Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Soạn Unit 1 tiếng Anh lớp 12 Getting started Tiếng Anh chi tiết và dễ hiểu nhất

Nội dung [Hiện]

Ở phần Unit 1 lớp 12 Getting started, học sinh sẽ được tìm hiểu về nữ anh hùng liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và thực hành các bài tập khởi động nghe - nói - đọc - viết.

Trong bài viết này của IELTS LangGo, chúng ta sẽ đi sâu vào từng phần của Getting started Unit 1 lớp 12 kèm những giải thích chi tiết và ví dụ minh họa để giúp bạn soạn giáo án một cách dễ dàng và hiệu quả nhất nhé!

Lời giải Unit 1 lớp 12 Getting started sách mới
Lời giải Unit 1 lớp 12 Getting started sách mới

1. Listen and read 

(Nghe và đọc đoạn sau)

Mark: Hi Nam. Your book must be very interesting. What are you reading?

Nam: I am reading a really good book in English called Last Night I Dreamed of Peace: The Diary of Dang Thuy Tram.

Mark: Dang Thuy Tram? Who is she?

Nam: She was born in Hue in 1942. She studied medicine in Hanoi, and volunteered to join the army at the age of 24, working as a surgeon during the resistance war against the US.

Mark: That’s when she started her diary, isn’t it?

Nam: Yes. She wrote her diary while she was working in a field hospital in Quang Ngai Province. The diary contains personal accounts of her experiences during the war, and shows her love for her family and country.

Mark: Wow, it sounds interesting. Is she still alive?

Nam: Unfortunately, she was killed by the enemy while she was doing her duty in the jungle in Quang Ngai Province. She was only 27 then.

Mark: Oh, that’s really sad. But how did people find her diary?

Nam: An American soldier found it and saved it from being burned. Then more than 30 years after Tram’s death, a copy was returned to her mother. The diary was published in 2005 It has also been translated into several other languages

Mark: That’s amazing!

Nam: Now she is considered a national hero for devoting her youth and whole life to saving other people’s lives in the war.

Mark: Can you lend me the book when you finish reading it? I’d like to read it myself.

Nam: Sure!

Mark: Xin chào Nam. Cuốn sách của bạn chắc chắn rất thú vị. Bạn đang đọc gì vậy?

Nam: Tôi đang đọc một cuốn sách rất hay bằng tiếng Anh có tên là “Đêm qua tôi mơ về hòa bình: Nhật ký Đặng Thùy Trâm”.

Mark: Đặng Thùy Trâm? Cô ấy là ai vậy?

Nam: Cô ấy sinh ra tại Huế vào năm 1942. Cô học y khoa tại Hà Nội và tự nguyện gia nhập quân đội khi cô 24 tuổi, làm việc như một bác sĩ phẫu thuật trong cuộc chiến chống lại Mỹ.

Mark: Đó là lúc cô ấy bắt đầu viết nhật ký, phải không?

Nam: Đúng. Cô ấy đã viết nhật ký của mình trong khi làm việc tại một bệnh viện dã chiến ở tỉnh Quảng Ngãi. Nhật ký chứa đựng những trải nghiệm cá nhân của cô ấy trong suốt cuộc chiến, và thể hiện tình yêu của cô ấy dành cho gia đình và đất nước.

Mark: Wow, nghe có vẻ thú vị. Cô ấy còn sống không?

Nam: Thật không may, cô ấy đã bị giết bởi địch trong khi đang làm nhiệm vụ trong rừng ở tỉnh Quảng Ngãi. Lúc đó cô chỉ mới 27 tuổi.

Mark: Ôi, thật buồn. Nhưng người ta làm thế nào để tìm thấy nhật ký của cô ấy?

Nam: Một binh sĩ Mỹ đã tìm thấy nó và cứu khỏi việc bị đốt cháy. Hơn 30 năm sau cái chết của Trâm, một bản sao đã được trả lại cho mẹ cô ấy. Nhật ký đã được xuất bản vào năm 2005 và cũng đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác.

Mark: Thật tuyệt vời!

Nam: Bây giờ cô ấy được coi là một anh hùng dân tộc vì cống hiến tuổi trẻ và cả cuộc đời của mình để cứu sống người khác trong chiến tranh.

Mark: Bạn có thể cho mượn cuốn sách cho tôi khi bạn đọc xong không? Tôi muốn đọc nó.

Nam: Chắc chắn!

2. Read the conversation again and circle the correct answer to complete each of the sentences 

(Đọc lại đoạn hội thoại và khoanh tròn vào đáp án đúng để hoàn thành mỗi câu sau)

1. Dang Thuy Tram was born in Ha Noi/Hue. (Đặng Thùy Trâm sinh ra tại Hà Nội/Huế.)

=> Đáp án: Hue

Giải thích: Dựa vào dẫn chứng trong đoạn hội thoại “She was born in Hue in 1942” (Cô ấy sinh ra tại Huế vào năm 1942).

2. Tram wrote about/operated on injured soldiers during the war. (Trâm viết về/phẫu thuật trên các chiến sĩ bị thương trong suốt chiến tranh.)

=> Đáp án: operated on

Giải thích: Dựa vào dẫn chứng trong đoạn hội thoại “working as a surgeon during the resistance war against the US” (làm việc như một bác sĩ phẫu thuật trong cuộc chiến chống lại Mỹ).

3. She died when she was very young/old. (Cô ấy qua đời khi cô ấy còn rất trẻ/già.)

=> Đáp án: young

Giải thích: Dựa vào dẫn chứng trong đoạn hội thoại “she was killed by the enemy while she was doing her duty in the jungle in Quang Ngai Province. She was only 27 then” (cô ấy đã bị giết bởi địch trong khi đang làm nhiệm vụ trong rừng ở tỉnh Quảng Ngãi. Lúc đó cô chỉ mới 27 tuổi).

4. An American soldier kept her diary for 27 years/more than three decades before returning a copy to her family. (Một người lính Mỹ đã giữ nhật ký của cô ấy trong 27 năm/hơn ba thập kỷ trước khi trả lại bản sao cho gia đình cô ấy.)

=> Đáp án: more than three decades

Giải thích: Dựa vào dẫn chứng trong đoạn hội thoại “Then more than 30 years after Tram’s death, a copy was returned to her mother” (Hơn 30 năm sau cái chết của Trâm, một bản sao đã được trả lại cho mẹ cô ấy.)

Bài 2 Unit 1 lớp 12 Life stories Getting started
Bài 2 Unit 1 lớp 12 Life stories Getting started

3. Find words and a phrase in 1 with the following meanings

(Tìm các từ hoặc cụm từ trong bài 1 với những ý nghĩa sau)

1. a__________: descriptions of things that have happened (bản mô tả những sự việc đã xảy ra).

=> Đáp án: accounts (bản kê khai, bài tường thuật)

2. d__________: the end of somebody’s life (sự kết thúc cuộc đời của một ai đó).

=> Đáp án: death (cái chết, sự qua đời)

3. d__________ to: giving time, attention, etc. to something (dốc thời gian, sự chú tâm,... vào cái gì).

=> Đáp án: devoted (chú tâm, dốc sức)

4. y__________: the period of time when a person is young (quãng thời gian khi một người còn trẻ).

=> Đáp án: youth (tuổi trẻ)

Bài 3 soạn Tiếng Anh Unit 1 lớp 12 Getting started
Bài 3 soạn Tiếng Anh Unit 1 lớp 12 Getting started

4. Complete the sentences based on the conversation

(Hoàn thành các câu sau đây dựa trên đoạn hội thoại)

Dang Thuy Tram was a young surgeon. She (1) wrote her diary while she (2) was working in a field hospital during the war. One day, she (3) was killed by the enemy while she (4) was doing her duty in the jungle. She was only 27 then. An American soldier (5) found and saved her diary for many years before returning a copy to her family.

(Đặng Thùy Trâm là một bác sĩ phẫu thuật trẻ. Cô ấy đã viết nhật ký của mình trong thời gian cô ấy đang làm việc tại một bệnh viện dã chiến trong suốt cuộc chiến tranh. Một ngày nọ, cô ấy đã bị giết bởi một kẻ tình địch khi cô ấy đang thực hiện nhiệm vụ trong rừng. Lúc đó cô chỉ mới 27 tuổi. Một binh sĩ Mỹ đã tìm thấy và cất giữ nhật ký của cô trong nhiều năm trước khi trả lại một bản sao cho gia đình cô.)

Giải thích đáp án:

(1) wrote

Giải thích: She wrote her diary while she was working in a field hospital in Quang Ngai Province. (Cô ấy đã viết nhật ký của mình trong khi làm việc tại một bệnh viện dã chiến ở tỉnh Quảng Ngãi.)

(2) was working

Giải thích: She wrote her diary while she was working in a field hospital in Quang Ngai Province. (Cô ấy đã viết nhật ký của mình trong khi làm việc tại một bệnh viện dã chiến ở tỉnh Quảng Ngãi.)

(3) was killed by the enemy

Giải thích: Unfortunately, she was killed by the enemy while she was doing her duty in the jungle in Quang Ngai Province. (Thật không may, cô ấy đã bị giết bởi địch trong khi đang làm nhiệm vụ trong rừng ở tỉnh Quảng Ngãi.)

(4) was doing her duty

Giải thích: Unfortunately, she was killed by the enemy while she was doing her duty in the jungle in Quang Ngai Province. (Thật không may, cô ấy đã bị giết bởi địch trong khi đang làm nhiệm vụ trong rừng ở tỉnh Quảng Ngãi.)

(5) found and saved 

Giải thích: An American soldier found it and saved it from being burned. (Một binh sĩ Mỹ đã tìm thấy nó và cứu khỏi việc bị đốt cháy.)

Hy vọng bài viết trên đây của IELTS LangGo đã giúp bạn chuẩn bị cho Unit 1 lớp 12 Getting started tốt và kỹ lưỡng nhất. Với những kiến thức ngữ pháp và từ vựng rút ra được từ Tiếng Anh lớp 12 Unit 1 Getting started, bạn chắc chắn sẽ chinh phục toàn bộ Unit 1 thành công và đạt điểm cao trong bài kiểm tra. 

IELTS LangGo

🍰 MỪNG SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG!!! TRỊ GIÁ LÊN TỚI 650.000.000Đ - Từ 20/5 đến 30/6.
Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, IELTS LangGo dành tặng các bạn học viên CƠ HỘI GIÀNH những phần quà vô cùng giá trị từ 20/05 - 30/06/2024.
  • 1 xe Honda Vision trị giá 40.000.000đ
  • 3 Laptop Asus Vivo 15 trị giá 10.000.000đ
  • 5 Đồng hồ thông minh trị giá 2.000.000đ
  • 10 Headphone trị giá 1.000.000đ
  • 50 Voucher giảm học phí lên tới 25% 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ