Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

[UPDATE] Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 chính thức - 24 mã đề

Nội dung [Hiện]

Chiều ngày 29/6/2023, các thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia với môn thi cuối cùng là môn Tiếng Anh.

Chắc hẳn các sĩ tử đang rất nóng lòng muốn so đáp án để biết mình đúng bao nhiêu câu và đạt bao nhiêu điểm.

Vậy thì, các bạn hãy xem ngay đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 với đầy đủ 24 mã đề mà IELTS LangGo đã tổng hợp dưới đây. Các bạn lưu ý check đúng mã đề của mình nhé.

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 2023
Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 2023

1. Đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 chính thức

Như các bạn đã biết, cấu trúc đề thi Tiếng Anh THPT 2023 gồm 50 câu với tổng thời gian làm bài là 60 phút. Dưới đây là đề thi chính thức môn Tiếng Anh từ Bộ GD&ĐT:

Đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 401 - Trang 1
Đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 401 - Trang 1
Đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 401 - Trang 2
Đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 401 - Trang 2
Đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 401 - Trang 3
Đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 401 - Trang 3
Đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 401 - Trang 4
Đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 401 - Trang 4

👉 Link download Trọn bộ đề thi THPT Quốc gia 2023 chính thức (PDF) - Full 24 mã đề (Nguồn: sưu tầm)

2. Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 - 24 mã đề

Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh gồm 24 mã đề. Dưới đây là đáp án chính thức được công bố từ Bộ GD&ĐT.

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 chính thức từ Bộ GD&ĐT
Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 chính thức từ Bộ GD&ĐT

Theo cập nhật ngày 5/7/2023, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 quyết định điều chỉnh đáp án môn Tiếng Anh.

Cụ thể, đáp án câu 31, mã đề 401 (thứ tự câu này có thể thay đổi theo các mã đề khác nhau) của môn Tiếng Anh có 2 phương án đúng là B và C. Thí sinh lựa chọn một trong hai đáp án này đều được công nhận là chọn đúng đáp án.

Để các bạn dễ theo dõi, IELTS LangGo đã tổng hợp đáp án của tất cả các mã đề theo thứ tự từ 401 đến 424. Cụ thể:

Đáp án đề thi Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh – Mã đề 401

1.D

2.A

3.C

4.A

5.D

6.D

7.C

8.C

9.A

10.C

11.D

12.A

13.B

14.C

15.C

16.D

17.C

18.D

19.B

20.A

21.D

22.B

23.A

24.D

25.A

26.D

27.B

28.A

29.D

30.C

31.B/C

32.C

33.A

34.B

35.B

36.D

37.C

38.C

39.B

40.C

41.C

42.B

43.D

44.B 

45.B

46.D

47.D

48.B

49.C

50.B

Đáp án đề thi Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh – Mã đề 402

1.D

2.B

3. A

4.C

5.A

6.C

7.D

8.A

9.B

10.A

11.C

12.C

13.D

14.B

15.C

16.A

17.D

18.C

19.A

20.B

21.C

22.A

23.C

24.A

25.D

26.A

27.A

28.D

29.D

30.C

31.B

32.C

33.D

34.C

35.D

36.A

37.A

38.D

39.C

40.A

41.A

42.D

43.C

44.C

45.D

46.B/C

47.C

48.A

49.D

50.D

Đáp án đề thi Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh – Mã đề 403

1.C

2.C

3.B

4.B

5.A

6.D

7.B

8.C

9.D

10.A

11.D

12.A

13.C

14.B

15.D

16.D

17.C

18.A

19.C

20.A

21.B

22.B

23.A

24.B

25.C

26.D

27.A

28.D

29.A

30.D

31.D

32.B

33.C

34.D

35.B

36.B

37.B

38.C

39.A

40.A

41.D

42.C

43.C

44.B

45.A

46.C

47.A

48.B/D

49.D

50.C

Đáp án đề thi Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh – Mã đề 404

1.C

2.D

3.B

4.B

5.D

6.B

7.C

8.B

9.C

10.D

11.D

12.B

13.A

14.C

15.C

16.C

17.B

18.B

19.B

20.A

21.C

22.A

23.D

24.C

25.C

26.C

27.A

28.D

29.B

30.C

31.B

32.A

33.B

34.D

35.D

36.A

37.D

38.A

39.C

40.C

41.A

42.D

43.D

44.D

45.A

46.B/D

47.C

48.A

49.D

50.D

Đáp án đề thi Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh – Mã đề 405

1.C

2.D

3.D

4.B

5.B

6.B 

7.C 

8.D 

9.C

10.A

11.A

12.B

13.C

14.D

15.B

16.C

17.C

18.D

19.C

20.B

21.A

22.B

23.C

24.B

25.A

26.A 

27.C 

28.B 

29.A 

30.C 

31.C

32.D

33.A

34.A

35.A

36.D

37.C

38.D

39.C

40.B

41.B

42.D

43.D

44.D

45.B

46.C

47.B/D

48.A

49.D

50.B

Đáp án đề thi Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh – Mã đề 406

1.D

2.D

3.B

4.B

5.C

6.D

7.B

8.A

9.C

10.A

11.B

12.D

13.D

14.D

15.A

16.C

17.A

18.D

19.D

20.B

21.C

22.D

23.A

24.D

25.C

26.B 

27.A

28.A

29.A

30.D

31.A

32.B

33.B

34.C

35.A

36.A

37.D

38.D

39.B

40.D

41.C

42.A

43.B

44.C

45.C

46.C

47.B/D

48.A

49.C

50.C

Đáp án đề thi Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh – Mã đề 407

1.B

2.B

3.A

4.D

5.B

6.A

7.B

8.C

9.A

10.B

11.A

12.B

13.C

14.C

15.B

16.A

17.D

18.A

19.A

20.D

21.C

22.D

23.D

24.A

25.A

26.D

27.A

28.C

29.C

30.D

31.B

32.D

33.B

34.A

35.B

36.D

37.C

38.C

39.B

40.C

41.D

42.C

43.D

44.D

45.C

46.B/C

47.A

48.C

49.D

50.C

Đáp án đề thi Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh – Mã đề 408

1.D

2.B

3.B

4.B

5.A

6.C

7.B

8.A

9.B

10.B

11.D

12.B

13.A

14.D

15.D

16.B

17.C

18.A

19.C

20.A

21.C

22.A

23.A

24.D

25.A

26.B

27.A

28.B

29.A

30.D

31.B

32.D

33.D

34.D

35.C

36.C

37.C

38.A

39.C

40.C

41.A

42.C

43.A

44.B/C

45.C

46.C

47.B

48.A

49.C

50.B

Đáp án đề thi Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh – Mã đề 409

1.A

2.D

3.B

4.B

5.B

6.A

7.C

8.C

9.C

10.D

11.A

12.A

13.C

14.C

15.C

16.B

17.D

18.D

19.C

20.B

21.D

22.B

23.D

24.D

25.C

26.B

27.C

28.D

29.C

30.D

31.C

32.D

33.B

34.B

35.B

36.C

37.B

38.B

39.B

40.D

41.D

42.B

43.D

44.C 

45.D

46.C

47.D

48.A

49.C

50.B/C

Đáp án đề thi Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh – Mã đề 410

1.D

2.D

3.A

4.A

5.C

6.D

7.D

8.C

9.B

10.A

11.D

12.C

13.A

14.D

15.D

16.B

17.D

18.D

19.C

20.D

21.A

22.D

23.D

24.A

25.B

26.B

27.C

28.C

29.B/C

30.A

31.C

32.C

33.A

34.A

35.B

36.C

37.C

38.B

39.B

40.A

41.B

42.A

43.B

44.B 

45.C

46.A

47.C

48.B

49.A

50.B

Đáp án đề thi Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh – Mã đề 411

1.A

2.A

3.B

4.C

5.D

6.C

7.D

8.B

9.B

10.C

11.C

12.C

13.D

14.B

15.B

16.A

17.B

18.C

19.C

20.C

21.B

22. C

23.D

24.B

25.B

26.C

27.B

28.C

29.A

30.D

31.C

32.D

33.B

34.A

35.C

36.B

37.B

38.D

39.D

40.D

41.A

42.D

43.A

44.A

45.D

46.A

47.B/D

48.C

49.D

50.D

Đáp án đề thi Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh – Mã đề 412

1.D

2.D

3.B

4.C

5.D

6.A

7.D

8.D

9.A

10.C

11.B

12.A

13.C

14.D

15.B

16.C

17.D

18.A

19.D

20.A

21.A

22.C

23.D

24.C

25.B

26.C

27.D

28.A

29.A

30.A

31.C

32.A

33.C

34.D

35.D

36.A

37.A

38.A

39.C

40.C

41.C

42.D

43.A

44.C

45.D

46.D

47.D

48.B/D

49.C

50.A

Đáp án đề thi Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh – Mã đề 413

1.C

2.D

3.B

4.B

5.A

6.B

7.C

8.A

9.A

10.C

11.B

12.C

13.D

14.A

15.D

16.D

17.B

18.D

19.C

20.A

21.C

22.D

23.B

24.C

25.A

26.A

27.C

28.B/D

29.D

30.D

31.B

32.C

33.B

34.A

35.D

36.B

37.A

38.C

39.D

40.A

41.B

42.A

43.B

44.C 

45.B

46.C

47.B

48.D

49.C

50.D

Đáp án đề thi Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh – Mã đề 414

1.B

2.C

3.B

4.D

5.B

6.B

7.B

8.C

9.C

10.C

11.B

12.B

13.D

14.B

15.D

16.C

17.C

18.B

19.C

20.C

21.A

22.B

23.D

24.A

25.C

26A.

27.A

28.D

29.C

30.D

31.B

32.D

33.C

34.D

35.C

36.C

37.C

38.D

39.B

40.B

41.D

42.B

43.D

44.D

45.B

46.A

47.B/D

48.C

49.D

50.D

Đáp án đề thi Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh – Mã đề 415

1.B

2.D

3.D

4.C

5.C

6.D

7.C

8.B

9.D

10.D

11.B

12.A

13.A

14.C

15.D

16.D

17.A

18.A

19.D

20.B

21.A

22.B

23.B

24.C

25.B

26.D

27.C

28.B

29.D

30.C

31.A

32.A

33.C

34.C

35.D

36.C

37.A

38.B

39.B

40.B

41.A

42.C

43.C

44.A 

45.B

46.A

47.B

48.C

49.B/C

50.A

Đáp án đề thi Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh – Mã đề 416

1.C

2.A

3.C

4.D

5.A

6.A

7.B

8.C

9.C

10.A

11.C

12.D

13.D

14.D

15.C

16.B

17.C

18.C

19.B

20.D

21.C

22.C

23.B

24.B

25.B

26.C

27.B

28.B

29.C

30.C

31.B

32.B

33.D

34.D

35.B

36.D

37.D

38.C

39.D

40.B

41.D

42.B

43.D

44.D

45.B

46.D

47.D

48.B/C

49.A

50.C

Đáp án đề thi Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh – Mã đề 417

1.B

2.D

3.A

4.C

5.B

6.C

7.D

8.A

9.A

10.A

11.D

12.A

13.C

14.C

15.A

16.A

17.D

18.D

19.C

20.D

21.A

22.D

23.A

24.C

25.D

26.B

27.B

28.B

29.D

30.A

31.C

32.A

33.B/C

34.B

35.D

36.C

37.B

38.D

39.A

40.D

41.C

42.A

43.B

44.C 

45.B

46.C

47.A

48.D

49.B

50.B

Đáp án đề thi Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh – Mã đề 418

1.C

2.B

3.B

4.C

5.A

6.D

7.B

8.C

9.A

10.D

11.C

12.D

13.B

14.B

15.A

16.C

17.C

18.B

19.C

20.B

21.D

22.A

23.D

24.C

25.A

26.A

27.C

28.D

29.B

30.B

31.B

32.D

33.B

34.C

35.D

36.D

37.A

38.C

39.A

40.C

41.A

42.D

43.D

44.A

45.D

46.D

47.D

48.A

49.B/C

50.C

Đáp án đề thi Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh – Mã đề 419

1.D

2.A

3.D

4.C

5.B

6.B

7.B

8.A

9.A

10.B

11.B

12.A

13.D

14.B

15.C

16.D

17.D

18.C

19.C

20.B

21.B

22.A

23.A

24.D

25.B

26.A

27.B

28.B

29.A

30.D

31.B

32.A

33.D

34.A

35.A

36.A

37.D

38.D

39.B

40.B

41.A

42.D

43.A

44.D

45.D

46.C

47.A

48.B/D

49.D

50.D

Đáp án đề thi Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh – Mã đề 420

1.B

2.A

3.B

4.B

5.A

6.A

7.C

8.A

9.C

10.A

11.D

12.A

13.C

14.A

15.C

16.D

17.B

18.C

19.A

20.D

21.C

22.D

23.B

24.C

25.C

26.C

27.A

28.B

29.A

30.C

31.C

32.B

33.A

34.B

35.A

36.B

37.D

38.D

39.D

40.B

41.B

42.D

43.B

44.D

45.D

46.B/D

47.C

48.A

49.D

50.D

Đáp án đề thi Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh – Mã đề 421

1.A

2.B

3.B

4.A

5.D

6.D

7.A

8.B

9.B

10.A

11.D

12.B

13.B

14.D

15.D

16.C

17.C

18.D

19.C

20.D

21.D

22.C

23.D

24.C

25.C

26.B

27.D

28.D

29.C

30.D

31.B

32.B

33.D

34.C

35.C

36.B

37.D

38.B

39.B

40.C

41.B

42.C

43.C

44. B

45.C

46.B/D

47.A

48.C

49.C

50.B

Đáp án đề thi Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh – Mã đề 422

1.D

2.B

3.C

4.C

5.D

6.A

7.A

8.D

9.A

10.A

11.C

12.B

13.A

14.A

15.C

16.A

17.B

18.B

19.C

20.B

21.D

22.C

23.C

24.D

25.C

26.B

27.C

28.B

29.B

30.D

31.D

32.A

33.B

34.B

35.B

36.C

37.D

38.C

39.D

40.D

41.D

42.C

43.B/D

44.C

45.A

46.D

47.D

48.C

49.D

50.B

Đáp án đề thi Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh – Mã đề 423

1.B

2.A

3.B

4.D

5.C

6.A

7.C

8.A

9.D

10.C

11.C

12.A

13.D

14.C

15.C

16.B

17.A

18.C

19.B

20.C

21.A

22.A

23.B

24.B

25.B

26.D

27.C

28.D

29.C

30.A

31.A

32.B

33.C

34.B

35.A

36.A

37.B

38.A

39.B

40.A

41.C

42.B

43.B

44.B

45.A

46.C

47.B/C

48.C

49.A

50.A

Đáp án đề thi Quốc gia 2023 môn Tiếng Anh – Mã đề 424

1.C

2.C

3.D

4.D

5.A

6.B

7.D

8.D

9.B

10.C

11.C

12.D

13.C

14.C

15.A

16.C

17.C

18.B

19.D

20.D

21.A

22.C

23.B

24.A

25.B

26.C

27.D

28.B

29.B

30.A

31.C

32.A

33.B/C

34.A

35.D

36.A

37.C

38.D

39.A

40.A

41.B

42.D

43.B

44.B

45.A

46.B

47.B

48.B

49.C

50.A

Như vậy, IELTS LangGo đã cập nhật đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 với đầy đủ 24 mã đề (từ 401 đến 424). Các bạn thí sinh có thể kiểm tra đáp án và tự chấm xem bài làm của mình đạt bao nhiêu điểm.

Ngoài ra, sau khi thi xong các bạn cũng cần chú ý các mốc thời gian quan trọng trong kỳ thi THPT quốc gia như thời gian đăng ký nguyện vọng và xét tuyển để không bỏ lỡ nhé.

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
  • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
  • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
  • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
  • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
  • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ