Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Cách dùng Đại từ bất định trong Tiếng Anh dễ hiểu nhất

Nội dung [Hiện]

Đại từ không xác định (Indefinite pronouns) thường gặp nhiều trong các kỳ thi cũng như văn nói hàng ngày. Tuy nhiên, đại từ bất định là gì? Cách dùng đại từ bất định như thế nào? Hãy cùng IELTS LangGo tìm hiểu chi tiết ngay dưới đây nhé.

1. Đại từ bất định là gì? (Indefinite pronouns)

Đại từ bất định (Indefinite pronouns) là những từ không chỉ cụ thể một đối tượng người hay vật nào đó mà chỉ nói một cách chung chung.

Một số đại từ bất định phổ biến như:

 • Someone (Ai đó)
 • Anything (Bất kỳ cái gì)
 • All (tất cả)
 • Everybody (mọi người), ...

Ví dụ:

Someone just called you but I told you you weren't home. (Ai đó vừa gọi điện cho bạn nhưng tôi bảo bạn không có ở nhà.)

- Tomorrow, everyone must wear uniforms to perform the opening ceremony of the new school year. (Ngày mai, tất cả mọi người phải mặc áo đồng phục để thực hiện lễ khai giảng năm học mới.)

Đại từ bất định là một trong 7 đại từ quan trọng nhất trong tiếng Anh
Đại từ bất định là một trong 7 đại từ quan trọng nhất trong tiếng Anh

2. Vị trí của đại từ bất định trong tiếng Anh

Là một đại từ. Nên đại từ bất định được sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau trong câu. Cụ thể:

- Làm chủ ngữ

Ví dụ: 

 • No one listens to him just because he lied to them. (Không một ai nghe lời anh ta chỉ vì anh ta đã từng nói dối họ.)
 • Someone called you, but you went out. (Ai đó đã gọi cho bạn, nhưng bạn đã đi ra ngoài.)

- Làm tân ngữ

Ví dụ:

 • She didn't invite anyone to her birthday party. (Cô ấy không mời ai đến bữa sinh nhật của cô ấy.)
 • She looks so lonely, because there's no one around when she's having a bad time. (Trông cô ấy thật cô đơn, vì không có ai bên cạnh mỗi khi cô ấy gặp chuyện tồi tệ.)

- Đứng sau giới từ

Ví dụ:

 • She lied to everyone at the office not to go out just because she ran out of money. (Cô ấy đã nói dối mọi người ở văn phòng không đi chơi chỉ vì hết tiền.)
 • He was talking to someone but he seemed very serious. (Anh ta đang nói chuyện với ai đó nhưng có vẻ rất nghiêm trọng.)
Đại từ không xác định có 3 vị trí trong câu
Đại từ không xác định (Idenfinite Pronouns) có 3 vị trí trong câu

3. Tổng hợp các đại từ bất định trong tiếng Anh phổ biến

Có những đại từ bất định nào phổ biến nhất? Hãy cùng IELTS LangGo tìm hiểu ngay dưới đây nhé.

3.1 Đại từ bất định số ít chỉ người

 • Everybody, Everyone: Mọi người
 • Someone, somebody: Một ai đó, một người nào đó
 • Each: Mỗi người
 • Anyone, anybody: Bất kỳ ai
 • Another: Một người khác
 • No one, Nobody: Không ai
 • The other: Người còn lại
 • Ví dụ:
 • - Anyone can make their dreams come true, as long as you really try. (Bất kỳ ai cũng có thể thực hiện ước mơ của mình, chỉ cần bạn thực sự cố gắng.)
 • - Everyone has their own life. So don't judge anyone by their appearance. (Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Vì thế, đừng đánh giá bất kỳ ai qua vẻ ngoài của họ.)
Các loại đại từ bất định phổ biến trong tiếng Anh
Các loại đại từ bất định phổ biến trong tiếng Anh

3.2 Đại từ bất định số ít chỉ vật

 • Each: Mỗi thứ
 • Nothing: Không có gì
 • Everything: Mọi thứ
 • Something: Một cái gì đó
 • Anything: Bất cứ cái gì
 • Another: Một cái khác

Ví dụ: 

- Everything in this house is hand-picked and decorated by me. (Bất cứ thứ gì trong ngôi nhà này đều do tôi tự tay chọn mua và trang trí.)

- Anything needs to be carefully preserved to prepare for International Women's Day October 20 (Bất cứ cái gì cũng cần được bảo quản cẩn thận nhằm chuẩn bị cho ngày Quốc tế phụ nữ 20/10).

3.3 Đại từ bất định số ít chỉ cả người và vật

 • Both: Cả hai
 • Two others: Hai người khác, hai cái khác
 • Neither: Cả hai đều không
 • Either: Bất kỳ cái nào trong hai cái, bất kỳ cái nào trong hai người
 • The other two: Hai người còn lại

Ví dụ: 

- Both Lan and I have dreams of becoming a great leader. So now we are doing our best to make it happen. (Cả lan và tôi đều có ước mơ trở thành một nhà lãnh đạo tài ba. Vì thế, bây giờ chúng tôi đang nỗ lực hết mình để thực hiện nó.)

- Neither the homeroom teacher nor the parents know the thoughts of their teenage children. (Cả cô giáo chủ nhiệm và phụ huynh đều không biết được suy nghĩ của các con ở độ tuổi vị thành niên.)

3.4 Đại từ bất định số ít/ số nhiều (tùy trường hợp)

 • All: Tất cả
 • Some: Ai đó, một cái gì đó
 • Any: Bất kỳ cái gì
 • None: Không ai
 • Other: Những người khác

Ví dụ: 

- Some sugar was added later. (Một ít đường đã được thêm vào sau đó.)

- Some words were added later. (Một vài từ đã được thêm vào sau đó.)

Riêng đại từ None, với danh từ không đếm được ta dùng động từ số ít. Tuy nhiên, với danh từ số nhiều => chia động từ theo dạng số ít hay số nhiều đều được.

Ví dụ:

- They fixed the water pump, so why is none coming out of the tap? (Họ đã sửa máy bơm nước, vậy tại sao không chút nước nào chảy ra khỏi vòi?)

- None of them are my friends. (Không ai trong số họ là bạn của tôi.)

OthersThe others chỉ đi với động từ số nhiều.

Ví dụ:

- Some students like sports, others don’t. (Một vài học sinh thích thể thao, một số khác thì không.)

Các bạn có thể xem thêm các loại đại từ khác trong tiếng Anh ở đây nhé:

4. Cách dùng của các đại từ bất định trong tiếng Anh

Đại từ bất định - Đại từ không xác định trong tiếng Anh thường dễ “nhầm lẫn” đối với nhiều người, khi cần chú ý đến động từ trong câu. Dưới đây là cách dùng đối với từng đại từ bất định dễ hiểu nhất:

- Khi đại từ bất định làm chủ ngữ => động từ sẽ được sử dụng ở số ít

Ví dụ: 

 • Everyone has to learn English at school, because it is a compulsory language. (Mọi người đều phải học tiếng Anh ở trường, bởi đây là một ngôn ngữ bắt buộc.)
 • Someone spilled this pot, causing the soil to fall all over the floor. (Ai đó đã làm đổ chậu cây này khiến cho đất rơi đầy ra sàn nhà.)
Cách dùng của đại từ bất định trong tiếng Anh
Cách dùng của đại từ bất định trong tiếng Anh

- Khi đại từ đứng trước một tính từ

Ví dụ:

 • Is there anyone handsome in the piano class? (Có ai đẹp trai trong lớp học đàn không? )
 • Anyone want to go out and enjoy the breeze with me? (Có ai muốn đi ra ngoài hóng gió cùng mình không?)

- Đại từ bất định chỉ người có thể được sử dụng trong sở hữu cách

Ví dụ: 

 • Everyone's rights should be respected and accepted. (Quyền lợi của bất kỳ ai cũng cần được tôn trọng và chấp thuận.)
 • It's nobody's business. It's a common job for everyone to do. (Đó không phải là việc của ai cả. Đó là công việc chung để mọi người cùng thực hiện.)

- Đại từ bất định được dùng trong câu phủ định

Ví dụ:

 • She doesn’t have anything to do => She has nothing to do (Cô ấy không có việc gì để làm)

- Đại từ bất định sử dụng cho vế không có danh từ

Ví dụ:

 • Out of all the teachers at my school, there's only one I don't like (Trong số tất cả giáo viên ở trường của tôi, thì chỉ có một người là tôi không thích.)

Lưu ý: Để thể hiện ý nghĩa của câu rõ ràng hơn thì bạn có thể sử dụng cấu trúc: 

Đại từ bất định + of + cụm danh từ.

Cụm danh từ phía sau “of” bắt buộc phải có từ hạn định “the” hoặc tính từ sở hữu như: your, my, their,... kèm theo.

5. Lưu ý

Ngoài những cách sử dụng đại từ bất định trong tiếng Anh ở trên thì bạn còn cần lưu ý những điều dưới đây:

 • Nếu đã sử dụng đại từ bất định mang nghĩa phủ định trong câu thì sẽ không sử dụng “not”
 • Khi chia động từ với đại từ bất định cần chú ý động từ số ít và số nhiều sao cho phù hợp 

6. Bài tập đại từ bất định trong tiếng Anh

1. Hoàn thành các câu sau sử dụng some hoặc any (-body/-thing/-where)

1. I was too surprised to say …………..

2. There's …………… at the door. Can you go and see who it is?

3. Does ……………… mind if I open the window?

4. I wasn't feeling hungry, so I didn't eat ………………

5. You must be hungry. Why don't I get you ……………. to eat?

6. Quick, let's go! There's …………… coming and I don't want …………. to see us.

7. Sarah was upset about ……………and refused to talk to ……………..

8. This machine is very easy to use. ……………. can learn to use it very quickly.

9. There was hardly …………… on the beach. It was almost deserted.

10. They stay at home all the time. They never seem to go ……………..

11. Why are you looking under the bed? Have you lost ………….?

12. This is a no-parking area. ………….. who parks here will have to pay a fine.

13. Jonathan stood up and left the room without saying …………..

2. Điền vào chỗ trống neither/either/none/any

1. We tried a lot of hotels, but ……….. of them had any rooms.

2. I took two books with me on holiday, but I didn't read …………. of them.

3. I took five books with me on holiday, but I didn't read ………….. of them.

4. There are a few shops at the end of the street, but ………….. of them sells newspapers.

5. You can phone me at …………. time during the evening. I'm always at home.

6. I can meet you next Monday or Friday. Would ………….. of those days suit you?

7. John and I couldn't get into the house because ……………. of us had a key.

3. Hoàn thành các câu sau. Sử dụng: all of / some of / none of + it/them/us (all of it / some of them etc.)

1. These books are all Jane's. …………….. belong to me.

2. ‘How many of these books have you read?’ ‘................ Every one.’

3. We all got wet in the rain because …………… had an umbrella.

4. Some of this money is yours and ……………. is mine.

5. I asked some people for directions, but ……………….. was able to help me.

6. She invented the whole story from Beginning to end. …………. was true.

7. Not all the tourists in the group were Spanish. ……………… were French.

8. I watched most of the film, but not ………….

Đáp án:

1.

1. anything

2. somebody/someone

3. anybody/anyone

4. anything

5. something

6. somebody/someone …. anybody/anyone

7. something …. anybody/anyone

8. Anybody/Anyone

9. anybody/anyone

10. anywhere

11. something

12. Anybody/Anyone

13. anything

2.

1. neither

2. either

3. any

4. none

5. any

6. either

7. neither

3.

1. None of them

2. All of them

3. none of us

4. some of it

5. none of them

6. None of it

7. Some of them

8. All of it

Trên đây là tất cả những kiến thức về đại từ bất định trong tiếng anh LangGo đã tổng hợp và chia sẻ tới các bạn. Hy vọng những kiến thức này đã giúp ích cho các bạn trong quá trình học tiếng anh và ôn luyện IELTS. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tìm hiểu các nội dung ngữ pháp Tiếng Anh quan trọng khác TẠI ĐÂY. Theo dõi fanpage Luyện thi IELTS LangGo để cập nhật các kiến thức Tiếng Anh bổ ích nhé!

Ngoài việc cung cấp kiến thức Tiếng Anh miễn phí trên mạng, LangGo cũng có các khóa học về Phương pháp học Tiếng Anh hiện đại Luyện thi IELTS trực tuyến giúp bạn nâng cao khả năng của mình nhanh nhất. Truy cập website LangGo để biết thêm chi tiết hoặc liên hệ qua hotline 089.919.9985!

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ