặc cụm từ có chứa thành phần phụ âm - t hoặc d - phụ âm, chúng ta thường có xu hướng đơn giản hóa bằng cách lược bớt đi âm /t/ và /d/.

Để hiểu rõ hơn về trường hợp lược âm này, bạn hãy xem một vài Elision examples sau đây:

 • Từ conscripts chứa âm /t/ được chặn bởi hai phụ âm /p/ và /s/ nên sẽ được bỏ đi và đọc thành /ˈkɒnskrɪps/;
 • Tương tự, cụm từ the fact that cũng được lược bỏ âm /t/ trong từ fact để trở thành /də fak dət;
 • Cụm the next day được đọc là /dəneɪks deɪ/; từ desktop sau khi được lược âm sẽ là /dɛsˌtɒp/;
 • Cụm từ must be khi đọc nhanh sẽ trở thành /mʌsbi/; cụm từ didn’t he có hai cách đọc nhanh là /dɪdnthi/ hay /dɪdni/.

Trường hợp này đặc biệt phổ biến với các từ kết thúc bằng đuôi -ed bởi hầu hết các từ theo sau đuôi này sẽ bắt đầu bằng một phụ âm.

Ví dụ:

 • Cụm từ mashed potatoes (khoai tây nghiền) thường bị lược bỏ đuôi -ed để người nói phát âm /maʃ pɒˈteɪtəʊz/ dễ dàng hơn;
 • Sau khi lược bỏ đuôi -ed trong câu Robert’s machine stopped printing, ta sẽ phát âm thành /’Rɒbəz məˈʃiːn ˈstɒp ˈprɪntɪŋ/.
 • Sau khi lược bỏ đuôi -ed trong câu Robert’s machine stopped printing, ta sẽ phát âm thành /’Rɒbəz məˈʃiːn ˈstɒp ˈprɪntɪŋ/.

2.2. Nuốt âm /ə/

Hiện tượng nuốt âm (Elision) còn xảy ra với các từ chứa âm /ə/ đứng ở vị trí đầu của từ đó hoặc giữa hai âm tiết được nhấn trọng âm. Bên cạnh đó, elision sẽ xảy ra khi âm /ə/ được đặt giữa hai phụ âm, trong đó phụ âm thứ hai là /n/, /l/ hay /r/.

Bạn có thể tham khảo một số elision examples dưới đây để nắm vững hơn trường hợp nuốt âm này:

 • Từ police (cảnh sát) có phiên âm IPA là /pəˈliːs/. Nhưng ta sẽ thấy từ này rơi vào quy tắc nuốt âm trên (âm /ə/, đứng giữa hai phụ âm trong đó phụ âm thứ hai là /l/) nên trong giao tiếp nhanh, người bản xứ thường phát âm thành /pli:s/
 • Từ library (thư viện) có cách phiên âm IPA là /ˈlaɪbrəri/ nhưng âm /ə/ nằm giữa hai phụ âm, trong đó phụ âm thứ hai là /r/ nên sẽ được đọc thành /ˈlaɪbrɪ/.

2.3. Lược bỏ âm /h/

Có thể bạn đã bắt gặp một số trường hợp nuốt âm /h/ khi các từ đứng riêng lẻ một mình như heir, honesty hay hour. Vì vậy, /h/ đóng vai âm câm trong các elision examples này.

Tuy nhiên, hiện tượng nuốt âm (Elision) còn xảy ra với các từ bắt đầu bằng âm /h/ không câm và trước đó là một từ khác kết thúc bằng một phụ âm.

Ví dụ:

 • Trong câu He passed his exams, từ his bắt đầu bằng âm /h/ không câm, đồng thời đứng sau từ passed được kết thúc bởi một phụ âm. Vì thế, trong trường hợp này, ta lược âm /h/ đi để trở thành / hɪ ˈpaːst ɪz ɪgˈzam/

2.4. Lược bỏ âm /v/ trong từ OF

Trong phiên âm IPA, từ of được phát âm thành /əv/. Tuy nhiên, khi đứng trước of là các phụ âm thì hiện tượng nuốt âm (Elision) sẽ xảy ra với âm /v/ trong of.

Khi nào bạn có thể nuốt âm?

Cấn xác định được khi nào bạn có thể nuốt âm?

Ví dụ:

 • Cụm a lot of candies (rất nhiều kẹo ngọt) có phát âm IPA là /ə lɒt əv ˈkændiz/, nhưng trên thực tế khi giao tiếp hàng ngày, người bản xứ sẽ đọc là /ə lɒt ə ˈkændiz/.
 • Cụm one of my favorite songs (một trong những ca khúc yêu thích của tôi) vốn được phát âm là /wʌn əv maɪ ˈfeɪvərɪt sɒŋz/. Tuy nhiên, khi áp dụng Elision, nó trở thành /wʌn ə maɪ ˈfeɪvərɪt sɒŋz/.

2.5. Nuốt âm khi hai phụ âm giống nhau đứng cạnh nhau

Với các cụm từ mà âm cuối cùng của từ phía trước giống y hệt âm đầu tiên của từ phía sau, bạn hãy lược bớt âm cuối của từ đứng đằng trước nếu muốn câu nói của mình nghe tự nhiên và trôi chảy hơn nhé!

Ví dụ về Elision trong trường hợp này:

 • Cụm lamp post (cột đèn cao áp) có cách phiên âm IPA là /læmp poʊst/ nhưng được người bản xứ lược bớt âm cuối để biến thành /læm poʊst/;
 • Cụm từ kept talking (tiếp tục nói chuyện) có hai âm /t/ đứng liền kề nhau nên được đọc là /kep tɔːkɪŋ/.

3.Luyện tập nuốt âm trong Speaking

Hãy cùng IELTS LangGo điểm qua một vài bài nói điển hình của IELTS Speaking để áp dụng những kiến thức đã học ở trên về hiện tượng nuốt âm (Elision) vào thực tế nhé!

3.1. Luyện tập với từng câu

 • What’s his name?: /wətsəzneɪm/.
 • Give me that!: /gɪmɪðæt/.
 • Send Frank a kiss: /sen Fræŋk ə kɪs/.
 • I prefer cold weather because in the hot weather, if it’s sunny, my skin burns so easily.

cold /kəʊl/; easily /ˈiːzli/

 • I particularly enjoyed the UK because it’s so different from my own country.

different /ˈdɪfrənt/.

 • Luckily I had a good teacher at school who made the lessons really interesting.

interesting /ˈɪntrestɪŋ/.

 • Would you mind picking my children up from school?

would you /wuʤu/

 • I told him /I toll dim/
 • Where did he go?

did he /diddy/

 • She looked at it without her glasses

looked at it /look taddit/

3.2. Luyện tập với từng bài mẫu

Sau đây, IELTS LangGo sẽ giúp bạn chỉ rõ những trường hợp mà hiện tượng nuốt âm (Elision) xảy ra trong các câu dưới. Hãy luyện tập theo để làm quen với Elision trong Speaking nói chung và IELTS Speaking nói riêng nhé!

Câu 1: Why do you think people need to show their status in society? (Nguồn: IELTS Buddy)

I believe that this is because it's important in society to show you have money or are successful – it is nature, or the way we are brought up, that makes us feel like this, but also the pressure that society puts on everyone to be successful. And showing status is basically showing that you have money and you have success, so this is what people want to do. Going back to the example of the car, driving around in a Mercedes is a very conspicuous show of status – it basically says to people, “Look, I am successful and I have money.” Another reason is possibly for respect. In many cultures, if someone has high status, then they will be respected by others and they may receive preferential treatment.

basically /ˈbeɪsɪkli/

has high /hæzaɪ/

respected /rɪˈspekt/

Câu 2: What roles do grandparents play in the family in your country? (Nguồn: IELTS Mentor)

Grandparents in a family are like the pillars of virtue and they play an important role. They maintain a balance for the family by nurturing the old traditions and values and teach how to adhere to the roots. With the increasing number of both working parents, grandparents often look after the children. They often advise the rest of the family from time to time regarding family matters as they have more experience and thus their advice often saves us from making wrong decisions. From this sense, they act like reliable mentors.

grandparents /ˈɡrænperəns/

important /ɪmˈpɔːrtn/

saves us /seɪvəs/

this sense /ðɪsens/

Câu 3: Do you think people in your country are less healthy than they used to be? (Nguồn: IELTS Jacky)

Personally, I think that the health of many people is worse than it used to be. This is mainly due to obesity caused by an unhealthy diet. Being overweight can cause diabetes, heart problems and many other serious health issues. A high percentage of the population don’t take regular exercise which is another factor that contributes to poor health.

used to /juːstə/

caused /kɔːz/

don’t /dəʊn/

Qua bài viết này, IELTS LangGo hy vọng đã mang đến cho bạn nhiều kiến thức bổ ích mà bạn cần biết về hiện tượng nuốt âm (Elision) trong Tiếng Anh - một cách giúp việc nói Tiếng Anh trở nên tự nhiên, trơn tru hơn và việc nghe người bản xứ giao tiếp dễ dàng hơn.

Hãy đọc lại lý thuyết nhiều lần để nắm được những trường hợp bị nuốt âm và ứng dụng chúng ngay trong English speaking nói chung và IELTS Speaking nói riêng nhé!

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ