Avatar
Bài đăng, 23/12/2019
By Evans
Nội dung [ Hiện ]

  What are you feeling now? - Bài học hôm nay, LangGo sẽ giúp các bạn học 62 từ vựng diễn tả cảm xúc tiếng Anh thông dụng nhất, cùng với cảm mẫu câu hỏi và trả lời về cảm xúc hiện tại! Chúc các bạn học tốt tiếng Anh!

  LangGo - Top 62 từ vựng diễn tả cảm xúc tiếng Anh thông dụng

  A. TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỈ CẢM XÚC

   

  1.      Amused /ə’mju:zd/ vui vẻ

  2.      Angry /’æŋgri/ tức giận

  3.      anxious / ˈæŋkʃəs / lo lắng

  4.      Annoyed  / əˈnɔɪd / bực mình

  5.      Appalled / əˈpɔːld / rất sốc

  6.      Apprehensive / ˌæprɪˈhensɪv / hơi lo lắng

  7.      Arrogant /’ærəgənt/ kiêu ngạo

  8.      Ashamed / əˈʃeɪmd / xấu hổ

  9.      Bewildered / bɪˈwɪldər / rất bối rối

  10.  Bored /bɔ:d/ chán

  11.  Confident / ˈkɑːnfɪdənt / tự tin

  12.  Cheated / tʃiːtɪd / bị lừa

  13.  Confused /kən’fju:zd/ lúng túng

  14.  Cross / krɔːs / bực mình

  15.  Depressed / dɪˈprest / rất buồn

  16.  Delighted / dɪˈlaɪtɪd / rất hạnh phúc

  17.  Disappointed / ˌdɪsəˈpɔɪntɪd / thất vọng

  18.  Ecstatic / ɪkˈstætɪk / vô cùng hạnh phúc

  19.  Enthusiastic /ɪnθju:zi’æstɪk/ nhiệt tình

  20.  Excited / Excited / phấn khích, hứng thú

  21.  Emotional / ɪˈmoʊʃənl / dễ bị xúc động

  22.  Envious / ˈenviəs / thèm muốn, đố kỵ

  23.  Embarrassed / ɪmˈbærəst / hơi xấu hổ

  24.  Frightened  / ˈfraɪtnd / sợ hãi

  25.  Frustrated /frʌ’streɪtɪd/ tuyệt vọng

  26.  furious / ˈfjʊriəs / giận giữ, điên tiết

  27.  Great / ɡreɪt / tuyệt vời

  28.  Happy /’hæpi/ hạnh phúc

  29.  Horrified /’hɒrɪfaɪ/ sợ hãi

  30.  Hurt /hɜ:t/ tổn thương

  31.  Irritated / ˈɪrɪteɪtɪd / khó chịu

  32.  Intrigued  / ɪnˈtriːɡd / hiếu kỳ

  33.  Jealous / ˈdʒeləs / ganh tị

  34.  Jaded / ˈdʒeɪdɪd / chán ngấy

  35.  Keen / kiːn / ham thích, tha thiết

  36.  Let down / let daʊn / thất vọng

  37.  Malicious /mə’lɪʃəs/ ác độc

  38.  Nonplussed / ˌnɑːnˈplʌst / ngạc nhiên đến nỗi không biết phải làm gì

  39.  Negative / ˈneɡətɪv / tiêu cực; bi quan

  40.  Overwelmed / ˌoʊvərˈwelmd / choáng ngợp

  41.  Over the moon /ˈoʊvər ðə muːn / rất sung sướng

  42.  overjoyed / ˌoʊvərˈdʒɔɪd / cực kỳ hứng thú.

  43.  Positive / ˈpɑːzətɪv / lạc quan

  44.  relaxed / rɪˈlækst / thư giãn, thoải mái

  45.  Reluctant / rɪˈlʌktənt / miễn cưỡng

  46.  Sad /sæd/ buồn

  47.  scared / skerd / sợ hãi

  48.  Seething / siːðɪŋ / rất tức giận nhưng giấu kín

  49.  stressed / strest / mệt mỏi

  50.  Surprised /sə’praɪzd/ ngạc nhiên

  51.  Suspicious / səˈspɪʃəs / đa nghi, ngờ vực

  52.  Terrific / Terrific / tuyệt vời

  53.  Terrible / ˈterəbl / ốm hoặc mệt mỏi

  54.  Terrified / ˈterɪfaɪd  / rất sợ hãi

  55.  Tense / tens / căng thẳng

  56.  Thoughtful /’θɔ:tfl/ trầm tư

  57.  Tired /’taɪɘd/ mệt

  58.  Upset / ʌpˈset / tức giận hoặc không vui

  59.  Unhappy / ʌnˈhæpi / buồn

  60.  Victimised / ˈvɪktɪmaɪz / cảm thấy bạn là nạn nhân của ai hoặc cái gì đó

  61.  wonderful / ˈwʌndərfl / tuyệt vời

  62.  Worried /’wʌrid/ lo lắng

   

  Tìm hiểu thêm các chủ đề tiếng Anh thông dụng:

  84 cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh thông dụng nhất - LangGo 

  Cách nhận biết trọng âm tiếng Anh - 13 Quy tắc và bài tập áp dụng

   

  B. CÁCH ĐẶT CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI "What are you feeling now?" Cảm giác của bạn lúc này thế nào?

  Chú ý: Các câu:
  How are you feeling today?
  hoặc How are you feeling?
  Hoặc How do you feel?
  là các mẫu câu để hỏi thăm sức khỏe ngày hôm nay. Không dùng để hỏi cảm giác hiện tại của một ai đó.
   

  Các cách để diễn tả cảm giác hiện tại:

  1. I feel + tính từ

  VD: I feel terrific. Tôi cảm thấy tuyệt vời.

  2. I am + tính từ

  I'm Tired. Tôi cảm thấy mệt mỏi.

  3. I get + tính từ

  VD: I get worn out. Tôi bị kiệt sức.

  4. I'm feeling + tính từ

  VD: I'm feeling awesome. Mình đang cảm thấy rất tuyệt vời.

  5. S(ngôi ba) + looks + tính từ

  VD: He looks embarrassed. Anh ấy trông có vẻ ngại ngùng.

  6. Are you + tính từ hoặc Do you feel + tính từ?

  VD: Are you sick? Bạn có cảm thấy ốm trong người không?

  Do you feel bored? Bạn có cảm thấy chán không?

   

  Tìm hiểu thêm các chủ đề tiếng Anh thông dụng: 

  Cách diễn đạt thời gian trong tiếng Anh giao tiếp: Cách hỏi, trả lời và bài tập áp dụng 

  14 trang web giúp kiểm tra lỗi ngữ pháp và chính tả tiếng Anh tốt nhất

   

  LangGo chúc các bạn học tốt tiếng Anh!

  Bình luận bài viết
  Bài viết cùng chuyên mục
  Từ vựng tiếng Anh cơ bản theo chủ đề con vật - LangGo

  Từ vựng tiếng Anh cơ bản theo chủ đề con vật - LangGo

  [Trọn bộ] từ vựng tiếng Anh chủ đề màu sắc - LangGo

  [Trọn bộ] từ vựng tiếng Anh chủ đề màu sắc - LangGo

  Đăng ký học