Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

IELTS Advantage: Speaking & Listening Skills là một tài liệu toàn diện được thiết kế cho tất cả thí sinh IELTS muốn đạt Band 6.5 hoặc cao hơn trong các phần Speaking và Listening. Người học IELTS được hướng dẫn từng bước qua các giai đoạn khác nhau của Speaking và Listening, sử dụng tài liệu sinh động phủ rộng ở nhiều chủ đề dễ xuất hiện trong kỳ thi IELTS.

Đối với phần Speaking, tài liệu sẽ cung cấp cho bạn:

Ngữ pháp, từ vựng, collocations và expressions liên quan tới các chủ đề thông dụng bài thi Speaking. Giải thích các dạng bài và gợi ý các mẹo thi để giúp bạn có sự dự đoán và chuẩn bị tốt cho bài thi Speaking. Kỹ năng và chiến lược cho bài thi Speaking File bài mẫu luyện Speaking trên đĩa CD kèm theo. Rất nhiều cơ hội để thực hành Speaking theo đúng tiêu chuẩn bài thi Speaking

Đối với phần Listening, tài liệu sẽ cung cấp cho bạn:

Giải thích các dạng bài và gợi ý các mẹo thi để giúp bạn có sự dự đoán và chuẩn bị tốt cho bài thi Listening Xây dựng các chiến lược cho phần Listening và mẹo để chọn lọc những thông tin cần thiết cho viêc trả lời câu hỏi File bài mẫu luyện Listening trên đĩa CD kèm theo

Tài liệu bao gồm các phần:

UNIT 1 và 2:

Những unit này tập trung vào Speaking Part 1. Trong phần này của bài thi Speaking, examiner sẽ hỏi các câu hỏi của thí sinh về các chủ đề quen thuộc liên quan đến cuộc sống thường ngày của thí sinh.

UNIT 3 đến 7: Các unit này có phần đầu liên quan đến Speaking Part 1, tiếp theo là phần chính thì sẽ tập trung vào Part 2 và Part 3. Trong 2 Part này, thí sinh sẽ chuẩn bị những phần trình bày ngắn (Part 2), sau đó thảo luận qua lại với examiner một cách sâu hơn về các chủ đề liên quan này (Part 3).

UNIT 8 và 9: Listening

Link Download


Pass: minh.edu.vn

 

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí