Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Giải chi tiết Tiếng anh lớp 8 Global Success: Unit 1 - Project

Nội dung [Hiện]

Để giúp các bạn học sinh chuẩn bị bài cũng như ôn tập tốt hơn, IELTS LangGo đã giải chi tiết sách Tiếng Anh lớp 8: Unit 1 - Project. Cùng học và ôn tập bài học dựa theo kiến thức dưới đây nhé!

1. Interview some students from your class or from other classes. Use the questions below.

(Hãy phỏng vấn một số học sinh từ lớp của bạn hoặc từ các lớp khác. Sử dụng các câu hỏi dưới đây.)

Bài 1 Tiếng Anh 8 Unit 1 - Project
Bài 1 Tiếng Anh 8 Unit 1 - Project

1. When do you have free time? (Khi nào thì bạn có thời gian rảnh rỗi?)

2. What do you like doing with your family in your free time? (Bạn thích làm gì với gia đình trong thời gian rảnh rỗi?)

3. What do you like doing with your friends in your free time? (Bạn thích làm gì với bạn bè của bạn trong lúc rảnh rỗi?)

4. What leisure activities do you like doing on your own? (Hoạt động giải trí nào mà bạn muốn làm một mình?)

5. What leisure activities would you like to try in the future? (Trong tương lai bạn muốn thử hoạt động giải trí gì?)

2. Collect the answers. Use the table below. (Hãy thu thập các câu trả lời. Sử dụng bảng dưới đây.)

Gợi ý đáp án: 

Student

Question 1

Question 2

Question 3

Question 4

Question 5

Khanh

Weekends

Cooking, watching movies

Playing sports, play video games

Doing puzzles

Sky boarding

3. Report your group's findings to your class based on the following guiding questions

(Hãy báo cáo những phát hiện của nhóm bạn trước lớp dựa trên các câu hỏi hướng dẫn sau)

Bài 3 Tiếng Anh 8 Unit 1 - Project
Bài 3 Tiếng Anh 8 Unit 1 - Project

1. How many students did you interview? (Bạn đã phỏng vấn bao nhiêu học sinh?)

2. When do the students have free time? (Khi nào thì các bạn học sinh sẽ có thời gian rảnh rỗi?)

3. What are the most popular activities they do with their family? (Hoạt động phổ biến nhất mà họ làm với gia đình là gì?)

4. What are the most popular activities they do with their friends? (Hoạt động phổ biến nhất mà họ làm với bạn bè là gì?)

5. What are the most popular activities they do on their own? (Hoạt động phổ biến nhất mà họ làm một mình là gì?)

6. What leisure activities would they like to try in the future? (Hoạt động giải trí nào mà họ muốn thử trong tương lai?)

Vậy là bạn đã học được cách phỏng vấn và báo cáo kết quả phỏng vấn thông qua sách Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 - Project. Hy vọng đáp án và lời giải mà IELTS LangGo cung cấp sẽ giúp bạn ôn tập tốt hơn cho bài kiểm tra.

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
  • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
  • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
  • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
  • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
  • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ