Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Bỏ túi bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề: Máy tính và mạng Internet

Nội dung [Hiện]

Trong kỉ nguyên số, máy tính và mạng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Tuy sử dụng máy tính nhiều nhưng có thể các bạn chưa biết được hết những từ vựng tiếng Anh về máy tính.

Hãy cùng LangGo tìm hiểu nhóm từ vựng tiếng Anh về máy tính và mạng Internet trong bài viết này nhé!

Bỏ túi bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề: Máy tính và mạng Internet

Bỏ túi bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề: Máy tính và mạng Internet

1. Từ vựng tiếng Anh về thiết bị máy tính

Với nhiều bạn bắt đầu tìm hiểu về chủ đề này, các bạn thường đặt câu hỏi “Máy tính tiếng Anh là gì?” hoặc “Cây máy tính tiếng Anh là gì?”. Đôi khi những đồ vật rất quen thuộc lại khiến chúng ta bối rối khi gọi tên.

Sau đây là một những từ vựng về các thiết bị máy tính sẽ giúp các bạn trả lời hai câu hỏi trên.

Từ/Cụm từ

Phiên âm

Nghĩa

cable

/ˈkeɪ.bəl/

dây

desktop computer

/dɛskˌtɑp kəmˈpjutər/

máy tính bàn

tower/computer tower

/ˈtaʊ.ɚ/

Cây máy tính

hard drive

/ˈhɑːrd ˌdraɪ/

ổ cứng

keyboard

/ˈkiː.bɔːrd/

bàn phím

laptop

/ˈlæp.tɑːp/

máy tính xách tay

monitor

/ˈmɑː.nə.t̬ɚ/

phần màn hình

mouse

/maʊs/

chuột

personal computer (PC)

/ˌpɝː.sən.əl kəmˈpjuː.t̬ɚ/

máy tính cá nhân

power cable

/ˈpaʊər ˈkeɪbəl/

cáp nguồn

printer

/ˈprɪn.t̬ɚ/

máy in

screen

/skriːn/

màn hình

speakers

/ˈspikərz/

loa

tablet computer

/ˈtæblət kəmˈpjutər/

máy tính bảng

Ví dụ:

 1. Your megabytes will differ depending on the type of files on your hard drive.

(Số megabyte của bạn sẽ khác nhau, tùy thuộc vào loại tệp bạn có trên ổ cứng của mình.)

 1. The majority of computer users have never had any formal keyboard training.

(Đa số người dùng máy tính chưa từng được đào tạo chính thức về kỹ năng sử dụng bàn phím.)

 1. A laptop would be extremely useful for working on the bus.

(Một chiếc máy tính xách tay sẽ cực kỳ hữu ích khi làm việc trên xe buýt.)

Sau khi học xong list từ vựng phía trên, bạn đã biết cây máy tính tiếng Anh là gì chưa?

Sau khi học xong list từ vựng phía trên, bạn đã biết cây máy tính tiếng Anh là gì chưa?

2. Từ vựng tiếng Anh về mạng internet

Sau khi trả lời được câu hỏi về các bộ phận của máy tính bằng những từ vựng ở trên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhóm Từ vựng tiếng Anh về mạng internet nhé.

Từ/Cụm từ

Phiên âm

Nghĩa

broadband

/ˈbrôdˌband/

mạng băng thông rộng

firewall

/ˈfī(ə)rˌwôl/

tưởng lửa

internet service provider (ISP)

/in(t)ərˌnet ˈsərvəs prəˈvīdər/

nhà phân phối dịch vụ internet)

the Internet

/in(t)ərˌnet ˈsərvəs prəˈvīdər/

mạng internet

to browse the Internet

/brouz/ in(t)ərˌnet/

truy cập internet

to download

/ˈdounˌlōd/

tải xuống

web hosting

/web hōst /

dịch vụ thuê máy chủ

website

/ˈwebsīt/

trang web

wireless internet

/ˈwī(ə)rləs in(t)ərˌnet/

mạng không dây

Ví dụ:

 1. A secure firewall against hackers should be provided by new technology.

(Công nghệ mới sẽ cung cấp một bức tường lửa an toàn chống lại tin tặc.)

 1. A website is a collection of web pages and related content that share a common domain name.

(Trang web là một tập hợp các trang và nội dung liên quan được xác định bằng một tên miền chung.)

 1. Broadband services will include video-on-demand, home shopping, banking, and network games.

(Các dịch vụ băng thông rộng sẽ bao gồm gợi video trực tuyến,mua sắm tại nhà, trò chơi điện tử, giao dịch ngân hàng.)

Bạn đã nắm được các từ vựng chủ đề máy tính chưa?

Bạn đã nắm được các từ vựng chủ đề máy tính chưa?

3. Từ vựng tiếng Anh về email

Khi sử dụng Internet, chắc hẳn các bạn cũng đã từng tiếp xúc với thư điện từ (email). Sau đây là những từ vựng tiếng anh về email được LangGo tổng hợp. Học ngay để không lúng túng khi nói về chủ đề này nhé.

Từ/Cụm từ

Phiên âm

Nghĩa

attachment

/əˈtætʃ.mənt/

tài liệu đính kèm

email address

/iˈmeɪl ˈæˌdrɛs/

địa chỉ email

new message

/nju ˈmɛsəʤ/

thư mới

password

/ˈpæs.wɝːd/

mật khẩu

to email

/ˈiː.meɪl/

gửi email

to forward

/ˈfɔːr.wɚd/

chuyển tiếp

to reply

/rɪˈplaɪ/

trả lời

to send an email

/sɛnd æn iˈmeɪl/

gửi

username

/ˈjuː.zɚ.neɪm/

tên người sử dụng

Ví dụ

 1. A password is usually required to gain access to a network.

(Muốn truy cập vào hệ thống mạng, bạn cần nhập mật khẩu.)

 1. The username should begin with an uppercase letter and can contain any combination of numbers and lower-case letters.

(Tên người dùng phải bắt đầu bằng chữ cái viết hoa và có thể chứa bất kỳ sự kết hợp nào giữa số và chữ thường.)

 1. Thank you for obtaining the One Mount Mastering Report. Please enter your email address below, and we will send you the free report IMMEDIATELY. Thank you very much!

(Cảm ơn bạn đã tải xuống ứng dụng One Mount Mastering Report.. Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô bên dưới, và chúng tôi sẽ gửi cho bạn báo cáo miễn phí NGAY LẬP TỨC. Cám ơn rất nhiều!)

Việc sử dụng thư điện tử trở nên dễ dàng hơn với từ vựng tiếng Anh về email

Việc sử dụng thư điện tử trở nên dễ dàng hơn với từ vựng tiếng Anh về email

4. Từ vựng tiếng Anh về sử dụng máy tính

Bên cạnh việc nắm vững bộ từ vưng về thiết bị máy tính, mạng internet hay email, các bạn cũng đừng bỏ qua những từ vựng về cách sử dụng thiết bị này. Những từ vựng này rất cần thiết trong quá trình sử dụng máy tính của các bạn đó!

Từ/Cụm từ

Phiên âm

Nghĩa

to plug in

/ˈplʌɡ.ɪn/

cắm điện

to restart

/ˌriːˈstɑːrt/

khởi động lại

to shut down

/ʃʌt daʊn/

tắt máy

to start up

/ˈstɑːrt.ʌp/

khởi động máy

to switch off hoặc to turn off

/swɪtʃ / tɝːn/

tắt máy

to switch on hoặc to turn on

/switCH/tɝːn/

bật máy

to unplug

/ʌnˈplʌɡ/

rút điện

Ví dụ:

 1. Before you put your hands in the water, remember to unplug all of the pool's electrical equipment.

(Trước khi cho tay xuống nước, hãy nhớ rút phích cắm của tất cả các thiết bị điện của bể bơi.)

 1. The power plant has been shut down for regular maintenance.

(Nhà máy điện đã ngừng hoạt động để bảo trì thường xuyên.)

 1. Please restart your computer to complete the installation of the new update.

(Vui lòng khởi động lại máy tính của bạn để hoàn tất quá trình cài đặt bản cập nhật mới.)

 1. Could you please plug in the laptop? It runs out of battery.

(Bạn có thể sạc chiếc máy tính xách tay giúp tôi được không? Nó hết pin mất rồi.)

5. Một số từ vựng về chủ đề máy tính khác

Việc miêu tả máy tính bằng tiếng Anh yêu cầu rất nhiều các từ vựng có liên quan đến chủ đề máy tính và mạng Internet. Bảng dưới đây đã tổng hợp một số từ vựng khác về chủ đề máy tính.

Nếu ghi nhớ và áp dụng thành thạo những từ ngữ này, các bạn sẽ không cảm thấy lúng túng nếu được hỏi về chủ đề máy tính nữa.

Từ/Cụm từ

Phiên âm

Nghĩa

antivirus software

/antivirus ˈsɔfˌtwɛr/

phần mềm chống virus

database

/ˈdeɪ.t̬ə.beɪs/

cơ sở dữ liệu

document

/ˈdɑː.kjə.mənt/

văn bản

file

/faɪl/

tệp tin

folder

/ˈfoʊl.dɚ/

thư mục

hardware

/ˈhɑːrd.wer/

phần cứng

lower case letter

/ˈloʊər keɪs ˈlɛtər/

chữ thường

memory

/ˈmem.ər.i/

bộ nhớ

network

/ˈnet.wɝːk/

mạng lưới

processor speed

/ˈprɑˌsɛsər spid/

tốc độ xử lý

software

/ˈsɑːft.wer/

phần mềm

space bar

/ˈspeɪs ˌbɑːr/

phím cách

spreadsheet

/ˈspred.ʃiːt/

bảng tính

to log off

/lɔg ɔf/

đăng xuất

to log on

/lɔg ɑn/

đăng nhập

to print

/prɪnt/

in

to scroll down

/skroʊl daʊn/

cuộn xuống

to scroll up

/skroʊl ʌp/

cuộn lên

to type

/taɪp/

đánh máy

upper case letter hoặc capital letter

/ˈʌpər keɪs ˈlɛtər / kæpətəl ˈlɛtər/

chữ in hoa

virus

/ˈvaɪ.rəs/

vi rút

word processor

/ˈwɝːd ˌprɑː.ses.ɚ/

chương trình xử lý văn bản

Ví dụ:

 1. I'm attempting to create a spreadsheet to computerize everything that is currently done by hand.

(Tôi đang cố gắng tạo một bảng tính để tin học hóa mọi thứ hiện đang được thực hiện bằng tay.)

 1. You can now drag and drop any folder or shortcut within a folder to your new category.

(Giờ đây, bạn có thể kéo và thả bất kỳ thư mục hoặc tạo lối tắt nào trong thư mục vào danh mục mới của mình.)

 1. “Please scroll down to the bottom of the document to see the answer” - The teacher said

(Giáo viên nói “Vui lòng kéo xuống cuối của tài liệu để xem kết quả”)

Bạn đã biết miêu tả máy tính bằng tiếng Anh chưa?

Bạn đã biết miêu tả máy tính bằng tiếng Anh chưa?

6. Cụm từ tiếng Anh thường sử dụng để nói đến thao tác dùng máy tính và internet

Khi sử dụng máy tính, chắc hẳn các bạn sẽ cần biết đến các từ vựng chủ đề máy tính để thao tác một cách dễ dàng thiết bị của mình. Nếu nắm bắt và ghi nhớ những cụm từ này,

 1. Accept cookies: Chấp nhận cookies

 2. Enable cookies: Kích hoạt cookies

 3. Block cookies: Chặn cookies

 4. Delete cookies: Xóa cookies

 5. Access the server: Tiếp cận máy chủ

 6. Connect to the server: Tiếp cận máy chủ

 7. Locate the server: Xác định máy chủ

 8. Browse the Web: Lướt Internet

 9. Surf the Web: Lướt Internet

 10. Search the Web: Tìm kiếm Internet

 11. Scour the Internet : Lùng sục Internet

 12. Go online: Trực tuyến trên Internet

 13. On the Internet: Trực tuyến trên Internet

 14. Install a firewall: Cài đặt tường lửa

 15. Use a firewall: Sử dụng tường lửa

 16. Configure a firewall: Tùy chỉnh tường lửa

 17. Have a high-speed (Internet) connection: Có đường truyền tốc độ cao

 18. Dial-up: Quay số

 19. Broadband: Băng thông rộng

 20. Wireless (Internet) connection: Mạng không dây

 21. Update your antivirus software: Cập nhật phần mềm diệt virus

 22. Use web browser: Sử dụng trình duyệt web

 23. Open web browser: Mở trình duyệt web

 24. Close web browser: Đóng trình duyệt web

 25. Launch web browser: Bắt đầu trình duyệt web

Ví dụ:

 1. I usually browse the Web for ideas on a daily basis and download interesting articles from newspapers, magazines, and so on.

(Tôi thường lướt Web để tìm ý tưởng hàng ngày và tải xuống các bài báo thú vị từ các tờ báo, tạp chí, v.v.)

 1. To fight computer viruses, you should update your antivirus software and hardware antivirus gateway.

(Để chống lại vi-rút máy tính, bạn nên cập nhật phần mềm chống vi-rút và cổng chống vi-rút phần cứng của mình.)

 1. Having a high-speed internet connection, combined with a device that supports a plethora of apps, has the potential to turn a person into an all-knowing, always-on being.

(Có kết nối Internet tốc độ cao, kết hợp với một thiết bị hỗ trợ nhiều ứng dụng, có sẽ giúp con người trở nên luôn trực tuyến.)

7. Giải đề IELTS chủ đề Computer

Khi đã biết được nhiều từ vựng về chủ đề máy tính, các bạn cũng cũng cần biết cách để áp áp dụng chúng vào bài thi IELTS Writing . Sau đây là một bài gợi ý giải mẫu IELTS Writing Task 2 chủ đề Computer. Trong bài còn sử dụng những cụm từ giúp bạn đạt điểm cao trong bài thi.

IELTS Writing Task 2:

As computers are being used more and more in education there will soon be no role for teachers in the classroom

Do you agree or disagree?

Answer

Since the industrial revolution, there have been enormous technological advancements in nearly every aspect of people's lives, particularly in education. The search for information has become simple and convenient, and this level of connectivity has undoubtedly altered the role of teachers, possibly rendering them obsolete in every sense of the word. Many students have decided to abandon traditional learning methods in favor of learning more online. These changes in the learning process have raised serious concerns about the abolition of the traditional role of the teacher.

To be sure, the introduction of computers has been a revolutionary movement, and computers have encouraged some students to progress in their studies more quickly, especially when compared to classroom studies. For example, students in the same classroom may have varying intellectual capacities and rates of learning, but with the help of computers, people can progress in their knowledge acquisition at their own pace by searching for information on the internet rather than learning from teachers.

However, the presence of a teacher is required for students because teachers can polish their learning by providing appropriate guidance on learning progress and personal development.

To begin, students recognize that there are many problems that cannot be solved by a machine, but rather by a human being who deserves attention and respect. They also learn the importance of teamwork and respect for their peers, which helps them improve their social and communication skills. Furthermore, teachers are needed in the learning process because they understand some students' deficiencies and can recommend the best solutions for them, such as providing an explanation, extra exercises, using materials, or even recommending a private tutor. As a result, rather than being left to their own devices, students have a better chance of receiving guidance to avoid failing a subject if there is some face-to-face involvement.

To summarize, the importance of teachers in the learning process remains undeniable and will remain so in the future because no machine can replace them in the field of education.

Giải nghĩa cụm từ sử dụng trong bài viết

 1. Immense technological advancements: tiến bộ công nghệ to lớn

 2. Revolutionary movement: phong trào mang tính cách mạng

 3. Intellectual capacities: năng lực về trí tuệ

 4. Computer aid: trợ giúp của máy tính

 5. Acquisition of knowledge: sự tiếp thu kiến thức

 6. Polish someone with the right guidance: rèn luyện ai đó có hướng dẫn thích hợp

 7. Student’s deficiencies: những khiếm khuyết của học sinh

Trên đây LangGo đã cung cấp những từ vựng giúp bạn chinh phục chủ đề Máy tính và mạng Internet. Hãy luyện tập chúng hàng ngày bằng cách luyện nói và luyện viết để nhớ lâu hơn nhé. Mong rằng các bạn sẽ trở nên tự tin hơn khi trả lời câu hỏi ‘Máy tính tiếng Anh là gì?” hoặc “Miêu tả máy tính bằng tiếng Anh”. Chúc các bạn thành công!

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ