Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Giải Tiếng Anh lớp 8 sách mới: Unit 1 - Communication (trang 12)

Nội dung [Hiện]

Bài viết sau của IELTS LangGo cung cấp cho bạn đáp án và giải thích chi tiết cho từng bài tập trong sách Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 - Communication. Hãy học và ghi nhớ những kiến thức có trong bài này nhé!

1. Listen and read the dialogues below. Pay attention to the highlighted parts.

(Nghe và đọc các đoạn hội thoại dưới đây. Hãy chú ý những phần được đánh dấu.)

1. Trang: Would you like to go to the cooking club with me this Sunday?

Ann: I'd love to. Thanks.

2. Tom: Do you fancy going for a walk?

Mark: That's great. Thanks.

1. Trang: Bạn có muốn đi câu lạc bộ nấu ăn cùng mình vào Chủ nhật này không?

Ann: Mình rất muốn. Cảm ơn bạn.

2. Tom: Bạn có muốn đi dạo không?

Mark: Tuyệt vời. Cảm ơn bạn.

2. Work in pairs. Practise inviting and accepting invitations in the following situations. Remember to use the highlighted language in 1.

(Hãy làm bài theo cặp. Thực hành việc mời và nhận lời mời trong các tình huống sau. Hãy nhớ sử dụng những từ được đánh dấu trong bài 1.)

Cấu trúc câu mời:

 • Would you like + to V ? 
 • Do you fancy + V - ing?

Ví dụ: 

 • Would you like to go for a bike ride this weekend? (Bạn có muốn đi chơi xe đạp vào cuối tuần này không?)
 • Do you fancy going to the concert next week? (Bạn có hứng thú đi xem buổi hòa nhạc vào tuần sau không?)

Đáp án gợi ý:

 • You invite your friend to play badminton

A: "Would you like to play badminton?"

B: "I would like to play badminton. Thanks!"

A:"Do you fancy playing badminton?"

B: "That's great. Thanks!" 

 • You invite your friend to make paper flowers with you

A: "Would you like to make paper flowers with me?"

B: "I would like to make paper flowers. Thanks!"

A: "Do you fancy making paper flowers with me?"

B: "That sounds fun. Thanks!"

 • You invite your friend to try your home-made pizza.

A: "Would you like to try my homemade pizza?"

B: "I would like to try your homemade pizza. Thanks!"

A: "Do you fancy trying my homemade pizza?"

B: "That's awesome. Thanks!"

Cấu trúc câu mời trong sách Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 -  Communication
Cấu trúc câu mời trong sách Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 -  Communication

3. Work in pairs. Answer the question

(Hãy làm bài theo cặp. Trả lời câu hỏi)

What is the activity in each picture? 

a. doing origami (làm origami)

b. playing badminton (chơi cầu lông)

c. snowboarding (trượt tuyết)

4. Read what three teenagers say about their leisure activities. Complete the table with the information from the text.

(Đọc những gì ba thiếu niên nói về những hoạt động giải trí của họ. Hoàn thành bảng với các thông tin từ đoạn văn bản.)

Sakura (Kyoto, Japan): Origami is the art of paper folding. I love doing it on my own in my free time. With just some sheets of paper, I can create almost anything: flowers, birds, or fans. Doing origami helps me to relax. (Origami là nghệ thuật gấp giấy. Mình rất thích làm việc này một mình trong thời gian rảnh. Chỉ cần một vài tờ giấy, mình đã có thể tạo ra hầu hết mọi thứ: hoa, chim, hay quạt. Làm origami giúp mình thư giãn.)

Eric (St. Gallen, Switzerland): My home town has some famous ski resorts. I'm into snowboarding and usually go to a nearby ski resort with my parents at weekends. Snowboarding improves my overall health and balance. (Quê hương của mình có một số khu nghỉ mát trượt tuyết nổi tiếng. Mình thích trượt tuyết và thường đi cùng bố mẹ đến một khu nghỉ trượt gần đó vào cuối tuần. Việc trượt tuyết giúp cải thiện sức khỏe toàn diện và cân bằng cơ thể của mình.)

Lan (Quang Binh, Viet Nam): I'm keen on playing sport, especially badminton. My best friend lives next door, so we play badminton almost every afternoon. It's an easy sport, and it also improves my muscle strength and helps reduce stress. (Mình rất thích chơi thể thao, đặc biệt là môn cầu lông. Người bạn thân của mình sống cạnh nhà, vì vậy gần như vào tất cả các buổi chiều chúng mình đều chơi cầu lông. Nó là một môn thể thao dễ dàng, và nó cũng cải thiện sức mạnh cơ bắp và giảm căng thẳng.)

Đáp án: 

Name

Country

Leisure activity

Person/ People to do the activity with

Benefits of the activity

Sakura

Japan

Doing origami

No one

helps her to relax

Eric

Switzerland

Snowboarding

Parents

improves his overall health and balance

Lan

Viet Nam

Playing badminton

Best friend

improves her muscles strength;

reduces stress

5. Work in groups. Ask and answer the questions.

(Hãy làm bài theo nhóm. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

 • Which of the activities in 4 do you want to try? (Bạn muốn thử hoạt động nào trong bài 4?)
 • Why do you want to try it? (Vì sao bạn muốn thử nó?)

Gợi ý đáp án: 

A: Which of the activities in 4 do you want to try?

B: I want to try snowboarding.

C: I'm interested in doing origami.

A: Why do you want to try it?

B: I'm interested in snowboarding because I love the excitement of speeding down slopes.

C: I want to try doing origami because I find it to be an interesting and creative activity. It's a great way to unwind during my free time.

A: Trong số các hoạt động trong bài 4, bạn muốn thử hoạt động nào?

B: Mình muốn thử trượt tuyết.

C: Mình thì lại quan tâm đến việc làm origami.

A: Vì sao bạn muốn thử nó?

B: Mình quan tâm đến trượt tuyết vì mình thích cảm giác hồi hộp khi lao xuống đường dốc.

C: Mình muốn thử làm origami vì mình thấy nó là một hoạt động thú vị và sáng tạo. Đó là một cách tuyệt vời để thư giãn trong thời gian rảnh của mình.

Hy vọng bài viết dưới đây sẽ giúp bạn nắm được trọng tâm kiến thức của sách Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 - Communication. Hãy xem thêm các bài giải thích khác của IELTS LangGo để hiểu được toàn bộ unit bạn nhé!

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ