Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

7 BƯỚC ĐỂ CẤU TRÚC BÀI ESSAY CHO IELTS WRITING TASK 2

Nội dung [Hiện]

Trước hết, tôi muốn đề cập rằng có rất nhiều cách để viết một bài luận tuyệt vời. Ngoài ra còn có 5 loại câu hỏi khác nhau, hàng trăm chủ đề và rất nhiều cách kết hợp khác nhau. Điều này có nghĩa là bạn không thể chỉ ghi nhớ một câu trả lời hoặc thậm chí ghi nhớ một dạng cấu trúc.

7 BƯỚC ĐỂ CẤU TRÚC BÀI ESSAY CHO IELTS WRITING TASK 2 (Part 1) 1

Tuy nhiên, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn để viết một cấu trúc bài luận tuyệt vời bằng cách sắp xếp một cách hợp lý các ý tưởng của bạn. Điều này có thể giúp bạn đạt điểm cao cho Coherence và Cohesion, trị giá 25% số điểm Writing của bạn.

CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA IELTS ESSAY

Trước khi chúng ta bắt đầu với 7 bước, tôi muốn cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan ngắn. Viết một bài luận IELTS đòi hỏi nhiều kỹ năng và bạn có rất nhiều tiêu chí khác nhau để đáp ứng để có được một band điểm 7 trở lên. Bài luận của bạn sẽ được đánh giá theo bốn tiêu chí, mỗi tiêu chí chiếm 25% tổng số điểm:

 • Task Achievement
 • Coherence and Cohesion
 • Lexical Resource
 • Grammatical Range and Accuracy

Khi suy nghĩ về cấu trúc một bài luận, về cơ bản chúng ta đang nói về Coherence and Cohesion. Có thể tạo ra một cấu trúc mạnh mẽ với các ý tưởng tuần tự hợp lý sẽ cho bạn cơ hội tốt để đạt điểm cao trong phần này.

Có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau, nhưng hầu hết các giảng viên IELTS đều đồng ý rằng cấu trúc bốn đoạn là cách tiếp cận tốt nhất. Bạn nên cố gắng phân chia ý tưởng của mình một cách hợp lý và sau đó xây dựng chúng để hỗ trợ luận điểm của bạn hoặc giải thích các vấn đề khi cần thiết.

Hôm nay, các bước mà tôi sẽ mô tả cho bạn sẽ như sau:

 1. Analyse the Question
 2. Brainstorm Ideas
 3. Plan your Overall Structure
 4. Plan your Internal Paragraph Structure
 5. Write a Strong Introduction
 6. Link your Sentences
 7. Write a Good Conclusion

1. ANALYSE THE QUESTION

Mỗi câu hỏi IELTS đều khác nhau và vì vậy điều thực sự quan trọng là bạn phải đọc kỹ để hiểu đầy đủ đề bài đang hỏi gì. Nếu bạn chỉ đọc nó một cách nhanh chóng, bạn có thể hiểu sai. Đó là điều tự nhiên cho bộ não của chúng ta khi nhìn thấy một từ và đi đến kết luận. Ví dụ, một câu hỏi đề cập đến biến đổi khí hậu có thể thực sự được hỏi về các giải pháp cho sự xả thải của nhiên liệu hóa thạch hơn là hậu quả của sự nóng lên toàn cầu. Nếu bạn không hiểu câu hỏi, bạn không thể viết một câu trả lời hay.

Vì vậy trước khi bạn bắt đầu động não, hãy đọc câu hỏi ít nhất hai lần. Hãy nhìn vào một ví dụ:

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to make people recycle more is to make it a legal requirement.

To what extent do you agree or disagree?

Khi bạn lần đầu tiên nhìn vào câu hỏi này, đôi mắt của bạn sẽ bị cuốn hút vào các từ khóa như “waste” and “recycle.” Điều đó là tốt, nhưng chúng ta cần phải hiểu toàn bộ câu. Chúng ta đang nói về loại chất thải nào? Waste from homes. “legal requirement” có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là biến nó trở thành một luật.

Bạn sẽ luôn thấy một tuyên bố của một số loại ở trên và sau đó là câu hỏi dưới đây. Một khi bạn hiểu được tuyên bố, bạn nên đọc câu hỏi. Trong trường hợp này, câu hỏi là bạn đồng ý ở mức độ nào?

Do đó, bạn cần chọn một vị trí (đồng ý / không đồng ý) và sau đó viết một bài luận giải thích lựa chọn của bạn.

Lưu ý: Một số ứng viên IELTS tin rằng bạn phải đưa ra quan điểm cân bằng. Và điều này không thực sự đúng.

2. BRAINSTORM IDEAS

Một khi bạn hiểu câu hỏi, bạn có thể bắt đầu nghĩ ra ý tưởng để sử dụng trong bài luận của mình. Lời khuyên lớn nhất của tôi ở đây là: ĐỪNG CHỌN QUÁ NHIỀU Ý TƯỞNG !!

Nghiêm túc mà nói, không hữu ích khi sử dụng nhiều ý tưởng hoặc ví dụ khác nhau trong bài luận của bạn. Vâng, điều này có thể giúp bạn đạt được 250 từ dễ dàng, nhưng bài luận của bạn chắc chắn sẽ nhận được điểm thấp cho Coherence and Cohesion (có thể là cả Task Achievement) vì nó sẽ không được tổ chức tốt và có thể sẽ thiếu sự phát triển ý tưởng.

Tôi khuyến khích các bạn học sinh viết theo kiểu MỘT PARAGRAPH, MỘT IDEA. Trong một số loại bài luận, điều này là dễ dàng. Ví dụ, trong một bài tiểu luận về ưu điểm / nhược điểm, bạn có thể dành một đoạn cơ thể cho các lợi thế và phần còn lại cho các nhược điểm. Rất đơn giản phải không!

Tuy nhiên, trong các loại bài luận khác, bạn có thể thấy nó khó hơn. Với các bài luận đồng ý / không đồng ý, bạn có thể có hai lý do tại sao bạn đồng ý. Trong trường hợp này, bạn chỉ cần đặt một lý do trong mỗi đoạn cơ thể.

Hãy cùng thử động não ngay bây giờ với đề bài trên nhé.

Cá nhân, tôi đồng ý rằng luật pháp cần được thông qua đòi hỏi mọi người phải tái chế chất thải gia đình. Do đó, tôi sẽ xem xét các ý tưởng sau:

7 BƯỚC ĐỂ CẤU TRÚC BÀI ESSAY CHO IELTS WRITING TASK 2 (Part 1) 2

Đó chỉ là một số ý tưởng. Đôi khi bạn sẽ đấu tranh để nghĩ ra thậm chí hai ý tưởng và đôi khi bạn sẽ dễ dàng nghĩ ra năm hoặc sáu. Tuy nhiên, điều quan trọng là chọn những thứ quan trọng nhất. Hãy suy nghĩ về những gì sẽ làm cho lập luận thuyết phục nhất.

3. PLAN YOUR OVERALL STRUCTURE

Cấu trúc tổng thể có nghĩa là kế hoạch đoạn cơ bản của bạn. Mỗi bài viết IELTS task 2 nên có phần giới thiệu và kết luận, và ít nhất hai đoạn thân bài. Đây là định dạng bài luận tiêu chuẩn và tôi khuyên bạn nên thực hành với nó. Các bài luận có nhiều đoạn văn thường là một mớ hỗn độn và sẽ nhận được điểm thấp cho Coherence và Cohesion.

Tôi muốn viết một bài luận nâng cao sẽ đạt điểm 9, vì vậy tôi sẽ sử dụng một cấu trúc thú vị cho phép tôi thể hiện kỹ năng viết bài luận của mình. Đoạn thân thứ nhất của tôi sẽ xem xét các quan điểm đối lập và sau đó bác bỏ chúng, trước khi đoạn thân thứ hai nói chính xác lý do tại sao chúng ta cần luật khiến mọi người tái chế.

Đối với bài luận này, cấu trúc tổng thể của tôi sẽ trông như thế này:

Introduction Introduce topic Explain purpose of essay
Body paragraph 1 Give 2 opposing arguments and then refute them
Body paragraph 2 Give strong argument to support my viewpoint
Conclusion Re-state main idea and summarize arguments.

Đây là một cấu trúc đoạn khá đơn giản và linh hoạt. Tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng nó vì một khi bạn cảm thấy thoải mái với nó, bạn thực sự có thể thay đổi nó để thích ứng với mọi dạng câu hỏi. Mặc dù nó là cơ bản và bạn có thể sử dụng nó để chấm điểm cho band 6, bạn cũng có thể sử dụng cấu trúc này cho các bài tiểu luận của band 9.

Lý do là bạn có thể thay đổi nội dung của các đoạn cơ thể của bạn rất nhiều. Ở đây, tôi đã cố gắng cân bằng cho cuộc tranh luận, mặc dù tôi đồng ý với một bên - sự cần thiết của luật pháp. Tuy nhiên, thay vì chỉ nêu ra hai lý do thuyết phục, trước tiên tôi sẽ loại bỏ các đối số phản biện và sau đó đưa ra một lập luận có lợi cho quan điểm của tôi.

4. PLAN YOUR INTERNAL PARAGRAPH STRUCTURE

Đây là phần khó nhất trong việc cấu trúc một bài luận và nó là lý do tại sao hầu hết mọi người đấu tranh để đạt điểm cao cho Coherence và Cohesion.

Điều thực sự, thực sự quan trọng đối với bài viết IELTS là ý tưởng của bạn được sắp xếp theo trình tự. Điều đó có nghĩa là họ đi từ ý tưởng này sang ý tưởng khác một cách hợp lý. Nhìn vào hai đoạn văn mẫu này. Một cái chứa một luồng ý tưởng hợp lý và cái kia thì không. Bạn có thể phân biệt được chúng không?

 1. The case in favour of laws mandating recycling is simple and irrefutable. These laws would ensure that a far higher amount of household waste is recycled, thereby reducing the amount of pollution that goes into our environment. People cannot be trusted to do this for themselves, and the evidence exists in the places where environmental laws are strictly enforced, compared to those where they are non-existent, or weakly enforced.
 2. These laws would ensure that a far higher amount of household waste is recycled, thereby reducing the amount of pollution that goes into our environment. People cannot be trusted to do this for themselves, and the evidence exists in the places where environmental laws are strictly enforced, compared to those where they are non-existent, or weakly enforced. The case in favour of laws mandating recycling is simple and irrefutable.

Cái nào là đúng? Trả lời là đoạn 1.

Trong câu trả lời này, tôi bắt đầu với một câu chủ đề. Đây là một câu giới thiệu một ý tưởng. Sau đó tôi đã giải thích ý tưởng đó chi tiết hơn. Cuối cùng, tôi đã thêm một câu khác được xây dựng trên hai câu trước. Cả câu thứ hai và thứ ba đều hỗ trợ câu thứ nhất. Khi bạn đặt chúng theo thứ tự sai, chúng không có ý nghĩa.

Cuối cùng, lưu ý rằng tôi đã sử dụng một số từ nhất định để quay lại các ý tưởng trước đây như: these laws, do this.

5. WRITE A STRONG INTRODUCTION

Nó thực sự quan trọng với bất kỳ loại văn bản nào đó là có một phần giới thiệu mạnh mẽ. Điều này thu hút sự chú ý của người đọc, nhưng cũng cho họ biết những gì mong đợi từ bài viết của bạn. Nếu một giám khảo đọc phần giới thiệu thực sự tệ, họ sẽ nghĩ rằng các đoạn cơ thể của bạn cũng có khả năng rất xấu.

Vì vậy, điều quan trọng là bạn dành một chút thời gian để viết một đoạn giới thiệu xuất sắc.

Đoạn giới thiệu hay sẽ bao gồm những gì? Tôi khuyên mọi người thường viết một bài giới thiệu ba câu. (Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không có một cách hoàn hảo để viết một bài luận và vì vậy luôn có những khả năng tốt khác.):

 1. General statement that addresses the topic.
 2. Slightly more specific statement that relates wider topic to specific question.
 3. A sentence that shows essay intention or overview.

Đối với câu hỏi trên, tôi sẽ viết một đoạn giới thiệu như thế này:

Pollution remains a significant problem all around the world and this is causing people to debate possible solutions. One such solution is for governments to impose laws requiring citizens to recycle certain kinds of waste from their homes. This essay will argue that environmental laws are essential to reducing waste and thereby saving the planet.

Hãy cùng xem cách các câu đó được cấu trúc như thế nào nhé:

 1. Câu giới thiệu chung khái quát: pollution is a problem; people discuss solutions.
 2. Câu cụ thể hơn: introduce potential solution with simple detail
 3. Câu luận điểm của toàn bài: state that laws are essential for solving problem

6. LINK YOUR SENTENCES

Tiếp theo, bạn sẽ cần phải viết các đoạn cơ thể. Với cấu trúc bài luận của bạn đã được viết, không quá khó để làm điều này. Bạn cần tuân theo một cấu trúc đoạn nội bộ đơn giản nhưng hiệu quả, phát triển và hỗ trợ từng ý tưởng.

Khi bạn làm điều này, điều quan trọng là bạn liên kết các câu của bạn. Bây giờ, nếu bạn có một cấu trúc đủ tốt, các câu của bạn sẽ được liên kết. Đó là bởi vì ý tưởng của bạn sẽ chảy tự nhiên từ cái này sang cái khác.

Như bạn đã biết, có thể sử dụng các “cohesive devices” (còn được gọi là các từ / cụm từ chuyển tiếp hoặc liên kết, v.v.). Chúng bao gồm các từ và cụm từ như: however, therefore, next, after that, meanwhile, on the other hand. Chúng rất hữu ích và giúp hướng dẫn người đọc của bạn, nhưng bạn không nên sử dụng chúng quá mức hoặc nó sẽ làm cho văn bản của bạn yếu đi.

Hãy nhìn vào đoạn thứ ba của tôi như một ví dụ.

The case in favour of laws mandating recycling is simple and irrefutable. These laws would ensure that a far higher amount of household waste is recycled, thereby reducing the amount of pollution that goes into our environment. People cannot be trusted to do this for themselves, and the evidence exists in the places where environmental laws are strictly enforced, compared to those where they are non-existent, or weakly enforced. In the United Kingdom, people are required to recycle most of their household waste, and the environment is far cleaner than other countries, such as China, where people can throw any trash away without consequences.

7. WRITE A GOOD CONCLUSION

Cuối cùng, bạn phải hoàn thành tất cả các bài luận cho IELTS Writing Task 2 của mình bằng một kết luận. Điều này có nghĩa là một đoạn cuối cùng tóm tắt tất cả mọi thứ bạn đã nói cho đến nay và sau đó nhắc lại các ý tưởng chính của bạn. Đây có thể là một hoặc hai câu, nhưng đừng viết nhiều hơn thế.

Một kết luận cũng sẽ khác nhau tùy theo loại câu hỏi. Một số có thể yêu cầu bạn đưa ra đề xuất hoặc nêu ý kiến, trong khi những dạng khác thực sự sẽ chỉ yêu cầu bạn tóm tắt những gì bạn đã nói.

Dưới đây là một ý tưởng khá tốt để làm theo một cấu trúc như thế này:

 1. Paraphrase your main idea.
 2. Re-state your main arguments.

Ví dụ, đây là kết luận của tôi cho câu hỏi trên:

In conclusion, laws are absolutely essential to ensure that people recycle their household waste. Without such laws, very few people would actually go to the trouble of recycling; however, if governments enforce these laws, almost everyone would have to comply.

Trong kết luận này, câu đầu tiên diễn giải ý chính của tôi (luật là cần thiết) và câu thứ hai nêu lại các lập luận chính của tôi (mọi người sẽ không tái chế nếu không có luật; luật làm cho mọi người tái chế).

Lưu ý rằng tôi đã tránh sự lặp lại. Trong hai dòng này, tôi chỉ đơn giản đề cập đến các luận cứ trước đây của mình nhưng tôi đã không sao chép những điều tôi đã nói. Tôi đã sử dụng ngôn ngữ mới cho nó.

Sưu tầm và tổng hợp

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ