Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Nắm chắc cách dùng cấu trúc Asked trong Tiếng Anh chỉ sau 5 phút

Nội dung [Hiện]

Trong Tiếng Anh, cấu trúc Asked được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau đặc biệt trong câu tường thuật.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về cách dùng cấu trúc Asked và vận dụng để hoàn thành bài tập viết lại câu trong phần cuối nhé.

Tìm hiểu về cấu trúc Asked trong Tiếng Anh

Tìm hiểu về cấu trúc Asked trong Tiếng Anh

1. Cấu trúc Asked trong câu tường thuật

Khi học về câu tường thuật (reported speech) hẳn các bạn không còn xa lạ gì với cấu trúc Asked khi chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp.

4 cấu trúc câu tường thuật Asked bạn cần biết

4 cấu trúc câu tường thuật Asked bạn cần biết

Trong phần này, IELTS LangGo sẽ cùng các bạn lần lượt tìm hiểu 4 cấu trúc Asked trong câu tường thuật nhé.

1.1. Cấu trúc Asked ứng với loại câu hỏi Yes/No question

Cấu trúc Asked được sử dụng khi tường thuật lại câu hỏi Yes/No question. Đây là dạng câu hỏi mà người được hỏi chỉ lựa chọn một trong 2 câu trả lời là Yes hoặc No.

Công thức với Asked trong dạng Yes/No question như sau:

S + asked (+somebody) + whether/if + Clause

Ví dụ:

VD1: “Are they going to Milan Fashion Week?”, he asked.

→ He asked whether/if they were going to the Milan Fashion Week. (Anh ấy hỏi liệu họ có đến Tuần lễ thời trang Milan không.)

VD2: “Have you finished your household chores yet?”, my mom asked.

→ My mom asked me whether/if I had finished my household chores yet. (Mẹ tớ hỏi liệu tớ đã làm xong công việc nhà chưa.)

Chú ý: Nếu câu hỏi trực tiếp kết thúc bằng cụm “or not” thì trong câu tường thuật lại, bạn chỉ có thể dùng whether chứ không thể dùng If.

VD1: “Was the UK hit by a hurricane in 1987 or not?”, our professor asked.

→ Our professor asked whether the UK had been hit by a hurricane in 1987 or not. (Giáo sư của chúng tôi thắc mắc liệu có phải nước Anh đã bị một cơn bão lốc xoáy tấn công vào năm 1987 hay không.)

VD2: “Have you changed your mind about the divorce or not?”, my grandma asked my aunt.

→ My grandma asked my aunt whether she had changed her mind about her divorce or not. (Bà tôi hỏi dì liệu dì đã thay đổi suy nghĩ về vụ ly hôn hay chưa.)

1.2. Cấu trúc Asked ứng với loại câu hỏi Wh- questions

Bên cạnh Yes/No question, cấu trúc Asked còn được ứng dụng rộng rãi với dạng câu hỏi Wh- questions. Đây là loại câu bắt đầu với các từ để hỏi như What, Who, When, Where, Why, Whose, Which, Whom How.

Cấu trúc Asked trong câu tường thuật câu hỏi Wh- question có công thức như sau:

S + asked (+ somebody) + Wh- + Clause

Ví dụ về cấu trúc Asked trong câu hỏi Wh- questions

Ví dụ về cấu trúc Asked trong câu hỏi Wh- questions

Ví dụ:

VD1: “What time does the plane take off?”, he asked the flight attendant.

→ He asked the flight attendant what time the plane took off. (Anh ấy hỏi tiếp viên hàng không rằng máy bay cất cánh lúc mấy giờ.)

VD2: “Why is there a heavy traffic jam on this road?”, the bus driver asked.

→ The bus driver asked why there was a heavy traffic jam on that road. (Người lái xe bus hỏi vì sao lại có vụ tắc nghiêm trọng trên tuyến đường đó.)

1.3. Cấu trúc Asked ứng với loại câu mệnh lệnh

Nếu trong câu tường thuật 2 dạng câu hỏi, Asked mang nghĩa là “hỏi, thắc mắc” thì ở dạng câu mệnh lệnh, cấu trúc với Asked lại được hiểu là “yêu cầu, ra lệnh, đề nghị”.

Công thức của cấu trúc Asked khi tường thuật lại câu mệnh lệnh như sau:

Câu trực tiếp: (Don’t) + V_inf, please!

Câu tường thuật: S + asked + somebody (+not) + to + V_inf.

Ví dụ:

VD1: “Don’t make any noise in the class, please!”, the teacher said.

→ The teacher asked us not to make any noise in the class. (Cô giáo đề nghị chúng tôi không tạo bất cứ tiếng ồn nào trong lớp học.)

VD2: “Turn down the speaker’s volume, please!”, Michael said.

→ Michael asked me to turn down the speaker’s volume. (Michael yêu cầu tôi vặn nhỏ âm thanh của cái loa xuống.)

1.4. Cấu trúc Asked ứng với loại câu yêu cầu, gợi ý

Cấu trúc Asked còn được dùng khi ai đó muốn tường thuật lại lời yêu cầu hay gợi ý làm gì đó.

Công thức câu tường thuật với Asked trong dạng câu mệnh lệnh như sau:

S + asked (+ somebody) + to + V_inf

Ví dụ:

VD1: “Could you pick up my child from school, please?”, my neighbor said.

→ My neighbor asked me to pick up her child from school. (Hàng xóm tớ nhờ tớ đón con chị ấy từ trường về.)

VD2: “Could you put me through to the Project Manager, please?”.

→ Mrs. Kate asked the staff to put her through to the Project Manager. (Bà Kate yêu cầu nhân viên nối máy với người quản lý dự án.)

2. Các cấu trúc với Ask trong Tiếng Anh thông dụng

Bên cạnh các cấu trúc trong câu tường thuật, Ask còn được ghép với nhiều từ/cụm từ khác để tạo nên nhiều collocation hay phrasal verbs với những ý nghĩa khác nhau trong Tiếng Anh.

Hãy cùng IELTS LangGo bỏ túi những cấu trúc với Ask thông dụng trong Tiếng Anh ngay sau đây.

Một số collocations với cấu trúc Asked trong Tiếng Anh

Một số collocations với cấu trúc Asked trong Tiếng Anh

Lưu ý: Khi bạn dùng các cấu trúc với Ask dưới đây ở thì quá khứ thì động từ Ask sẽ được chia là Asked.

10 collocations thông dụng nhất với cấu trúc Asked/Ask

 • Ask somebody a favor: Nhờ vả, yêu cầu sự giúp đỡ từ ai
 • Ask a question: Đặt câu hỏi
 • Ask for advice: Nhờ ai cho lời khuyên
 • Ask for directions: Hỏi đường
 • Ask permission: Hỏi xin sự cho phép của ai
 • Ask whether/if: Hỏi ý kiến của ai
 • Ask the price: Hỏi giá tiền
 • Ask the time: Hỏi giờ
 • Ask something of somebody: Kỳ vọng, đòi hỏi nhiều từ ai
 • If you ask me: Quan điểm của tôi là

Ví dụ:

 • Since students can ask the time during their final exam, they don’t need to bring in the watch. (Sinh viên không cần mang đồng hồ vào phòng thi cuối kỳ bởi họ có thể hỏi giờ trong thời gian thi.)
 • I am too desperate now. Could I ask you a favor, please? (Giờ tớ tuyệt vọng lắm rồi. Tớ có thể nhờ cậu giúp được không?)

10 phrasal verbs thông dụng nhất với cấu trúc Asked/Ask

 • Ask about somebody/something: Hỏi thăm về ai/cái gì
 • Ask after: Hỏi thăm sức khỏe
 • Ask around about somebody: Lân la dò tìm hiểu về ai
 • Ask back: Mời lại, kêu ai quay trở về
 • Ask somebody around: Rủ rê, mời mọc ai
 • Ask for: Thỉnh cầu
 • Ask for something: Chuốc lấy
 • Ask somebody in: Mời ai vào
 • Ask somebody out: Hẹn ai ra ngoài
 • Ask over: Rủ về nhà chơi

Ví dụ:

 • Phoebe is such a caring person that she always asks after every relative in her family. (Phoebe là người chu đáo đến mức cô ấy luôn luôn hỏi thăm sức khỏe của mỗi người họ hàng.)
 • We haven’t seen each other for ages so I decided to ask my best friend out for dinner. (Vì lâu lắm rồi chúng mình chưa gặp nhau nên tôi đã quyết định rủ bạn thân ra ngoài ăn tối.)

3. Bài tập viết lại câu với cấu trúc Asked

Để hiểu rõ cách dùng các cấu trúc Asked mang chúng ta đã được học ở phần trên, các bạn hãy vận dụng ngay kiến thức để làm các bài tập dưới đây nhé.

Bài 1: Chọn đáp án phù hợp để điền vào chỗ trống

1. 'Did you meet each other at school?' He asked them …

 1. if did they meet at school.
 2. if they'd met at school.
 3. had they met at school.

2. 'Why are you wearing sunglasses?' She asked …

 1. why he was wearing sunglasses.
 2. why was he wearing sunglasses.
 3. if he was wearing sunglasses.

3. 'Who else have you told?' They asked me …

 1. who else we'd told.
 2. if have we told.
 3. who had we told else.

4. 'Were you listening to me?' She asked us …

 1. why we'd been listening to her.
 2. whether we'd been listening to her.
 3. if we were listening to her.

5. 'How will you get to France?' I asked them …

 1. how will they get to France.
 2. how would they get to France.
 3. how they would get to France.

6. 'Had you already met him?' She asked me ...

 1. whether had I already met him.
 2. if I already met him.
 3. if I'd already met him.

7. 'What can we do about this?' We asked …

 1. whether we could do about it.
 2. what we could do about it.
 3. what could we do about it.

8. 'Can I get you a coffee?' I offered ...

 1. if I could get him a coffee.
 2. getting him a coffee.
 3. to get him a coffee.

9. 'Where will you stay?' I asked her …

 1. if she would stay.
 2. where would she stay.
 3. where she would stay.

10. 'How often do you use public transport?' She asked …

 1. how often I used public transport.
 2. how I used often public transport.
 3. how often did I use public transport.

11. 'What were you doing at the time?' She asked me …

 1. what I'd been doing at the time.
 2. what was I doing at the time.
 3. what had I been doing at the time.

12. 'Have you eaten ALL the cake?' She asked me …

 1. if had I eaten all the cake.
 2. when I'd eaten all the cake.
 3. if I'd eaten all the cake.

(Nguồn: Learn English - British Council)

Bài 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

 1. Did you ask the … before buying all this stuff?
 2. I am writing to ask … some information about courses.
 3. She asked her boss … she could have the day off.
 4. We should ask the neighbors ….
 5. Their marriage was a big mistake, … you ask me.
 6. Adam always asks … you in his letters.
 7. How much were they asking … their house?
 8. The interviewer asked me … my future plans.
 9. All the students were asked … complete a questionnaire.
 10. I hoped the neighbor wouldn't ask me ….

Đáp án

Bài 1:

 1. b
 2. a
 3. a
 4. b
 5. c
 6. c
 7. b
 8. c
 9. c
 10. a
 11. a
 12. d

Bài 2:

 1. price
 2. for
 3. whether/if
 4. round
 5. if
 6. after
 7. for
 8. about
 9. to
 10. back

Qua bài viết này, IELTS LangGo hy vọng đã giúp bạn nắm được cách dùng cấu trúc Asked cũng như một số collocations và phrasal verbs với Ask.

Bên cạnh đó, các bạn có thể tìm hiểu thêm các kiến thức ngữ pháp thú vị khác trong Grammar để tích lũy thêm nhiều kiến thức bổ ích nhé. Chúc các bạn thành công!

🍰 MỪNG SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG!!! TRỊ GIÁ LÊN TỚI 650.000.000Đ - Từ 20/5 đến 30/6.
Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, IELTS LangGo dành tặng các bạn học viên CƠ HỘI GIÀNH những phần quà vô cùng giá trị từ 20/05 - 30/06/2024.
 • 1 xe Honda Vision trị giá 40.000.000đ
 • 3 Laptop Asus Vivo 15 trị giá 10.000.000đ
 • 5 Đồng hồ thông minh trị giá 2.000.000đ
 • 10 Headphone trị giá 1.000.000đ
 • 50 Voucher giảm học phí lên tới 25% 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ