Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Tổng hợp các cấu trúc và bài tập so sánh nhất có đáp án

Nội dung [Hiện]

So sánh nhất là một trong những cấu trúc ngữ pháp quan trọng và thường xuyên xuất hiện trong các bài thi tiếng Anh. Bài viết này sẽ giúp bạn nắm vững cách sử dụng so sánh nhất thông qua các ví dụ cụ thể và bài tập về so sánh nhất sau đây. 

Tổng hợp các cấu trúc và bài tập so sánh nhất có đáp án
Tổng hợp các cấu trúc và bài tập so sánh nhất có đáp án

1. Tổng hợp các cấu trúc so sánh nhất

So sánh nhất là dạng so sánh dùng để thể hiện một người, vật hoặc sự việc nào đó có đặc điểm hay tính chất nổi bật nhất so với tất cả các đối tượng khác trong cùng một nhóm (nhóm này phải có ít nhất 3 đối tượng).

Ví dụ:  This is the most challenging task I've ever faced. (Đây là nhiệm vụ khó khăn nhất mà tôi từng đối mặt.)

Có 3 loại cấu trúc so sánh nhất, bao gồm: Tính từ ngắn, trạng từ ngắn; Tính từ dài, trạng từ dài và So sánh kém nhất.

Tổng hợp các cấu trúc so sánh nhất
Tổng hợp các cấu trúc so sánh nhất

1.1. So sánh hơn nhất với tính từ/trạng từ ngắn

Cấu trúc: S + V + the + adj/adv + est + N

Ví dụ:

 • This is the smallest room in the house. (Đây là căn phòng nhỏ nhất trong nhà.)

 • She speaks the fastest among all the contestants. (Cô ấy nói nhanh nhất trong số tất cả các thí sinh.)

 • It's the darkest night I've ever experienced. (Đó là đêm tối nhất mà tôi từng trải qua.)

1.2. So sánh hơn nhất với tính từ/trạng từ dài

Cấu trúc: S + V + the + most + adj/adv + N

Ví dụ:

 • This is the most difficult puzzle I've ever solved. (Đây là câu đố khó nhất mà tôi từng giải quyết.)

 • He is the most talented musician in the band. (Anh ấy là nhạc sĩ tài năng nhất trong ban nhạc.)

 • She has the most beautifully decorated house on the block. (Cô ấy có căn nhà trang trí đẹp nhất trên con đường.)

1.3. So sánh kém nhất

Cấu trúc: S + V + the least + Tính từ/Trạng từ + Noun/ Pronoun/ Clause

Ví dụ:

 • She's the least athletic of all her siblings.(Cô ấy là người ít thể thao nhất trong số tất cả các anh chị em của mình.)

 • Despite being the least experienced member of the team, she contributed the most innovative ideas. (Mặc dù là thành viên ít kinh nghiệm nhất trong nhóm, cô ấy đã đóng góp những ý tưởng sáng tạo nhất.)

 • Despite having the least amount of resources, they managed to achieve the most significant results. (Mặc dù có ít tài nguyên nhất, họ đã đạt được kết quả quan trọng nhất.)

2. Lưu ý quan trọng khi làm bài tập so sánh nhất

2.1. Quy tắc biến đổi tính từ trong câu so sánh nhất

Khi làm bài tập so sánh nhất, các bạn cần ghi nhớ các quy tắc cơ bản sau:

Quy tắc 1: Biến đổi tính từ/ trạng từ ngắn

Nếu như trong so sánh hơn, cần thêm đuôi -er vào tính từ/trạng từ thì trong bài tập so sánh nhất, bạn cần thêm đuôi -est vào tính từ/trạng từ để biến nó thành dạng so sánh nhất.

Ví dụ:

 • This is the tallest building in the city. (Đây là tòa nhà cao nhất trong thành phố.)

 • He runs the fastest of all the students. (Cậu ấy chạy nhanh nhất trong tất cả học sinh.)

Lưu ý: Nếu tính từ/trạng từ ngắn có tận cùng là y, ta cần đổi y thành i trước khi thêm -est hoặc -er.

Ví dụ:

Tính từ/trạng từ

So sánh hơn

So sánh nhất

Happy

Happier

Happiest

Easy

Easier

Easiest

Early

Earlier

Earliest

Lazy

Lazier

Laziest

Các quy tắc cần nhớ khi so sánh hơn nhất
Các quy tắc cần nhớ khi so sánh hơn nhất

Quy tắc 2: Biến đổi tính từ/ trạng từ dài

Chúng ta cần thêm most vào phía trước tính từ/trạng từ để biến nó thành dạng so sánh nhất.

Ví dụ:

 • This is the most beautiful painting I have ever seen. (Đây là bức tranh đẹp nhất tôi từng thấy.)

 • He is the most intelligent person I know. (Anh ấy là người thông minh nhất tôi biết.)

Ngoại lệ 1: Một số tính từ có hai âm tiết nhưng có đuôi -le, -y, -ow, -er, -et vẫn được coi là tính từ ngắn. Điển hình là: 

Tính từ

So sánh hơn

So sánh nhất

Simple

Simpler

Simplest

Clever

Cleverer

Cleverest

Quiet

Quieter

Quietest

Happy

Happier

Happiest

Busy

Busier

Busiest

Easy

Easier

Easiest

Ngoại lệ 2: Trong trường hợp bài tập so sánh hơn nhất có trạng từ hai âm tiết tận cùng bằng -ly, bạn cần lưu ý giữ nguyên trạng từ và thêm most vào trước.

Ví dụ:

Trạng từ

So sánh hơn

So sánh nhất

Quickly

More quickly

Most quickly

Easily

More easily

Most easily

Carefully

More carefully

Most carefully

2.2. Các lỗi thường gặp khi làm bài tập so sánh nhất

Khi làm bài tập câu so sánh nhất, nếu không chú ý và cẩn thận bạn rất có thể mắc phải các lỗi sai phổ biến sau: 

Nhầm lẫn so sánh hơn và so sánh nhất

Chúng ta chỉ sử dụng so sánh nhất khi có ba hoặc nhiều hơn chủ thể. Trong khi câu so sánh hơn được dùng trong trường hợp hai người, vật thể hay sự việc. 

Ví dụ: 

 • This book is more interesting than that book. (Cuốn sách này thú vị hơn cuốn sách kia.)

 • She is the most beautiful woman in the world. (Cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất thế giới.)

Sử dụng so sánh hai lần trong một câu

Khi viết câu so sánh hơn hoặc so sánh nhất, ta chỉ áp dụng một trong hai cách sau:

 • Thêm hậu tố "er/est" cho trạng từ/tính từ ngắn.
 • Thêm từ "more/most" trước trạng từ/tính từ dài.

Tuy nhiên, nhiều người mắc lỗi lồng ghép cả hai cấu trúc vào cùng một câu, dẫn đến sai ngữ pháp.

Ví dụ:

Sai: This is the most tastiest cake I've ever eaten.

=> Đúng: This is the tastiest cake I've ever eaten. (Đây là chiếc bánh ngon nhất mà tôi từng ăn.)

Sai: She is the most kindest person I know.

=> Đúng: She is the kindest person I know. (Cô ấy là người tốt bụng nhất mà tôi biết.)

Không sử dụng "other" hoặc "else" 

Bên cạnh đó, chúng ta cần lưu ý sử dụng các đại từ bất định như "other" hoặc "else"  khi so sánh một sự việc hay cá thể nào đó với phần còn lại của một nhóm. 

Ví dụ:

Sai: This test is harder than any test I've ever done. (Bài kiểm tra này khó hơn bất kỳ bài kiểm tra nào tôi từng làm.)

=> Đúng: This test is harder than any other test I've ever done. (Bài kiểm tra này khó hơn bất kỳ bài kiểm tra nào khác mà tôi từng làm.)

2.3. Các tính từ bất quy tắc trong so sánh thông dụng nhất

Qua bảng dưới đây, IELTS LangGo tóm tắt cách so sánh hơn và so sánh nhất của một số tính từ/ trạng từ bất quy tắc thường gặp trong bài tập về so sánh hơn nhất:

Các tính từ bất quy tắc trong so sánh thông dụng nhất
Các tính từ bất quy tắc trong so sánh thông dụng nhất

Tính từ / trạng từ

So sánh hơn

So sánh nhất

Good / Well

Better

Best

Bad

Worse

Worst

Much / Many

More

Most

Far

Farther

The farthest / The furthest

Old

Older / Elder

Oldest / Eldest

Little

Less

Least

3. Tổng hợp các dạng bài tập so sánh nhất - có đáp án

Trong phần này, các bạn sẽ được ôn luyện kỹ càng về các dạng bài tập so sánh nhất như: bài tập viết lại câu so sánh nhất, bài tập so sánh nhất với tính từ ngắn, chọn câu trả lời đúng,…

Tổng hợp các dạng bài tập so sánh nhất - có đáp án
Tổng hợp các dạng bài tập so sánh nhất - có đáp án

Bài 1: Hoàn thành câu với dạng so sánh nhất 

 1. Mount Everest is ____________ (tall) mountain in the world.

 2. Einstein was one of ____________ (influential) scientists of the 20th century.

 3. The Black Death was ____________ (deadly) pandemic in human history.

 4. The Sahara Desert is one of ____________ (hot) places on Earth.

 5. The Pacific Ocean is ____________ (large) ocean on our planet.

 6. Antarctica is ____________ (cold) continent on Earth.

 7. The Nile River is ____________ (long) river in the world.

 8. The Amazon Rainforest is one of ____________ (biodiverse) ecosystems.

 9. The Great Wall of China is ____________ (long) wall in the world.

 10. The cheetah is ____________ (fast) land animal.

 11. The blue whale is ____________ (large) animal on Earth.

 12. Mount Kilimanjaro is ____________ (tall) mountain in Africa.

Đáp án: 

 1. the tallest

 2. the most influential

 3. the deadliest

 4. one of the hottest

 5. the largest

 6. the coldest

 7. the longest

 8. the most biodiverse

 9. the longest

 10. the fastest

 11. the largest

 12. the tallest

Bài 2: Sắp xếp các từ để tạo thành câu so sánh nhất 

 1. Paris / is / romantic / the / most / city / in / the / world.

 2. Everest / mountain / the / in / is / highest / the / world.

 3. The / in / forest / night / the / is / darkest.

 4. Nile / is / river / longest / the / world / the / in / the.

 5. The / is / Pacific / ocean / largest / the / world / in.

 6. Sahara / the / desert / is / largest / the / world / in / the.

 7. Bezos / Jeff / is / the / richest / man / in / the / world.

 8. Cheetah / the / is / fastest / land / animal / the / in / world / the.

 9. Atlantic / ocean / second / largest / is / the / world / in / the.

 10. Alaska / the / is / state / largest / the / in / US / the.

 11. Mona / Lisa / the / is / famous / painting / the / most / in / world / the.

 12. Einstein / was / one / of / most / influential / the / scientists / the / of / century / 20th.

 13. English / is / language / spoken / widely / the / most / world / the / in.

 14. Africa / is / second / continent / largest / the / in / the / world.

 15. Ronaldo / is / one / of / best / players / soccer / in / the / world.

Đáp án: 

 1. Paris is the most romantic city in the world.

 2. Everest is the highest mountain in the world.

 3. The forest is the darkest at night.

 4. The Nile is the longest river in the world.

 5. The Pacific Ocean is the largest ocean in the world.

 6. The Sahara Desert is the largest desert in the world.

 7. Jeff Bezos is the richest man in the world.

 8. The cheetah is the fastest land animal in the world.

 9. The Atlantic Ocean is the second-largest ocean in the world.

 10. Alaska is the largest state in the US.

 11. The Mona Lisa is the most famous painting in the world.

 12. Einstein was one of the most influential scientists of the 20th century.

 13. English is the most widely spoken language in the world.

 14. Africa is the second largest continent in the world.

 15. Ronaldo is one of the best soccer players in the world.

Bài 3: Hoàn thành câu với dạng so sánh nhất của tính từ trong dấu ngoặc

 1. The Amazon rainforest is the (large) rainforest in the world.

 2. The Nile River is the (long) river in the world.

 3. Mount Everest is the (tall) mountain in the world.

 4. The Sahara Desert is the (hot) desert in the world.

 5. The Pacific Ocean is the (deep) ocean in the world.

 6. The blue whale is the (big) animal in the world.

 7. The cheetah is the (fast) land animal in the world.

 8. The peregrine falcon is the (fast) bird in the world.

 9. The human brain is the (complex) organ in the human body.

 10. The diamond is the (hard) natural substance on Earth.

 11. The Eiffel Tower is the (famous) landmark in Paris.

 12. The Great Wall of China is the (long) man-made structure in the world.

 13. The Taj Mahal is the (beautiful) building in the world.

 14. The Mona Lisa is the (famous) painting in the world.

 15. The Olympic Games are the (big) sporting event in the world.

 16. The FIFA World Cup is the (popular) sporting event in the world.

 17. The United States is the (rich) country in the world.

 18. China is the (populated) country in the world.

 19. India is the (second) most populated country in the world.

 20. The United Nations is the (important) international organization in the world.

Đáp án:

 1. largest

 2. longest

 3. tallest

 4. hottest

 5. deepest

 6. biggest

 7. fastest

 8. fastest

 9. most complex

 10. hardest

 11. most famous

 12. longest

 13. most beautiful

 14. most famous

 15. biggest

 16. most popular

 17. wealthiest

 18. most populated

 19. second most populated

 20. most important

Bài 4: Viết thành câu so sánh nhất hoàn chỉnh với thì hiện tại hoàn thành

 1. cold / drink / I / ever / taste

 2. small / cafe / I / ever / visit

 3. hot / day / I / ever / experience

 4. long / journey / I / ever / take

 5. old / house / I / ever / explore

 6. crowded / market / I / ever / visit

 7. fast / car / I / ever / drive

 8. tall / building / I / ever / see

 9. dark / forest / I / ever / explore

 10. noisy / city / I / ever / visit

Đáp án:

 1. This is the coldest drink I have ever tasted.

 2. That is the smallest cafe I have ever visited.

 3. Today is the hottest day I have ever experienced.

 4. That was the longest journey I have ever taken.

 5. This is the oldest house I have ever explored.

 6. This is the most crowded market I have ever visited.

 7. That is the fastest car I have ever driven.

 8. That is the tallest building I have ever seen.

 9. That is the darkest forest I have ever explored.

 10. This is the noisiest city I have ever visited.

Bài 5: Chọn câu trả lời đúng cho các dạng so sánh hơn hoặc so sánh nhất sau đây

1. This is _______ restaurant in the neighborhood.

A. worse

B. bad

C. the worst

D. badly

2. Tokyo is _______ city I have ever visited.

A. more

B. the most

C. much

D. as

3. The traffic is _______ during rush hour.

A. noisily

B. more noisier

C. noisier

D. noisy

4. Maria plays the piano _______ among her siblings.

A. the most beautifully

B. the more beautiful

C. the most beautifully

D. the more beautifully

5. Kevin is _______ diligent student in our class.

A. most hard-working

B. more hard-working

C. the most hard-working

D. as hard-working

6. Some experts argue that pollution is _______ problem in urban areas.

A. most dangerous

B. more dangerous

C. as dangerous

D. the most dangerous

7. Studies indicate that children are _______ affected by air pollution than adults.

A. most

B. the most

C. far more

D. as more

8. To our surprise, Emily was _______ efficient worker in the office.

A. more

B. the most

C. much more

D. far most

9. Mount Everest is _______ famous peak in the world.

A. the most

B. more

C. most of

D. the more

10. When they released the new laptop, they claimed it was _______ option on the market.

A. cheaper

B. cheap

C. the cheaper

D. the cheapest

11. This is _______ book I have ever read.

A. worse

B. bad

C. the worst

D. badly

12. Tim is _______ swimmer on the team.

A. more

B. the most

C. much

D. as

13. The noise is _______ at night in the city center.

A. noisily

B. more noisier

C. noisier

D. noisy

14. Jason is _______ punctual person I know.

A. the most

B. more

C. much

D. as

Đáp án:

1. C

2. B

3. C

4. A

5. C

6. D

7. C

8. B

9. A

10. D

11. C

12. B

13. C

14. A

Bài 6: Tìm và sửa lỗi sai (nếu có) trong các câu dưới đây

1. This is the most easiest way to solve the problem. 

2. This is the most beautifulest dress I've ever seen. 

3. The weather is getting more hotter and more hotter. 

4. This is the most best way to do it. 

5. This is the most easiest way to do it. 

6. My father is more older than my mother. 

7. This car is much faster than the other one. 

8. She is the most intelligentest girl in the class. 

9. This is the most difficultest problem I've ever faced.

10. He is much better at math than me.

11. The food is more tastier here than in the other restaurant. 

12. This is the most happiest day of my life. 

13. He is the most funniest person I know. 

14. This is the most expensive car in the market.

15. This is the most interestingest book I've ever read. 

Đáp án:

 1. This is the easiest way to solve the problem.

 2. This is the most beautiful dress I've ever seen.

 3. The weather is getting hotter and hotter.

 4. This is the best way to do it.

 5. This is the easiest way to do it.

 6. My father is older than my mother.

 7. This car is faster than the other one.

 8. She is the most intelligent girl in the class.

 9. This is the most difficult problem I've ever faced.

 10. He is better at math than me.

 11. The food is tastier here than in the other restaurant.

 12. This is the happiest day of my life.

 13. He is the funniest person I know.

 14. This is the most expensive car in the market.

 15. This is the most interesting book I've ever read.

Bài 7: Viết lại các câu sau dưới dạng so sánh hơn hoặc so sánh nhất

 1. No other mountain in the region is as high as Mount Everest. Mount Everest ________________.

 2. The first draft of the essay was good, but the final revision is the best version. The final revision ________________.

 3. Canada has the longest coastline in North America. No other country in North America ________________.

 4. No other restaurant in town is as popular as the new bistro on Main Street. The new bistro on Main Street ________________.

 5. The early editions of the newspaper were informative, but the latest issue is the most informative. The latest issue ________________.

 6. No other team in the league is as skilled as the defending champions. The defending champions ________________.

 7. No other car in the showroom is as fuel-efficient as the hybrid model. The hybrid model ________________.

 8. The original recipe for the dish was good, but the revised version is the best. The revised version ________________.

 9. No other smartphone on the market is as innovative as the latest model from Apple. The latest model from Apple ________________.

 10. The older edition of the encyclopedia was informative, but the newest edition is the most informative. The newest edition ________________.

 11. No other song in the album is as catchy as the title track. The title track ________________.

 12. The earlier novels in the series were entertaining, but the final book is the most entertaining. The final book ________________.

 13. No other route to the city is as scenic as the coastal highway. The coastal highway ________________.

 14. The previous versions of the software were good, but the latest update is the best. The latest update ________________.

 15. No other candidate in the election is as qualified as the incumbent mayor. The incumbent mayor ________________.

Đáp án: 

 1. Mount Everest is the highest mountain in the region.

 2. The final revision is the best version of the essay.

 3. No other country in North America has a longer coastline than Canada.

 4. The new bistro on Main Street is the most popular restaurant in town.

 5. The latest issue is the most informative of all the newspaper editions.

 6. The defending champions are the most skilled team in the league.

 7. The hybrid model is the most fuel-efficient car in the showroom.

 8. The revised version is the best version of the dish's recipe.

 9. The latest model from Apple is the most innovative smartphone on the market.

 10. The newest edition is the most informative encyclopedia.

 11. The title track is the catchiest song on the album.

 12. The final book is the most entertaining novel in the series.

 13. The coastal highway is the most scenic route to the city.

 14. The latest update is the best version of the software.

 15. The incumbent mayor is the most qualified candidate in the election.

Bài 8: Dịch các câu sau sang tiếng Anh

 1. Không có nơi nào trên thế giới cao hơn núi Everest.

 2. Chiếc xe hơi này đắt hơn bất kỳ chiếc xe nào trong dòng sản phẩm.

 3. Câu chuyện này thú vị hơn bất kỳ câu chuyện nào tôi đã từng nghe.

 4. Cô gái này xinh đẹp nhất trong số tất cả.

 5. Không có đất nước nào trên thế giới có diện tích biển dài hơn của Canada.

 6. Chiếc điện thoại di động mới nhất từ Samsung có hiệu suất tốt nhất trong tất cả các mô hình.

 7. Người anh trai này cao hơn tôi mười cm.

 8. Chú chó này nhanh hơn bất kỳ con chó nào tôi đã từng nuôi.

 9. Chiếc túi mới này rẻ hơn túi cũ mà tôi đã mua.

 10. Cái nhà mới của họ to hơn nhà cũ.

 11. Học viên này giỏi nhất trong lớp.

 12. Chiếc máy tính xách tay mới này nhẹ hơn bất kỳ chiếc nào tôi đã sử dụng trước đó.

 13. Cái hộp đồ chơi này rẻ hơn hộp đồ chơi kia.

 14. Cái áo này đẹp hơn cái áo kia.

 15. Cô ấy nấu ăn ngon hơn bất kỳ ai trong nhóm.

Đáp án:

 1. There is no place taller than Mount Everest in the world.

 2. This car is more expensive than any other car in the lineup.

 3. This story is more interesting than any other story I've ever heard.

 4. This girl is the prettiest of them all.

 5. No country in the world has a longer coastline than Canada.

 6. The latest Samsung smartphone has the best performance of all models.

 7. This older brother is ten centimeters taller than me.

 8. This dog is faster than any dog I've ever had.

 9. This new bag is cheaper than the old one I bought.

 10. Their new house is bigger than the old one.

 11. This student is the best in the class.

 12. This new laptop is lighter than any I've used before.

 13. This toy box is cheaper than that one.

 14. This shirt is nicer than that one.

 15. She cooks better than anyone in the group.

Bài 9: Chọn đáp án đúng

1. This painting is the most captivating piece of art I've ever seen.

A. I've never seen a more captivating piece of art than this painting.

B. This painting is as captivating as any other piece of art I've seen.

C. This painting is more captivating than any other piece of art I've seen.

D. I've seen many captivating pieces of art, but none like this painting.

2. No place in the world is as beautiful as the Swiss Alps in winter.

A. The Swiss Alps in winter are more beautiful than any other place in the world.

B. There are many places in the world as beautiful as the Swiss Alps in winter.

C. The Swiss Alps in winter are the most beautiful place in the world.

D. The Swiss Alps in winter are less beautiful than other places in the world.

3. Susan is the happiest person I know.

A. I know many people happier than Susan.

B. Susan is happier than anyone else I know.

C. Susan is not as happy as she used to be.

D. I don't know anyone as happy as Susan.

4. John's new car is the most expensive purchase he has ever made.

A. John has never made a more expensive purchase than his new car.

B. John's new car is not as expensive as his previous purchases.

C. John has made many expensive purchases, but none as expensive as his new car.

D. John's new car is as expensive as any other purchase he has made.

5. The Grand Canyon is one of the most breathtaking natural wonders in the world.

A. Few natural wonders in the world are as breathtaking as the Grand Canyon.

B. The Grand Canyon is not as breathtaking as other natural wonders in the world.

C. Many natural wonders in the world are more breathtaking than the Grand Canyon.

D. The Grand Canyon is less breathtaking than any other natural wonder in the world.

6. Sarah's cake is the tastiest dessert I have ever tried.

A. Sarah's cake is tastier than any other dessert I have ever tried.

B. I have tried many desserts, but none as tasty as Sarah's cake.

C. Sarah's cake is not as tasty as it looks.

D. I have never tried a dessert as tasty as Sarah's cake.

7. No movie this year has been as successful as "The Blockbuster."

A. "The Blockbuster" is the least successful movie this year.

B. "The Blockbuster" is more successful than any other movie this year.

C. Many movies this year have been more successful than "The Blockbuster."

D. "The Blockbuster" is equally successful as other movies this year.

8. Jenny is the kindest person I've ever known.

A. I've known many people kinder than Jenny.

B. Jenny is kinder than anyone else I've known.

C. Jenny used to be kinder than she is now.

D. I've never known anyone as kind as Jenny.

9. This smartphone is the most advanced device on the market.

A. No other device on the market is as advanced as this smartphone.

B. There are many devices on the market as advanced as this smartphone.

C. This smartphone is less advanced than other devices on the market.

D. I have seen more advanced devices than this smartphone.

10. The new restaurant downtown serves the tastiest burgers in the city.

A. No other restaurant in the city serves burgers as tasty as the new restaurant downtown.

B. The new restaurant downtown serves burgers tastier than any other restaurant in the city.

C. Many restaurants in the city serve tastier burgers than the new restaurant downtown.

D. The new restaurant downtown serves burgers less tasty than other restaurants in the city.

11. Mary is the most talented musician in her family.

A. Mary's family has many musicians, but none as talented as Mary.

B. Mary's family has more talented musicians than Mary.

C. Mary is less talented as a musician than her family.

D. I have never seen a talented musician like Mary in her family.

12. The Eiffel Tower is one of the most iconic landmarks in the world.

A. Few landmarks in the world are as iconic as the Eiffel Tower.

B. The Eiffel Tower is less iconic than other landmarks in the world.

C. Many landmarks in the world are more iconic than the Eiffel Tower.

D. The Eiffel Tower is equally iconic as other landmarks in the world.

13. Jake is the smartest student in his class.

A. I've known many students smarter than Jake.

B. Jake is smarter than any other student in his class.

C. Jake used to be smarter than he is now.

D. I've never known anyone as smart as Jake in his class.

14. The Great Wall of China is one of the longest man-made structures in the world.

A. Few man-made structures in the world are as long as the Great Wall of China.

B. The Great Wall of China is less long than other man-made structures in the world.

C. Many man-made structures in the world are longer than the Great Wall of China.

D. The Great Wall of China is equally long as other man-made structures in the world.

15. Emily is the most creative person I've ever worked with.

A. I've worked with many people more creative than Emily.

B. Emily is more creative than anyone else I've worked with.

C. Emily used to be more creative than she is now.

D. I've never worked with anyone as creative as Emily.

Đáp án:

 1. A

 2. C

 3. B

 4. A

 5. A

 6. B

 7. B

 8. B

 9. A

 10. A

 11. A

 12. A

 13. B

 14. A

 15. B

Bài 10: Điền từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn sau. 

more engaging, intensive, better, challenging, ever, any, I had

Dear Emma,

I wanted to share with you my recent experience attending a coding bootcamp. The curriculum was more (1)_______ than I had expected. We covered a wide range of topics, from basic programming principles to advanced algorithms, and I must say, it was the most (2)_______ educational experience I've (3)_______ had.

The instructors were incredibly knowledgeable and supportive, which made the learning process much (4)_______  and more effective than (5) _______  anticipated. Despite the demanding schedule, I found myself becoming increasingly proficient in coding with each passing day.

One aspect of the bootcamp that stood out to me was the sense of camaraderie among the students. We were all in the same boat, facing similar challenges, and this created a supportive learning environment that was far (6)  _______  than (7) _______ classroom setting I've experienced before.

Overall, while the bootcamp was undeniably challenging, it was also incredibly rewarding. I feel confident in my abilities as a programmer now and am excited to see where this new skill set takes me in my career.

Best regards,

James

Đáp án:

 1. intensive

 2. challenging

 3. ever

 4. more engaging

 5. I had

 6. better

 7. any

Bài tập so sánh nhất trong tiếng Anh vô cùng quan trọng. Do đó, đừng quên luyện tập thường xuyên với các dạng bài tập khác nhau. Hãy thường xuyên truy cập website của IELTS LangGo để tham khảo thêm nhiều bài viết hữu ích của chúng mình nhé! 

IELTS LangGo

🍰 MỪNG SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG!!! TRỊ GIÁ LÊN TỚI 650.000.000Đ - Từ 20/5 đến 30/6.
Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, IELTS LangGo dành tặng các bạn học viên CƠ HỘI GIÀNH những phần quà vô cùng giá trị từ 20/05 - 30/06/2024.
 • 1 xe Honda Vision trị giá 40.000.000đ
 • 3 Laptop Asus Vivo 15 trị giá 10.000.000đ
 • 5 Đồng hồ thông minh trị giá 2.000.000đ
 • 10 Headphone trị giá 1.000.000đ
 • 50 Voucher giảm học phí lên tới 25% 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ