Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Hướng dẫn giải đề IELTS Speaking tháng 04 - 2022 kèm nhận xét chi tiết

Nội dung [Hiện]

Một trong những cách cải thiện kỹ năng speaking IELTS nhanh nhất và hiệu quả nhất đó chính là tham khảo những câu trả lời mẫu, cách giải đề thực tế.

Với cách này, bạn không chỉ học hỏi thêm được nhiều ý tưởng hay để thêm vào câu trả lời của mình mà còn có thể nhận ra các lỗi sai về cách dùng từ, đặt câu và rút kinh nghiệm cho chính mình.

Giải đề IELTS Speaking tháng 04 - 2022 chi tiết nhất

Giải đề IELTS Speaking tháng 04 - 2022 chi tiết nhất

Bài viết dưới đây của IELTS LangGo là hướng dẫn giải đề IELTS Speaking tháng 4 - 2022 chi tiết và đầy đủ nhất bởi giáo viên bản ngữ có nhiều năm kinh nghiệm trong việc luyện thi IELTS.

1. Giải đề IELTS Speaking tháng 04 - 2022: Part 1

Trong phần giải đề IELTS Speaking tháng 04 - 2022 Part 1, chúng ta sẽ trả lời 4 câu hỏi thuộc hai chủ đề là Animals và Handwriting. Nhìn chung, giải đề IELTS Speaking Part 1 khá dễ, thí sinh chỉ cần thể hiện được quan điểm của mình về chủ đề và sử dụng từ vựng, ngữ pháp phù hợp trong câu trả lời.

Cùng IELTS LangGo phân tích các câu hỏi và câu trả lời mẫu trong phần giải đề IELTS Speaking tháng 04 - 2022 Part 1 nhé!

Hướng dẫn giải đề IELTS Speaking tháng 4 - 2022 Part 1

Hướng dẫn giải đề IELTS Speaking tháng 4 - 2022 Part 1

Question 1: Do you like to see animals in the zoo? (Bạn có thích xem động vật trong sở thú không?)

Sample answer: Personally, watching animals in the zoo is one of all the child’s favorites but I don’t have positive feelings about animal confinement. Although wildlife is one of the most vital subjects at school, being caught in a cage affects their natural behavior significantly.

Với câu trả lời như trên, thí sinh đã nêu ra được quan điểm của mình về vấn đề được đề cập. Tuy nhiên, câu trả lời này chưa sử dụng các cấu trúc câu một cách cẩn thận và cách diễn đạt chưa thực sự rõ ràng và mạch lạc.

Chúng ta có thể nhận ra một số lỗi sau trong câu trả lời này:

 • Personally => Cách mở đầu chủ quan. Bên cạnh đó, đây là một từ quá phổ biến, khiến câu trả lời trở nên nhàm chán, không gây được ấn tượng.
 • All the child’s favorites => Lỗi dùng từ, nên thay bằng “every child’s favorite”
 • Animal confinement => Lỗi dùng từ, phải là “Animal in confinement”
 • Being caught in cages => Nên sửa thành “being confined in cages” để tạo sự đồng nhất trong cách trả lời.
 • Wildlife is one of the most vital subjects => Sai về nghĩa và cách diễn đạt, “wildlife” không phải một môn học.

Sau khi tìm ra các điểm cần cải thiện, chúng ta có thể sửa câu trả lời này lại như sau:

Watching animals in the zoo is one of every child’s favorites but I don’t have positive feelings about animals in confinement. Although wildlife is one of the most interesting topics that we are learned at school, being confined in cages affects their natural behavior significantly.

Question 2: What’s your favorite animal? Why? (Con vật yêu thích của bạn là gì? Tại sao?)

Sample answer: I have to say that my favorite one is cats. I can’t help with their cuteness and friendliness with people. I have a pet cat that can lift my spirits up when I’m in a bad mood. So it’s no doubt that many people keep cats as pets.

Một số lỗi sai trong câu trả lời trên có thể kể đến như:

 • Favorite one => Không trả lời được rõ ràng thứ bạn muốn nói đến là animal. Do đó, bạn nên nói là “favorite animal”
 • I can’t help with => Sử dụng sai cụm động từ
 • Lift my spirits up => Sửa thành “lift up my spirits”
 • It’s no doubt that => Sửa thành “There’s no doubt that”. Tuy nhiên, sử dụng cụm từ này ở đây không thực sự phù hợp và thuyết phục. Thay vào đó, chúng ta có thể diễn đạt lại câu như sau: “We can see all around us that cats have a really obvious choice.”

Như vậy, sau khi sửa, ta có câu trả lời như sau:

I have to say that my favorite animal is cats. I love them because of their cuteness and friendliness with people. I have a pet cat that can lift up my spirits when I’m in a bad mood. So we can see all around us that cats have a really obvious choice.

Question 3: Do you like handwriting? (Bạn có thích viết tay không?)

Sample answer: Yes, but I haven't practiced in a long time, so I don't believe it's as good as it used to be. Indeed, there are occasions when I go back to my notes and can't recall what I wrote down, which frustrates me. This is one of the reasons that I need to improve my handwriting.

Một số lỗi cần cải thiện trong câu trả lời trên gồm:

 • Cách trả lời không đi vào trọng tâm câu hỏi. Câu hỏi là “bạn có thích viết tay không?” chứ không phải “Bạn viết tay có tốt không”. Do đó, bạn nên nói về phong cách viết, cách viết của mình trong câu trả lời.
 • Can’t recall => Sử dụng sai thì
 • Frustrates me => Dùng thiếu cụm từ, phải là “frustrates me a lot/ so much”

Sau khi sửa, chúng ta có thể giải đề IELTS Speaking tháng 04 - 2022 Part 1 này như sau:

Well, that depends on the style of my handwriting. When it comes to typographic handwriting, I have no complaints but if it’s cursive, I have so many issues such as some words are illegible, messy, or the letters in words are disproportionately sized. These issues make me thoroughly hate my cursive handwriting.

Question 4: What’s the difference between handwriting and typing? (Sự khác biệt giữa viết tay và đánh máy là gì?)

Sample answer: Actually, I’m inclined to the second choice because it really helps me in my work. It’s quite a productivity-wise way rather than writing by hand.

Dưới đây là một vài điểm nên cải thiện trong câu trả lời này:

 • Chưa trả lời được trọng tâm câu hỏi là sự khác biệt giữa handwriting và typing => Câu trả lời không hiệu quả
 • Inclined to => Dùng sai cụm từ vì câu hỏi không yêu cầu bạn lựa chọn.
 • Productivity-wise => Thay bằng “productivity”

Thay vào đó, chúng ta có thể trả lời như sau:

Handwriting is a skill people learn from childhood. You rely on your hands to write or . Typing, on the other hand, is still done by hand, but with the help of a computer to enter text into word processing software.

2. Giải đề IELTS Speaking tháng 04 - 2022: Part 2

Với phần giải đề IELTS Speaking tháng 04 - 2022 Part 2, chúng ta sẽ cùng phân tích một đề bài và cách trả lời cụ thể. Từ đó, rút ra được những bài học trong cách trả lời, dùng từ, dùng câu trong phần này.

Giải đề IELTS Speaking tháng 4 - 2022 Part 2 cùng LangGo

Giải đề IELTS Speaking tháng 4 - 2022 Part 2 cùng LangGo

Question: Describe something that you are interested in learning or improving

You should say:

 • What it is
 • How you will learn or improve it
 • Why you are interested in it
 • And explain how you feel about learning it

Sample answer:

I have a strong passion for playing a musical instrument but my family couldn’t afford the high fee. I believe if there is a chance, I will take all the advantages of it to improve my piano-playing skills.

Một số lỗi trong câu trả lời:

 • Dùng từ không nhất quán về thì trong một câu: have… couldn’t => Chuyển couldn’t thành can’t hoặc sửa thành “my family has to”.
 • Take all the advantages => Take advantages of it completely/ totally

Maybe I would register in a course for beginners that is held by a famous center in my town. In the piano class, there are definitely many prominent learners so I can learn from them. Gradually, my playing skills improved much better. Then I can challenge myself in some competitions which are a valuable chance for me to sharpen my skills.

Một số lỗi trong câu trả lời:

 • Register in => register on/ register with
 • Held by => held in
 • Prominent => sử dụng sai từ. Thay vào đó, có thể sử dụng từ “talented” hay “good”.
 • Improved => nên thay bằng động từ tobe “are”
 • Which are => Which would be

I think playing piano, as we all know, benefits us in various ways. The clearest benefit is to help boost our concentration cycle since we need to use both hands, read music, listen to the notes you’re playing, and work the pedals. Moreover, some researchers also indicate that students who take piano lessons in school increase their general and spatial cognitive abilities more than students who do not. Hence, it can aid students in their studies significantly.

Nhận xét: Ở đoạn này, người nói đã sử dụng ngữ pháp và cấu trúc câu tốt hơn so với hai đoạn trên. Bên cạnh đó, câu trả lời cũng liên quan đến câu hỏi và đúng trọng tâm hơn.

I believe that if I am able to play the piano, my concentration will increase, allowing me to be more productive at work. Furthermore, when we are able to conquer whatever that we wish, we will feel a sense of accomplishment.

Một số lỗi trong câu trả lời:

 • Sử dụng sai cấu trúc if
 • Không trả lời đúng trọng tâm

Sau khi phân tích các lỗi sai trong câu trả lời trên, chúng ta có thể giải đề IELTS Speaking tháng 04 - 2022 này với câu trả lời như sau:

I have a strong passion for playing a musical instrument but my family has to afford the high fee. I believe if there is a chance, I will take advantage of it completely to improve my piano-playing skills.

Maybe I would register for a course for beginners that is held in a famous center in my town. In the piano class, there are definitely many talented learners so I can learn from them. Gradually, my playing skills are much better. Then I can challenge myself in some competitions which would be a valuable chance for me to sharpen my skills.

I think playing piano, as we all know, benefits us in various ways. The clearest benefit is to help boost our concentration cycle since we need to use both hands, read music, listen to the notes you’re playing, and work the pedals. Moreover, some researchers also indicate that students who take piano lessons in school increase their general and spatial cognitive abilities more than students who do not. Hence, it can aid students in their studies significantly.

When I played the piano, I felt all sadness disappear. Playing the piano is like a medicine for my soul, making me feel more comfortable and happier.

3. Giải đề IELTS Speaking tháng 04 - 2022: Part 3

Trong phần giải đề IELTS Speaking tháng 04 - 2022 Part 3, chúng ta sẽ gặp một topic khá quen thuộc trong IELTS đó là Education. Vậy phải trả lời thế nào để “ăn điểm” trong phần này? Cùng IELTS LangGo tìm hiểu ngay nhé!

Giải đề IELTS Speaking tháng 4 - 2022 Part 2 cùng LangGo

Giải đề IELTS Speaking tháng 04 - 2022 Part 3

Question 1: Is it hard for adults to continue learning? Why or why not? (Người lớn có khó học tiếp hay không? Tại sao hoặc tại sao không?)

Sample answer: Yes, I believe that adult learners should be more driven to study because it is directly related to our job and lives. They also have better expertise with time management and prioritization.

Nhận xét:

 • It/they => Sử dụng đại từ nhân xưng không hợp lý khiến câu văn không rõ nghĩa
 • Câu trả lời bị lạc đề và không đáp ứng được yêu cầu của đề bài

Chúng ta có thể sửa giải đề IELTS Speaking tháng 04 - 2022 Part 3 này như sau:

No, it’s easy. Adult learners have some advantages over younger students. For example, adults are often more motivated to learn because they see the relevance of learning to their lives or careers. Moreover, adults are better at organizing their time and setting priorities.

Question 2: Is it the government’s responsibility to assist people to learn? (Chính phủ có trách nhiệm hỗ trợ mọi người học tập không?)

Sample answer: No, I believe, since grownups are mature enough to manage our education. So that we are aware of something critical to our future. Some adults lack the drive to continue studying, thus even if the government assists them much, they do not give it their all to achieve their goals.

Nhận xét: Thiếu sự nhất quán trong cách diễn đạt và sử dụng đại từ nhân xưng

Cách sửa: Đổi đại từ we thành they.

Question 3: What are the differences between education in the past and now? (Sự khác biệt giữa giáo dục trong quá khứ và bây giờ là gì?)

Sample answer: The most striking difference is the mode of education switching from offline to online due to the pandemic. With the help of technology, students all over the world can access lessons more easily but it’s quite hard to absorb knowledge with the pre-recorded lessons, with little interaction with the teacher.

Nhận xét:

 • it’s quite hard => It’s quite hard for them
 • the pre-recorded lessons => Không thuyết phục, không phải mọi bài giảng online đều được thu sẵn
 • Câu trả lời còn khá hạn chế, giống với một câu trả lời cho speaking part 1 hơn.

Thay vào đó, chúng ta có thể giải đề speaking IELTS Part 3 này như sau:

In the fast-changing world we live in today, educational priorities have also changed. In current society, education opens more opportunities for a broader skillset that was not offered in the past. For example, colleges and universities have more specific majors or courses than before. Education has also involved the use of modern technology such as computers and other gadgets that were not present in the past.

Bài viết trên của IELTS LangGo đã giải đề IELTS Speaking tháng 04 - 2022 một cách chi tiết nhất dựa trên nhận xét của giám khảo IELTS nhiều kinh nghiệm. Hy vọng bạn đã học thêm được nhiều cách trả lời hay cho các topic nêu trên.

Hãy đọc thêm nhiều bài viết khác của LangGo về IELTS Speaking để chinh phục kỹ năng này một cách dễ dàng nhé!

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ