Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Chinh phục cấu trúc Try trong tiếng Anh cùng bài tập vận dụng có đáp án

Nội dung [Hiện]

Có thể bạn chưa biết, “Try” là một từ đặt biệt trong tiếng Anh. Vì cấu trúc ngữ pháp phức tạp, không chỉ kết hợp được với “to + V-infinitive” mà còn với một danh động từ “ Gerunds/ V-ing “.

Đặc biệt hơn cả, “Try” còn có thể vừa là danh từ cũng vừa là động từ. Nhờ vậy mà “Try” cũng có thể thay đổi ngữ nghĩa một cách uyển chuyển trong từng tình huống.

Cấu trúc “Try” và cách áp dụng

Cấu trúc “Try” và cách áp dụng

Vậy chúng ta nên dùng “Try” thế nào cho hợp ngữ cảnh nhỉ? Hãy cùng IELTS LangGo chinh phục ngay cấu trúc ngữ pháp của “Try” trong tiếng Anh nhé!

1. Try nghĩa là gì?

“Try” khá phổ biến với mọi người ở tầng nghĩa “cố gắng”, nhưng vẫn chưa đủ vì “Try” bao gồm đồng thời nghĩa Danh từ và nghĩa Động từ:

“Try” khi là Danh từ:

Trường hợp 1: Try mang ý nghĩa là Là “sự nỗ lực”, “sự cố gắng”.

Ví dụ:

 • I was really bad at English last year, but my try finally paid off as I got 6.0 IELTS.

(Tôi đã rất dở tiếng Anh vào năm ngoái nhưng sự nỗ lực của tôi đã được đền đáp vì tôi đã đạt IELTS 6.0)

Trường hợp 1: Try mang ý nghĩa là “sự thử”.

Ví dụ:

You could not be perfect in the first time so give it a try.

( Bạn không thể hoàn hảo khi làm việc gì lần đầu tiên nên cứ thử nó đi.)

“Try” khi là Động từ:

Trường hợp 1: Try là hành động “cố gắng”, “nỗ lực” vì 1 mục tiêu

Ví dụ:

 • My cat tried to chase a mouse which ate his cheese. (Chú mèo của tôi cố gắng đuổi theo con chuột đã ăn phô mai của nó.)

Trường hợp 2: Try diễn ra hành động thử làm việc gì đó.

Ví dụ:

 • My professor tried a new teaching method in the Biology subject which was really funny. (Giáo sư của tôi đã thử một phương pháp giảng dạy mới vào môn Sinh học, điều đó thực sự buồn cười.)

Trường hợp 2: Try lđôi khi còn mang nghĩa “xét xử”.

Ví dụ:

 • The criminal who broke into a woman's house and attacked her was tried by the supreme court. (Tên tội phạm đột nhập vào nhà một người phụ nữ và tấn công cô ấy, đã bị bị xét xử bởi tòa án tối cao).

Ý nghĩa cấu trúc “Try” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa cấu trúc “Try” trong tiếng Anh.

2.Cách sử dụng cấu trúc Try trong tiếng Anh

Đây là phần dễ nhầm lẫn nhất mà các bạn vẫn thường gặp phải, giữa cấu trúc “Try to V” và “Try V-ing”. Dưới đây IELTS LangGo sẽ đưa ra những ví dụ chi tiết để bạn dễ phân biệt hơn nhé!

2.1 Cấu trúc Try + to V:

Ý nghĩa: Cố gắng , nỗ lực làm việc gì đó hay đạt được thành tựu gì đó.

Ví dụ:

 • He tried to get ranked first in the last exam to make his parents proud of him.

(Anh ấy đã cố gắng đạt hạng nhất ở kì thi cuối cùng để khiến ba mẹ anh ấy tự hào.)

 • Her boyfriend is trying to make her happy but she doesn't even care anymore.

(Bạn trai cô ấy đang cố gắng khiến cô vui vẻ nhưng cô ấy thậm chí chẳng quan tâm chút nào.)

2.2 Cấu trúc Try + V-ing:

Ý nghĩa: Thử làm việc gì đó

Ví dụ:

 • My sister is 25 years old now but she dare not to drink alcohol, so she decided to try drinking a liitle in her birthday party.

(Chị gái tôi nay đã 25 tuổi nhưng vẫn không dám uống đồ có cồn, vậy nên cô ấy quyết định thử một ít vào bữa tiệc sinh nhật.)

 • My classmates tried mixing these chemicals and it led to a big fire in the laboratory.

(Bạn cùng lớp của tôi đã thử trộn lẫn những chất hoá học và nó dẫn tới một ngọn lửa lớn trong phòng thí nghiệm.)

3. Những lưu ý về cấu trúc Try

Cấu trúc Try về cơ bản khá đơn giản với mặt nghĩa cố gắng nhưng các bạn cần phải nhớ và hiểu được ý nghĩa của từng cấu trúc riêng biệt để tránh gây hiểu sai khi giao tiếp hay bị mất điểm đáng tiếc trong các kì thi tiếng Anh, đặc biệt là thi IELTS.

Đặc biệt việc khi nào try to V, khi nào sử dụng try V-ing rất dễ nhầm lẫn.

Phân biệt “Try” + To V và V-ing.

Phân biệt “Try” + To V và V-ing

Hãy nhớ rằng Try To V dùng cho các trường hợp thể hiện sự cố gắng, nỗ lực còn Try V-ing để chỉ hành động muốn thử làm gì đó.

Khi “Try” là một động từ hoặc một danh từ.

 • Danh từ: sử dụng như một danh từ bình thường, có thể đứng đầu câu làm chủ ngữ hoặc sau động từ làm tân ngữ (Ví dụ: Give it a try).
 • Động từ: theo sau là + to V; +V-ing.

Khi “Try” nằm trong Phrasal verb. Ví dụ 1 số cụm:

 • Try (someone or something) back
 • Try for ( something)
 • Try it on
 • Try (something) on
 • Try (something) out

4. Phrasal verb với Try

Những cụm phrasal với với “Try” không thể bỏ qua

Những cụm phrasal với với “Try” không thể bỏ qua

Try (someone or something) back = phone back

Thử gọi điện thoại lại cho ai; thử quay lại nơi nào đó.

Ví dụ:

 • You can try me back after 2 days as I’m on holiday. (Bạn có thể gọi lại cho tôi sau 2 ngày vì tôi đang trong kì nghỉ.)

Try for ( something) = make an attempt to get something

Nỗ lực để đạt được điều gì đó; cố gắng vì cái gì đó.

Ví dụ:

 • He tried for a salary of $1000 but got only $500 instead. (Anh ấy đã cố gắng cho mức lương 1000 đô nhưng thay vào đó chỉ được 500 đô.)

Try it on = to deceive someone or behave badly

Để lừa dối ai đó, cư xử tồi tệ hay có hành vi xấu.

Ví dụ:

 • The kid is not really ill - he's just trying it on to absent the class. (Đứa trẻ không thực sự ốm - anh ấy chỉ đang giả vờ để vắng lớp thôi.)

Try (something) on = to put on clothing if it fits you or if you like it.

Mặc một bộ quần áo để xem nó có vừa với bạn không hoặc thích nó không.

Ví dụ:

 • Why don’t you try on the new dress I gave you, mom? (Sao mẹ không mặc thử chiếc đầm con mua cho mẹ?)

Kiểm tra xem nó có hoạt động hay bạn có thích nó không.

Ví dụ:

 • Remember to try out the car before driving it to another place. (Hãy nhớ kiểm tra chiếc xe hơi trước khi bạn lái nó tới nơi khác.)

5. Bài tập ứng dụng

Có rất nhiều cách áp dụng cấu trúc Try trong tiếng Anh qua những tình huống khác nhau, đòi hỏi người học hiểu được bản chất của từ. Vậy nên IELTS LangGo đã thiết kế ra 2 dạng bài tập phù hợp nhất để các bạn có thể vận dụng kiến thức mới học được một cách dễ dàng.

Bài 1: Sử dụng cấu trúc Try để chuyển các câu tiếng Việt sau sang tiếng Anh

 1. Có lẽ bạn nên thử ăn sushi. Nó rất ngon đó!
 2. Đừng bỏ cuộc, hãy thử lại!
 3. Bạn sẽ không biết gì trừ khi bạn thử nó.
 4. Anh ấy cố gắng tới sớm hơn mọi người để chuẩn bị bữa ăn.
 5. Tôi đã nỗ lực rất nhiều để đạt được thành công như hôm nay.
 6. Thử một lần đi! Biết đâu sẽ giải quyết được.
 7. Trận bão đã làm hư cây trồng trong vườn, dù ông tôi đã cố che đậy chúng.
 8. Nếu bạn thất bại, nghĩa là bạn nỗ lực chưa đủ.
 9. Ba tôi đã công nhận sự cố gắng của tôi.
 10. Sếp tôi luôn nỗ lực để làm gương cho chúng tôi.

Đáp án bài 1:

 1. Maybe you should try eating sushi. It’s very delicious!
 2. Don't give up, try again!
 3. You won't know unless you try it.
 4. He tries to come earlier than everyone to prepare the meal.
 5. I have tried a lot to achieve the success I have today.
 6. Try it once! Who knows, it will be solved.
 7. The storm damaged the plants in the garden, even though my grandfather tried to cover them up.
 8. If you fail, it means you didn't try hard enough.
 9. My dad acknowledges my try.
 10. My boss always tries to set an example for us.

Bài 2: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây

 1. It’s really tasteless. Try _______(add) some sauce.
 2. Restaurants are always so crowded on Sundays so my dad tries ________ (avoid) it.
 1. Why don’t you try ______ (eat ) vegetables? It’s good for your health.
 2. My friend tries________ (show) her ability to the teacher.
 3. Let’s try ______ (drink) wine at this restaurant.
 4. It’s really difficult but I will try ______ (do) my best.
 5. Where is Lela? Try ______ (phone) her mobile.
 6. I’m trying ________(learn) Korean by myself.
 7. My son is trying________ (draw) the tree in front of the house.
 8. I think you should try ________ (see) it from another point of view.

Đáp án bài 2:

 1. to avoid
 2. eating
 3. to show
 4. drinking
 5. to do
 6. phoning
 7. adding
 8. to learn
 9. to draw
 10. seeing

Sau bài phân tích đầy đủ về cấu trúc ngữ pháp Try trong tiếng Anh cùng với bài tập vận dụng, IELTS LangGo hy vọng bạn sẽ hiểu chính xác hơn về ý nghĩa và cách sử dụng TRY sao cho phù hợp với từng ngữ cảnh.

Theo dõi IELTS LangGo để học thêm nhiều kiến thức với đa dạng chủ đề về Grammar IELTS khác nữa nhé.

🍰 MỪNG SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG!!! TRỊ GIÁ LÊN TỚI 650.000.000Đ - Từ 20/5 đến 30/6.
Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, IELTS LangGo dành tặng các bạn học viên CƠ HỘI GIÀNH những phần quà vô cùng giá trị từ 20/05 - 30/06/2024.
 • 1 xe Honda Vision trị giá 40.000.000đ
 • 3 Laptop Asus Vivo 15 trị giá 10.000.000đ
 • 5 Đồng hồ thông minh trị giá 2.000.000đ
 • 10 Headphone trị giá 1.000.000đ
 • 50 Voucher giảm học phí lên tới 25% 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ