Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Cập nhật bộ câu hỏi IELTS Speaking Part 1 mới nhất 2020

Nội dung [Hiện]

Kỹ năng IELTS Speaking được chia ra làm 3 phần thi, IELTS Speaking Part 1 là phần thi được chú ý nhất. Bởi đây là phần thi ở mức độ cơ bản dành cho mọi đối tượng thi IELTS, từ mục tiêu band điểm thấp đến cao. Trong bài này sẽ cập nhật bộ câu hỏi IELTS Speaking Part 1 mới nhất năm 2020. Chúc bạn ôn thi IELTS thành công!

Cập nhật bộ câu hỏi IELTS Speaking Part 1 mới nhất

A. IELTS Speaking Part 1 là gì?

IELTS Speaking Part 1 là một phần thi trong kỹ năng Speaking của kỳ thi IELTS, dành cho cả IELTS Academic lẫn IELTS General. Thời lượng dành cho phần thi IELTS Speaking Part 1 là từ 4-5 phút, bao gồm hai phần: Giới thiệu bản thân và hai chủ đề (topic).

B. BỘ CÂU HỎI IELTS SPEAKING PART 1

Câu hỏi về công việc:

Q1: What kind of work do you do?

Q2: Why did you choose to do this type of job?
Q3: Is there anything you do not like about your job?
Q4: Will you do this job for a long time?

Câu hỏi về học tập:
Q1: What kind of course do you study?
Q2: Why did you choose to do that course?
Q3: Is your course very interesting?
Q4: What will you do when you finish your studies?

Câu hỏi về nơi sinh sống:
Q1: Do you live in a city or a town?
Q2: What is the best thing about where you live?
Q3: Do you know many people who live near you?
Q4: How do you think your city/town could be improved?

Câu hỏi về công viên:
Q1: How often do you go to a park?
Q2: What activities do you do in a park?
Q3: Do you prefer small parks or big parks?
Q4: Do people in your country like going to parks?

Câu hỏi về giờ giải lao ở nơi làm việc, học tập:
Q1: What do you usually do during a break?
Q2: Do you prefer a long break or several short breaks?
Q3: How often do you take a break?
Q4: Why do you need to take a break?

Câu hỏi về số và toán học:
Q1: Are you good at maths?
Q2: How often do you need to use maths?
Q3: What is your favorite number?
Q4: Are you good at remembering phone numbers?

Câu hỏi về lớp học khoa học:
Q1: Do you like learning about science?
Q2: Did you study science at school?
Q3: What kind of science classes did you take at school?
Q4: Do you think science is important?

Câu hỏi về lịch sử:
Q1: Do you like learning about history?
Q2: When was the last time you read about history?
Q3: Did you like history when you were young?
Q4: Have you ever been to any history museums?

Câu hỏi về phong cảnh:
Q1: Is there good scenery in the area you live in?
Q2: Do you like to take photos of scenery?
Q3: What scenic places are there in your country?
Q4: When you travel, do you like to stay in hotels with scenic views?

Câu hỏi về bánh và món tráng miệng:
Q1: Do you like to eat dessert?
Q2: Have you ever made any cakes?
Q3: Do you like eating cake?
Q4: What desserts do people in your country like?

Câu hỏi về nghệ thuật:
Q1: Do you like art?
Q2: Have you ever visited an art gallery?
Q3: Is there any artwork on the wall in your home?
Q4: Have you ever had any art classes?

Câu hỏi về bút bi và bút chì:
Q1: Do you usually use a pen or a pencil?
Q2: When was the last time you bought a pen or pencil?
Q3: Have you ever received a pen or pencil as a gift?
Q4: Do people in your country prefer to use pens or pencils?

Câu hỏi về thời gian bạn dành cho bản thân:
Q1: How often do you spend time by yourself?
Q2: What did you do last time you were by yourself?
Q3: Do you like spending a lot of time by yourself?
Q4: When do you usually spend time by yourself?

Câu hỏi về sự vui cười
Q1: How often do you laugh?
Q2: Do you like to watch funny movies or TV shows?
Q3: Are you the kind of person who makes other people laugh?

Q4: Do you think it is important to laugh with friends?

Câu hỏi về ác môn thể thao dưới nước
Q1: What water sports do you like doing?
Q2: What kind of water sports do you want to try?
Q3: Have you ever done any dangerous water sports?
Q4: Are water sports popular in China?

Câu hỏi về chạy bộ
Q1: How often do you run?
Q2: Where do you usually go running?
Q3: Did you like running when you were a child?
Q4: Do you think running is a good way to stay healthy?

Nguồn: ieltsanswer

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
  • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
  • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
  • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
  • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
  • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ