Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Phân biệt Say - Tell - Speak - Talk chi tiết nhất

Nội dung [Hiện]

Các động từ "Say-Tell-Speak-Talk " tuy đều có nghĩa là Nói nhưng cách dùng rất khác nhau và dễ gây nhầm lẫn.

Cùng phân biệt cách sử dụng của chúng để biết khi nào dùng Say Tell Talk Speak một cách chính xác nhất nhé!

Phân biệt Say - Tell - Speak - Talk và cách dùng của chúng
Phân biệt Say - Tell - Speak - Talk và cách dùng của chúng

Hãy kiên trì theo dõi chuyên mục Grammar cùng IELTS LangGo để củng cố và nắm chắc kiến thức của mình bạn nhé.

1. Phân biệt Say Tell Speak Talk

Speak - Say - Tell - Talk đều có nghĩa là Nói. Tuy nhiên cách sử dụng của chúng lại khác nhau đó. Khi nào dùng Say Tell Talk Speak? Sự khác nhau giữa Say Teall Speak Talk là gì? Cùng phân biệt Say Tell Speak Talk thật nhanh qua bảng dưới đây nhé!

 

Phân biệt

Ví dụ

Tell

-       Nhấn mạnh vào thông tin/ hướng dẫn ai làm gì…

-       Thường được dùng khi kể chuyện

-       Chú trọng vào nội dung và thông điệp của cuộc nói chuyện

-       Tell có thể + trực tiếp với tân ngữ chỉ người

Please tell me the story of your adventure.

(Làm ơn kể cho tôi nghe câu chuyện về cuộc phiêu lưu của bạn)

 

Talk

-       Sử dụng trong trường hợp có 2 người trở lên đang nói chuyện với nhau

-       Thường được sử dung khi nói về việc trò chuyện hoặc thảo luận

"We need to talk about our future plans."

 (Chúng ta cần nói về kế hoạch tương lai của chúng ta)

 

Say

-       Dùng để nhấn mạnh vào từ ngữ được nói, thường xuất hiện trong các lời nói trực tiếp và trích dẫn.

-       Say cần + “to” nếu đi kèm tân ngữ

 

"She didn't say anything during the meeting."

(Cô ấy không nói gì trong cuộc họp)

 

Speak

-       Được sử dụng khi nói về khả năng ngôn ngữ

-       Sử dụng trong bối cảnh sang trọng, lich sự hơn, thể hiện sự quan trọng của vấn đề hơn, so với Talk

-       Diễn tả khả năng nói ngôn ngữ của ai đó

"I can speak English and French fluently."

(Tôi có thể nói tiếng Anh và tiếng Pháp thành thạo)

 

Vậy cách sử dụng chi tiết của mỗi cách “Nói” là gì? Cùng tìm hiểu thôi nào!

2. Chi tiết cách sử dụng Say Tell Speak Talk

2.1 Say

 • Ý nghĩa: Say nghĩa là Nói/ Phát biểu (động từ)

VD: She said that she would come to the party. (Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đến buổi tiệc.)

 • Tác dụng: Say được sử dụng nhằm:
 • Đề cập đến cách nói của ai đó

She always says nice things about you. (Cô ấy luôn nói những điều tốt đẹp về bạn.)

 • Diễn đạt cảm xúc

I can't believe you said that! (Tôi không thể tin bạn đã nói như vậy!)

 • Sử dụng để nói giờ của đồng hồ, biển báo/ hiệu ghi gì trên đó, thể hiện nội dung được biểu đạt thông qua văn bản, hình ảnh:

The picture says a thousand words. (Bức tranh nói lên nghìn lời.)

 • Chú trọng đến nội dung cụ thể được nói ra. Thường đứng 1 mình và không có tân ngữ trực tiếp là người, nhưng có thể dùng SAY TO SB.
 • Say dùng cho cấu trúc bị động: "người ta nói rằng."
 • Say dùng để nói đồng hồ chỉ mấy giờ, biển báo/ hiệu ghi gì trên đó
 • Các cấu trúc khác với Say:

Say hello: chào gặp gỡ

Say thank you: lời cảm ơn

Say a few works: nói vài lời

Say no: nói không

Say goodbye: chào tạm biệt

Say a word: nói một lời

Say yes: nói có

Say nothing...:chả có gì ...

Dùng trong các thành ngữ như "I must say" để nhấn mạnh ý kiến

 • VD: I must say, this is the best meal I've ever had.

(Phải nói thật, đây là bữa ăn ngon nhất mà tôi từng ăn.)

Cách sử dụng của
Cách sử dụng của "Say" và ví dụ

2.2 Speak

 • Ý nghĩa: Speak nghĩa là nói chuyện/ phát biểu (động từ)

VD: Ha speaks fluent 3 languages: French, Chinese and Japanese. (Hà nói thông thạo 3 thứ tiếng: tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật)

 • Tác dụng: Speak được dùng để:
 • Nhấn mạnh đến việc nói phát ra tiếng, nói thành lời
 • Speak không đi kèm tân ngữ.
 • Một số cấu trúc khác với Speak:

Speak on’s mind: nói những suy nghĩ hoặc ý kiến một cách trung thực.

Sarah always speaks her mind during meetings, which i appreciate.

Speak volumnes: Nói lên nhiều điều một cách rõ ràng, thường là về cảm xúc hoặc tình cảm

Her smile spoke volumes aboout her happiness and satisfaction

Speak out of turn: nói chuyện vào lúc không phug hợp hoặc không được phép.

I did’nt mean to speak out of turn during the meeting, it just splipped out.

Speak có 3 cách sử dụng chính
Speak có 3 chức năng sử dụng chính

2.3 Tell

 • Ý nghĩa: Tell có nghĩa là kể, trình bày, nói về một vấn đề/ sự việc/ ai/ cái gì đó. Được sử dụng phổ biến khi cần đưa ra mệnh lệnh hoặc hướng dẫn.

VD: Can you tell me how to go the restaurant? (Bạn có thể chỉ cho tối đường đi tới nhà hàng được không?)

 • Sử dụng:
 • Tell dùng để khuyên bảo, hướng dẫn ai đó làm việc/ điều gì đó
 • Tell thường đi kèm các từ để hỏi (whe, where, what,..) với ý nghĩa đưa ra thông tin hoặc sự kiện
 • Tell thường dùng trước một tân ngữ chỉ người
 • Tell đi với V nguyên thể, mang nghĩa: ra lệnh cho ai đó làm điều gì
 • Từ/ cụm từ thường đi với Tell:

Tell someone off: La mắng, quở trách ai đó.

The teacher told the students off for not completing their homework.

Tell the difference: Phân biệt, nhận ra sự khác biệt.

It's sometimes hard to tell the difference between the twins.

Tell someone about: Kể cho ai biết về điều gì đó.

I need to tell you about my exciting weekend adventure.

Tell it like it is: Nói thẳng, không giấu diếm.

I appreciate people who tell it like it is; honesty is important.

Tell someone's fortune: Bói toán cho ai đó.

The old woman claimed she could tell our fortunes by reading our palms.

2.4 Talk

 •  Ý nghĩa: Talk là nói chuyện hoặc trao đổi điều gì với ai đó. Trong nhiều trường hợp, có thể thay thế Talk = Chat

VD: The therapist encouraged them to talk openly about their feelings.

(Bác sĩ tâm lý khuyến khích họ nói chuyện mở lời về cảm xúc của họ.)

 • Sử dụng: Talk nhấn mạnh đến bản thân hành động nói.
 • Một số cụm từ/ thành ngữ đi cùng Talk:

Talk sense into someone: Nói lý trí với ai đó để họ hiểu được điều gì.

I tried to talk sense into my friend and convince him not to quit his job without a backup plan.

Talk a mile a minute: Nói rất nhanh, liên tục.

 • When she's excited, she can talk a mile a minute about her favorite topics.

Talk through one's hat: Nói điều gì đó không có căn cứ, không có thông tin hoặc kiến thức về chủ đề đó.

 • Don't listen to him; he's just talking through his hat about that scientific theory.

Talk the hind legs off a donkey: Nói quá nhiều hoặc lâu, làm phiền người khác.

 • Be careful when you ask her about her hobbies; she can talk the hind legs off a donkey.

Talk is cheap: Nói chuyện dễ dàng, nhưng hành động mới là quan trọng.

 • Don't just promise to help; talk is cheap. Show me you're serious by actually doing something.

Talk of the town: Chủ đề nóng được nhiều người bàn luận.

 • The new restaurant in town is the talk of the town; everyone is excited to try it.

Sweet talk someone: Nói những lời ngọt ngào để làm ai đó hài lòng hoặc đạt được điều gì.

 • He tried to sweet talk his way out of trouble, but it didn't work this time.

3. Bài Tập

Chọn đáp án đúng sau đó check với đáp án bên dưới nhé!

1. Can you (1) Spanish?

A. say

B. tell

C. speak

D. talk

2. We couldn't (2) this girl from her sister at all. They are like two peas in a pod.

A. say

B. tell

C. speak

D. talk

3. He will be husband from official meetings because he is always (3) nonsense..

A. saying

B. telling

C. speaking

D. talking

4. "Hello. Is Jane there, please?" " (4) "

A. Saying

B. Telling

C. Speaking

D. Talking

5. The clock on the wall (5) quarter to five.

A. said

B. told.

C. spoke

D. talked

6. The woman (6) :"I will avenge my husband's death."

A. said

B. told

C. spoke

D. talked

7. Her father (7) a lie when she ask him about the health.

1. said

2. told

3. spoke

4. talked

8. It is (8) that the actor give up his career at an eary age.

A. said

B. told

C. spoke

D. talked

9. Generally (9), those problem cannot be solved completely.

A. saying

B. telling

C. speaking

D. talking

10. The villagers didn't (10) him about his burning house at the time.

A. say

B. tell

C. speak

D. talk

Đáp án:

1. C

2. B

3. D

4. C

5. A

6. A

7. B

8. A

9. C

10. B

Như vậy, IELTS LangGo đã giúp các bạn phân biệt say tell speak talk đồng thời giải nghĩa và cách sử dụng của chúng. Hy vọng sau bài đọc bạn học có thể hiểu rõ khi nào dùng say tell talk speak và sử dụng chúng một cách thành thạo, chính xác nhất.

🍰 MỪNG SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG!!! TRỊ GIÁ LÊN TỚI 650.000.000Đ - Từ 20/5 đến 30/6.
Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, IELTS LangGo dành tặng các bạn học viên CƠ HỘI GIÀNH những phần quà vô cùng giá trị từ 20/05 - 30/06/2024.
 • 1 xe máy Honda Vision đời mới
 • 3 Laptop Asus Vivobook hiện đại
 • 5 Đồng hồ thông minh sành điệu
 • 10 Headphone xịn xò
 • 50 Voucher giảm học phí lên tới 25% 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ