Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat
Langgo
Avatar
Bài đăng, 26/12/2019
By Evans

Hướng dẫn cách đọc và viết phân số tiếng Anh chuẩn quốc tế!

Trước hết bạn cần nắm vững khái niệm về số thứ tự và số đếm

• Số đếm: – Là số dùng để đếm: Ví dụ: 1-one, 2-two, 3-three, 4-four, 5-five….

• Số thứ tự: – Là số không phải để đếm mà để đánh số thứ tự: Ví dụ: 1st-first, 2nd-second, 3rd- third…

Cách đọc và viết phân số:

1. Tử số:

Luôn dùng số đếm: one, two, three, four, five….

- 1/5 = one / fifth

- 1/2 = one (a) half

2. Mẫu số:

+ Có hai trường hợp:

• Nếu tử số là một chữ số và mẫu số từ 2 chữ số trở xuống thì mẫu số dùng số thứ tự (nếu tử số lớn hơn 1 thì mẫu số ta thêm s)

- 2/6 : two sixths

- 3/4 = three quarters

• Nếu tử số là hai chữ số trở lên hoặc mẫu số từ 3 chữ số trở lên thì mẫu số sẽ được viết từng chữ một và dùng số đếm, giữa tử số và mẫu số có chữ over.

- 3/462 = three over four six two

- 22/16 : twenty-two over one six (tử số có 2 chữ số )

3. Nếu là hỗn số:

Ta viết số nguyên (đọc theo số đếm) + and + phân số (theo luật đọc phân số ở trên)

- 2 3/5 = two and three fifths

- 5 6/7 = five and six sevenths

- 6 1/4 = six and a quarter

4. Trường hợp đặc biệt

Có một số trường hợp không theo các qui tắc trên và thường được dùng ngắn gọn như sau:

- 1/2 = a half hoặc one (a) half

- 1/4 = one quarter hoặc a quarter (nhưng trong Toán họcvẫn được dùng là one fourth)

- 3/4 = three quarters

- 1/100 = one hundredth

- 1% = one percent hoặc a percent

- 1/1000 = one thousandth – one a thousandth – one over a thousand

 

Để nắm vững những qui tắc này, các bạn hãy ghi ra các ví dụ về các phân số và tự luyện tập đến khi nhuần nhuyễn. Mời các bạn cùng thực hành một bài tập nhỏ dưới đây và hãy tự kiểm chứng xem mình đã hiểu bài đến đâu rồi các bạn nhé! Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm các chủ đề tiếng Anh thông dụng: 

Bình luận bài viết
Bài viết cùng chuyên mục
Trạng từ trong tiếng Anh: Vị trí, chức năng và bài tập

Trạng từ trong tiếng Anh: Vị trí, chức năng và bài tập

Động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh - Cách dùng và bài tập

Động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh - Cách dùng và bài tập

Thả thính, tỏ tình bằng tiếng Anh lãng mạn nhất - LangGo

Thả thính, tỏ tình bằng tiếng Anh lãng mạn nhất - LangGo

Thuộc lòng 3000 từ tiếng Anh cơ bản qua thơ lục bát

Thuộc lòng 3000 từ tiếng Anh cơ bản qua thơ lục bát

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí