Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Làm chủ cấu trúc However và Nevertheless cùng bài tập có đáp án

Nội dung [Hiện]

Khi nhắc đến cấu trúc However và Nevertheless - cặp liên từ này cùng mang mặt nghĩa biểu hiện sự trái ngược. Do đó, nhiều bạn học vẫn còn mơ hồ về sự giống và khác nhau của chúng. Vậy làm sao để phân biệt However và Nevertheless?

Hãy cùng IELTS LangGo đi cụ thể từ định nghĩa tới cách dùng và cuối cùng là vận dụng vào bài tập có đáp án chi tiết nhé!

Giải đáp chi tiết về Cấu trúc However và Nevertheless

Giải đáp chi tiết về Cấu trúc However và Nevertheless

1. Ý nghĩa và cách sử dụng However

1.1 However nghĩa là gì?

“However” nghĩa là “tuy nhiên” - là một trạng từ mang chức năng liên kết được sử dụng để thể hiện sự tương phản. Trạng từ này giúp người viết, người nói truyền đạt ý nghĩa của câu sau trái ngược hẳn với ý đầu tiên được đưa ra ở câu trước.

1.2 Cách sử dụng cấu trúc However

However có thể được đặt ở 7 ví trí khác nhau trong câu

However có thể được đặt ở 7 ví trí khác nhau trong câu

“However” là một trạng từ có thể được đặt ở nhiều vị trí khác nhau. Vì vậy, “However” cho phép người dùng đa dạng hóa cấu trúc ngữ pháp khi sử dụng.

Dưới đây là 7 vị trí mà “However” được đặt:

Vị trí 1: “However” xuất hiện ở đầu câu thứ hai và thường được theo sau bởi một dấu phẩy.

 • The professor told us to do the new project for the team working score. However, one of my group mates is sick at the moment.

(Giáo sư bảo chúng tôi làm dự án mới cho điểm làm việc nhóm. Tuy nhiên, một trong những người bạn cùng nhóm của tôi đang bị ốm.)

Vị trí 2: Vị trí này cũng tương tự như vị trí số 1.“However” có thể nối hai câu / mệnh đề lại với nhau bằng cách đặt dấu chấm phẩy sau mệnh đề đầu tiên. Lúc này, theo sau “However” sẽ là dấu phẩy.

 • Our university program only uses laptops; however, some students are more familiar with the paper.

(Chương trình đại học của chúng tôi chỉ sử dụng máy tính xách tay; tuy nhiên, một số học sinh đã quen với giấy hơn.)

Vị trí 3:

Chèn “However” sau chủ ngữ của câu thứ hai và dấu phẩy phải đứng trước và sau “However”.

 • Many people believe that the tuition fee should be free, however, the same number of people dismiss the idea.

(Nhiều ý kiến cho rằng nên miễn học phí, tuy nhiên, cũng có số lượng người tương tự bác bỏ ý kiến này.)

Vị trí 4: Đặt “However” ở cuối câu thứ hai và dấu phẩy phải đứng trước “However”.

 • Mobile phone sales surpassed laptop sales in the previous year. iPhone remains the highest-selling gadget, however.

(Doanh số bán điện thoại di động đã vượt qua doanh số máy tính xách tay trong năm trước. Tuy nhiên, iPhone vẫn là thiết bị bán chạy nhất.)

 • The union came up with a plan. The government wants to renegotiate, however.
 • Camping in the summer is fun. You must remember to use sunscreen, however.

Vị trí 5: Đặt “However” giữa hai mệnh đề không có dấu câu ở hai bên.

 • Do it however you want.

(Làm theo cách bạn muốn.)

Vị trí 6: Trong tiếng Anh, mệnh đề phụ thuộc có thể đứng sau mệnh đề độc lập. Ở vị trí này, “However” được sử dụng là một trạng từ để liên kết hai mệnh đề mà không cần sử dụng dấu câu.

 • The project might be failed however you worked hard for it.

(Dự án có thể thất bại nhưng bạn đã làm việc chăm chỉ.)

Vị trí 7: Đặt “However” ở đầu mệnh đề phụ thuộc. Nếu mệnh đề phụ thuộc bắt đầu câu, đừng quên thêm dấu phẩy vào cuối mệnh đề phụ thuộc.

 • However you worked hard for it, the project might be failed.

(Tuy nhiên bạn đã làm việc chăm chỉ vì nó, dự án vẫn có thể thất bại.)

1.3 Những lưu ý khi sử dụng cấu trúc However

 • Qua 7 vị trí đặt “However” như trên, nghĩa của câu không bị thay đổi.
 • “However” có mang nghĩa trang trọng nên thường ưu tiên sử dụng trong văn viết.
 • Cách nhấn mạnh là khác nhau tùy vào vị trí đặt “However”.
 • “However” còn có cấu trúc đảo ngữ như sau:

However + Adj/Adv + S + V…= No matter how + Adj/Adv + S + V…

Ví dụ:

 • However thirsty she is, she doesn’t drink it. = No matter how thirsty she is, she doesn’t drink it. (Cô ấy khát nước, tuy nhiên cô ấy không uống nó.)
 • However exhausted he is, he doesn’t miss the English class. = No matter how exhausted he is, she doesn’t miss the English class. (Anh ấy bị kiệt sức, tuy nhiên anh ấy vẫn không nghỉ lớp học tiếng Anh.)

2. Ý nghĩa và cách sử dụng Nevertheless

2.1 Nevertheless nghĩa là gì?

“Nevertheless” là một trạng từ liên kết mang nghĩa “tuy nhiên”,”dẫu biết”, “dù vậy”. Trạng từ này mang nghĩa gần hơn với “mặc dù” và thường xuất hiện để gây sự bất ngờ.

2.2 Cách sử dụng cấu trúc Nevertheless

Cách dùng Cấu trúc Nevertheless sao cho đúng ngữ pháp

Cách dùng Cấu trúc Nevertheless sao cho đúng ngữ pháp

“Nevertheless” cũng tương tự “However”, có thể được đặt ở nhiều vị trí khác nhau.

Dưới đây là 3 vị trí mà “Nevertheless” có thể xuất hiện trong câu:

Vị trí 1: “Nevertheless” xuất hiện ở đầu câu thứ hai và được theo sau bởi một dấu phẩy.

 • The boss told us to go camping next year. Nevertheless, we still feel bored.

(Ông chủ bảo chúng tôi sẽ đi cắm trại vào năm sau. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn cảm thấy buồn chán.)

Vị trí 2: “Nevertheless” đứng giữa liên kết hai câu / mệnh đề lại với nhau bằng cách đặt dấu chấm phẩy sau mệnh đề đầu tiên. Lúc này, theo sau “Nevertheless” sẽ là dấu phẩy.

 • The country's economy was tough the previous year; nevertheless, our sales revenue remains stable.

(Nền kinh tế của đất nước năm trước khó khăn; tuy nhiên, doanh thu bán hàng của chúng tôi vẫn ổn định.)

Vị trí 3: Người bản xứ còn thích đặt “Nevertheless” ở cuối câu mà không cần bất kì dấu phẩy hay dấu chấm phẩy nào.

 • Tommy has a good academic record, but he doesn't treat his classmates well nevertheless.

(Tommy có thành tích học tập tốt, nhưng cậu ấy không đối xử tốt với các bạn cùng lớp..)

2.3 Những lưu ý khi sử dụng cấu trúc Nevertheless

Tuyệt đối không sử dụng “nevertheless” trước tính từ và trạng từ.

Ví dụ:

SAI: Nevertheless deliciously Seam cooked, Jack couldn’t have dinner with her.

ĐÚNG: Nevertheless, Seam cooked deliciously, Jack couldn’t have dinner with her. (Dẫu Seam nấu rất ngon, Jack không thể ăn tối với cô ấy.)

3. Phân biệt 2 cấu trúc However và Nevertheless

Để phân biệt và sử dụng However cùng Nevertheless chính xác nhất, hãy chú ý đến 5 điểm được liệt kê dưới đây.

Phân biệt Cấu trúc However và Nevertheless không khó như bạn nghĩ

Phân biệt Cấu trúc However và Nevertheless không khó như bạn nghĩ

 • “Nevertheless” trang trọng hơn “However”.
 • “Nevertheless” hầu như không bao giờ được sử dụng trong tiếng Anh nói
 • “Nevertheless” nhấn mạnh sự tương phản mạnh hơn tuy nhiên.
 • “Nevertheless” gần với "despite".
 • “However” gần với ‘but’ hơn.

Ví dụ:

 • Sheley couldn't cash her bill. However, she managed to buy a new car. (Sheley không thể trả tiền hóa đơn. Tuy nhiên, cô ấy đã xoay sở để mua một chiếc xe hơi mới.)

= Sheley couldn't cash her bill. But, she managed to buy a new car.

 • There was a minimal likelihood of coming out on top; nevertheless, we decided to do our best. (Có rất ít khả năng xuất hiện trên đầu trang; tuy nhiên, chúng tôi quyết định làm hết sức mình.)

= Despite there was a minimal likelihood of coming out on top, we decided to do our best.

4. Bài tập ứng dụng

Bài tập vận dụng Cấu trúc However và Nevertheless

Bài tập vận dụng Cấu trúc However và Nevertheless

 1. My son was feeling very tired. _______, he still went to school.
 2. Some of my friends disagree with this idea,_______, it has a high percentage of success than others.
 3. Anna is not our best student,_________, she tries very hard.
 4. The weather was bad; _________, his family decided to go outside.
 5. My dad works a lot, _________, he doesn't have much money.
 6. He is the best student in our class. _________, he doesn’t go to school on time.
 7. My sister wanted to eat candy and ice cream. _________, she has a stomach ache.
 8. I enjoyed that book. _________, I prefer the movie.
 9. _________, the importance of the meeting is, just to be there in time.
 10. She is exhausted; _________, she must finish her work.

Đáp án:

 1. However (Con trai tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tuy nhiên, anh vẫn đến trường.)
 2. however (Một số người bạn của tôi không đồng ý với ý kiến này, tuy nhiên, nó có phần trăm thành công cao hơn những người khác.)
 3. nevertheless (Anna không phải là học sinh giỏi nhất của chúng tôi, tuy nhiên, cô ấy đã rất cố gắng.)
 4. however (Thời tiết xấu; tuy nhiên, gia đình anh ấy vẫn quyết định đi ra ngoài.)
 5. nevertheless (Bố tôi làm việc rất nhiều, dẫu vậy, ông ấy không có nhiều tiền.)
 6. However (Anh ấy là học sinh giỏi nhất trong lớp của chúng tôi. Tuy nhiên, anh ấy không đi học đúng giờ.)
 7. nevertheless (Em gái tôi muốn ăn kẹo và kem. Tuy nhiên, cô ấy bị đau bụng.)
 8. nevertheless (Tôi rất thích cuốn sách đó. Tuy nhiên, tôi thích bộ phim hơn.)
 9. However (Tuy nhiên, tầm quan trọng của cuộc họp chỉ là đến đúng lúc.)
 10. nevertheless (Cô ấy bị kiệt sức; dù vậy, cô ấy phải hoàn thành công việc của mình.)

Qua bài viết này IELTS LangGo mong bạn đã hiểu ra sự khác biệt và cách sử dụng đúng cách của cặp liên từ “however” và “nevertheless”.

Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết về kiến thức ngữ pháp xịn sò và những bí kíp luyện thi IELTS chất lượng trên LangGo để nâng cao kiến thức nhé!

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ