Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Lượng từ Plenty of: Cách dùng chi tiết và các các cấu trúc tương đương

Nội dung [Hiện]

Plenty Of là một lượng từ trong tiếng Anh thông dụng và được sử dụng một cách thường xuyên cả trong giao tiếng hàng ngày lẫn trong các bài thi học thuật. Tuy nhiên đôi khi người học tiếng Anh vẫn quên hoặc chưa nắm rõ cách sử dụng của cụm từ này.

Vì vậy, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc và cách dùng của Plenty Of cũng như phân biệt Plenty of với những lượng từ cùng nghĩa khác như A large amount of và A great deal of nhé.

Nắm vững cách sử dụng của Plenty of

Nắm vững cách sử dụng của Plenty of sẽ giúp ích rất nhiều cho hành trình chinh phục tiếng Anh của bạn

1. Plenty of là gì?

Plenty of có nghĩa là “đủ và nhiều hơn nữa”. Các bạn có biết sau Plenty of là gì không nhỉ? Cùng LangGo tìm hiểu nhé!

Plenty of đứng trước những danh từ không đếm được và danh từ số nhiều. Plenty of thường được sử dụng trong văn nói với ngữ cảnh thân mật.

Ví dụ:

 • Plenty of shops and business open on Sunday mornings. (Rất nhiều cửa hàng và công ty mở vào sáng ngày Chủ nhật.)

 • I’m afraid I will have to cancel my trip with my family tomorrow because there are plenty of problems to deal with. (Tôi e rằng tôi sẽ phải hủy chuyến đi với gia đình tối ngày mai vì có rất nhiều vấn đề phải giải quyết.)

Lượng từ Plenty of là gì mà khiến nhiều người học tiếng Anh phải đau đầu đến vậy?

Lượng từ Plenty of là gì mà khiến nhiều người học tiếng Anh phải đau đầu đến vậy?

2. Cấu trúc và cách dùng Plenty of

Plenty of thường đi kèm với danh từ không đếm được và danh từ số nhiều. Động từ theo sau sẽ được chia theo danh từ.

Plenty of + Danh từ (đếm được số nhiều) + Động từ (số nhiều)

Plenty of + Danh từ (không đếm được) + Động từ (số ít)

Ví dụ:

 • Linda and his husband have got plenty of time before they head to New York city. (Linda và chồng cô ấy có rất nhiều thời gian trước khi họ đến thành phố New York.).)

 • My parents always have plenty of money and they are so generous, so I can borrow their money to pay for my tuition fee. (Bố mẹ của tôi có rất nhiều tiền và họ rất hào phóng, vì vậy tôi có thể vay tiền của họ để trả tiền học phí của tôi.)

 • If you catch a cold, you should drink plenty of warm water and take medicine. (Nếu bạn bị cảm lạnh, bạn nên uống nhiều nước ấm và uống thuốc.)

 • Don't worry! There is plenty of space in our living room for our new sofa and lamps. (Đừng lo lắng! Có rất nhiều không gian trong phòng khách cho ghế sofa và đèn mới.)

 • If you want to stay in shape, you should eat healthy food and take plenty of exercises. (Nếu bạn muốn duy trì vóc dáng, bạn nên ăn thực phẩm tốt cho sức khỏe và tập thể dục nhiều.)

Bây giờ bạn đã biết danh từ sau Plenty of là gì rồi đúng không nào? 

Bây giờ bạn đã biết danh từ sau Plenty of là gì rồi đúng không nào?

3. Phân biệt Plenty of với A Large Amount of và A great deal of

Nhiều người học tiếng Anh cảm thấy khó khăn trong việc phân biệt các cặp lượng từ, nhất là với Plenty of, A large amount of và A great deal of bởi những cụm từ này có nghĩa tương đương nhau. Hãy cùng LangGo tìm hiểu về sự khác nhau cũng như giống nhau của các từ này nhé!

Plenty of

A large amount of/ A great deal of

Giống nhau

Cả ba cụm lượng từ này đều được sử dụng để biểu thị số lượng rất nhiều của người hoặc vật.

Khác nhau

Plenty of thường được sử dụng trong văn nói với ngữ cảnh thân mật.

A large amount of và A great deal of mang tính chất trang trọng hơn và thường xuất hiện trong văn viết.

Plenty of đi được với cả danh từ đếm được số nhiều lẫn danh từ không đếm được.

Ví dụ:

 • There is still plenty of time to get a cup of coffee because the train will leave at 10 a.m. (Vẫn còn nhiều thời gian để uống một cốc cà phê vì chuyến tàu sẽ rời đi lúc 10 giờ sáng.)

 • The doctor asked me: "Did you eat plenty of fruits and vegetables daily?" (Bác sĩ hỏi tôi: "Cháu có ăn nhiều trái cây và rau quả hàng ngày chứ?")

A large amount of và A great deal of thường dùng với danh từ không đếm được.

Ví dụ:

 • Mr Swancy has spent a great deal of time in Europe to explore the natural wonders here. (Bà Swancy đã dành nhiều thời gian ở Châu Âu để khám phá các kỳ quan thiên nhiên tại đây.)

 • He has given away a large amount of old clothing. (Anh ấy đã cho đi rất nhiều quần áo cũ.)

Phân biệt Plenty of với A large amount of và A great deal of không hề khó phải không?

Phân biệt Plenty of với A large amount of và A great deal of không hề khó phải không?

4. Một số cấu trúc số nhiều tương đương

Một số cấu trúc trong tiếng Anh có nghĩa tương đương với Plenty of. Vì vậy, bạn có thể sử dụng linh hoạt các cụm từ này thay thế cho nhau nhằm tránh lặp từ. Tuy nhiên, cách sử dụng của chúng trong câu lại có chút khác biệt.

Từ/Cụm từ

Cách dùng

Ví dụ

Many/Much

Many và Much đều mang nghĩa là “nhiều”. Much đi kèm với danh từ không đếm được trong khi Many đi kèm với danh từ đếm được số nhiều.

 • We’ve met her so many times but we still forget her name! (Chúng tôi đã gặp cô ấy rất nhiều lần nhưng chúng tôi vẫn quên tên cô ấy!)

 • The company didn't earn much profit this year. (Công ty không thu được nhiều lợi nhuận năm nay.)

A lot of/Lots of

A lot of và Lots of đều có nghĩa là “nhiều” và được sử dụng với cả danh từ không đếm được lẫn danh từ đếm được.

 • Lots of people think it is right time for an presidential election. (Rất nhiều người nghĩ rằng đã đến lúc phải tổ chức bầu cử tổng thống.)

 • A lot of patience is needed if you want to become a teacher. (Nếu bạn muốn trở thành giáo viên, bạn cần rất nhiều sự kiên nhẫn.)

A large number of

A large number of được dùng để chỉ số lượng rất lớn của sự vật nào đó. Lượng từ này thường đứng trước danh từ số nhiều và động từ chia ở dạng số nhiều.

 • A large number of social problems still need to be addressed. (Rất nhiều vấn đề xã hội vẫn cần được giải quyết.)

 • A large number of reporters were at the event yesterday. (Rất nhiều nhà báo đã có mặt tại sự kiện ngày hôm qua.)

The majority of

The majority of (tương đương với most hoặc most of) có nghĩa là “hầu hết”, được dùng với danh từ số nhiều và động từ số nhiều.

 • The majority of criminals reoffend after being released . (Đa số tội phạm tái phạm tội sau khi được thả ra tù.)

 • In the US, the majority of citizens are in favor of tougher prison sentences. (Ở Mỹ, đa số người dân ủng hộ những bản án tù nặng hơn.)

5. Bài tập ứng dụng

Bài 1. Điền Plenty of vào chỗ trống thích hợp. Nếu không, sử dụng A lot of

1. It will be very hot on the journey, so make sure you bring ………………….. drinking water.

2. ……………………. staff at the hospital have come down with a mysterious illness.

3. He didn't have ………………….. money left, so he decided to catch the bus rather than take a

taxi.

4. We were surprised when ……………………….. students failed to attend the lecture.

5. I'm looking forward to a relaxing holiday, and I'm taking ……………………….. books to read.

Bài 2. Điền plenty hoặc plenty of:

1. We don’t need to hurry. There’s ……………………. time.

2. My brother doesn’t have to deal with any financial problems. He earns ……………………. money.

3. You can come and sit with us. There’s ……………………. vacant seats.

4. My 10-year-old son knows a lot, but he still has ……………………. to learn.

5. It’s an amazing city to visit. There ……………………. to see.

6. I’m sure we’ll find somewhere to stay at night. …………………….hotels.

Bài 3. Chọn đáp án đúng

1. The teacher gave us …………………. books to read.

A. a lot of B. lot of C. much D. a little

2. …………………….. people are interested in baseball in Hungary.

A. Few B. Little C. Much D. Less

3. He has been very busy recently. He does not have ……………….. free time.

A. many B. a few C. much D. little

4. Soon we will have only ………………….. of food left here in our pantry.

A. a little B. a few C. many D. how much

5. ………………… men are supposed to come and help?

A. How many B. How much C. Plenty of D. Many

6. Within ………………… minutes, ferries in the river were able to bring all the passengers on the plane to safety.

A. less B. more C. a few D. little

7. If I had ………………….. money I would buy a new BMW.

A. more B. few C. many D. little

Bài 4. Chọn đáp án đúng

1. I need to buy ………………….. oil because there isn't ……………….. oil in the kitchen.

A. much/many B. some/any C. any/plenty of

2. There are ……………….. pens and pencils on my desk.

A. a lot of B. much C. an amount of

3. We don’t have ………………… friends in our neighborhood.

A. lots of B. plenty of C. many

4. I need ……………. sugar for the cake. Is there ……………… sugar in the kitchen?

A. some/any B. much/many C. lots of/plenty of

5. There are ……………….. red flowers in the garden. I will bring you …………… of these flowers.

A. many/much B. a lot of/some C. plenty /a great deal

6. Melissa and Army have got ………………… English novels, but they haven’t got ……………… French ones.

A. plenty of/any B. many/no C. a large number of/many

7. I’d like orange juice and ………………. milk, please.

A. some/some B. a great deal of C. many

Đáp án

Bài 1.

1. plenty of

2. A lot of

3. a lot of

4. a lot of

5. plenty of

Bài 2.

1. plenty of

2. plenty of

3. plenty of

4. plenty

5. plenty

6. plenty of

Bài 3.

1. A

2. A

3. C

4. A

5. A

6. C

7. A

Bài 4.

1. B

2. A

3. C

4. A

5. B

6. A

7. A

Trên đây là toàn bộ kiến thức LangGo đã tổng hợp về cách sử dụng của cụm từ Plenty Of trong tiếng Anh cũng nhưng những cấu trúc tương đương khác mà bạn có thể sử dụng để mở rộng vốn từ của mình. LangGo mong rằng những kiến thức này sẽ giúp ích trên con đường học tiếng Anh và giúp bạn đạt điểm cao trong các kỳ thi. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về các ngữ pháp IELTS TẠI ĐÂY nhé! Chúc các bạn học tập tốt.

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ