Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Chữa đề IELTS Reading Cambridge 11 Test 1 Passage 1 kèm phân tích chi tiết

Nội dung [Hiện]

Cambridge có thể nói là bộ sách kinh điển dành cho những ai học IELTS. Tuy nhiên, sách chỉ có đáp án mà không có những giải thích chi tiết cho từng câu hỏi.

Cùng IELTS LangGo chữa đề IELTS Reading Cambridge 11 Test 1 Passage 1

Cùng IELTS LangGo chữa đề IELTS Reading Cambridge 11 Test 1 Passage 1

Để giúp các bạn hiểu rõ và nắm chắc hơn, LangGo sẽ mang đến cho bạn các bài giải đề chi tiết nhé. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng chữa đề IELTS Reading Cambridge 11 Test 1 Passage 1.

1. Đề bài IELTS Reading Cambridge 11 Test 1 Passage 1

Trước tiên, LangGo sẽ cùng bạn đọc kỹ đề bài và các câu hỏi trong IELTS Reading Cambridge 11 Test 1 Passage 1:

IELTS Reading Cambridge 11 Test 1 Passage 1-1

IELTS Reading Cambridge 11 Test 1 Passage 1-2

IELTS Reading Cambridge 11 Test 1 Passage 1-3

IELTS Reading Cambridge 11 Test 1 Passage 1-4

IELTS Reading Cambridge 11 Test 1 Passage 1-5

IELTS Reading Cambridge 11 Test 1 Passage 1

Đây là bài đọc đầu tiên trong phần Test 1 của sách Cambridge 11. Như các bạn có thể thấy, chủ đề của bài đọc là CROP-GROWING SKYSCRAPERS – Trồng trọt trên các tòa nhà chọc trời.

Passage 1 có 13 câu hỏi chia thành 2 dạng bài:

 • Sentence completion: câu 1-7
 • Dạng True/False/Not Given: câu 8-13

Trong phần tiếp theo, IELTS LangGo sẽ cùng bạn giải đề kèm những phân tích và giải thích chi tiết nhé.

2. Chữa đề IELTS Reading Cambridge 11 Test 1 Passage 1 kèm phân tích chi tiết

Câu 1 – 7 trong đề là dạng câu hỏi Sentence complete. Các bạn chưa rõ cách làm dạng đề này có thể đọc thêm Hướng dẫn làm dạng Sentence completion IELTS Reading nhé.

Để làm dạng bài này, các bạn cần chú ý đến số từ được điền vào chỗ trống; như trong đề bài này là “No more than two words” – nghĩa là bạn sẽ được phép điền không quá 2 từ vào các chỗ trống.

Question 1-7 IELTS Reading Cambridge 11 Test 1 Passage 1-1

Question 1-7 IELTS Reading Cambridge 11 Test 1 Passage 1-2

Question 1-7 IELTS Reading Cambridge 11 Test 1 Passage 1

Câu 1: Some food plants, including ... are already grown indoors.

Đầu tiên, chúng ta cần xác định keywords và keywords của câu hỏi này chính là already grown indoors.

Trong câu đầu tiên của đoạn văn 2, người viết chỉ ra prod:

“The concept of indoor farming is not new, since hothouse production of tomatoes and other produce has been in vogue for some time” (Khái niệm canh tác trong nhà không phải là mới, vì việc sản xuất cà chua và các sản phẩm khác trong nhà kính đã thịnh hành được một thời gian rồi.)

Từ câu này, chúng ta có thể hiểu rằng một số loại cây trồng bao gồm cà chua (tomatoes) đã được trồng trong nhà (already grown indoors trước đó một thời gian rồi.

 • Đáp án câu 1 là tomatoes.

Trong câu 1 này, các bạn cần lưu ý một số từ có nghĩa tương đương sau:

 • already = not new = in vogue for some time
 • grown indoors = hothouse production

Câu 2: Vertical farms would be located in………………, meaning that there would be less need to take them long distances to customers.

Keywords của câu 2 chính là vertical farm, located, distances

Để trả lời câu hỏi này các bạn hãy đọc đoạn văn số 2, tác giả đã viết:

Situated in the heart of urban centres, they (vertical farms) would drastically reduce the amount of transportation required to bring food to customers. (Nằm ở trung tâm đô thị, các trang trại theo chiều dọc sẽ giảm đáng kể lượng phương tiện vận chuyển cần thiết để đưa thức ăn đến tay khách hàng.)

Chúng ta có thể nhận thấy:

 • Từ "located" đồng nghĩa với từ "situated" (nằm ở/được đặt ở đâu đó)
 • Từ "distance" và "transportation" đều chỉ việc vận chuyển.
 • Đáp án câu 2 là urban centers/centres.

Câu 3: Vertical farms could use methane from plants and animals to produce………………..

Keywords của câu 3 là methane, produce. Vì vậy, chúng ta sẽ tập trung vào các thông tin liên quan đến methane mà chúng ta tìm thấy trong đoạn 4. Tác giả đã đề cập:

“Although the system would consume energy, it would return energy to the grid via methane generation from composting non-edible parts of plants”. (Mặc dù hệ thống sẽ tiêu thụ năng lượng, nhưng nó sẽ trả lại năng lượng vào lưới điện thông qua việc tạo ra khí mê-tan từ quá trình phân hủy những phần không ăn được của cây trồng.)

Các bạn có thể nhận ra "produce" đồng nghĩa với "return" (sản xuất/tái sản xuất)

 • Đáp án câu 3 là energy.

Câu 4: The consumption of………………… would be cut because agricultural vehicles would be unnecessary.

Tiếp tục với câu số 4, Keywords gồm: consumption, cut, vehicles

Chúng ta có thể thấy ở cuối đoạn văn số 4, tác giả cho rnee:

It would also dramatically reduce fossil fuel use, by cutting out the need for tractors, ploughs and shipping. (Nó cũng sẽ giảm đáng kể việc sử dụng nhiên liệu, bằng cách cắt giảm nhu cầu về máy kéo, máy cày và vận chuyển)

Trong câu hỏi này, đề bài đã sử dụng một số từ đồng nghĩa như:

 • Consumption = use
 • Cut = reduce
 • Vehicles = tractors
 • Đáp án câu 4 là fossil fuels.

Câu 5: The fact that vertical farms would need……………….. light is a disadvantage

Các keywords trong câu 5 gồm: need, light, disadvantage. Dựa vào các keywords này, chúng ta có thể xác định thông tin để trả lời câu hỏi nằm ở đoạn 5.

Nội dung của đoạn 5 là cung cấp thông tin về loại ánh sáng (light) mà cách canh tác thẳng đứng (vertical farm) cần. Tác giả đề cập:

A major drawback of vertical farming, however, is that the plants would require artificial light. (Một nhược điểm lớn của mô hình canh tác thẳng đứng là cây trồng sẽ cần ánh sáng nhân tạo.)

Chúng ta có thể thấy trong câu này "need" đồng nghĩa với "disadvantage" và "require" đồng nghĩa với "drawback".

 • Vậy đáp án của câu 5 là artificial.

Câu 6: One form of vertical farming involves planting in……………….. which are not fixed.

Tương tư, các câu trên, đầu tiên chúng ta xác định keywords của câu này là: One form, planting, not fixed và tìm được thông tin liên quan trong đoạn 6.

Đầu đoạn 6, tác giả nhận định: One variation on vertical farming that has been developed is to grow plants in stacked trays that move on rails.(Một biến thể của canh tác thẳng đứng đã được phát triển là trồng cây trong các khay xếp chồng lên nhau di chuyển trên đường ray.)

Các bạn hãy chú ý đến 1 số từ được paraphrase trong câu này:

 • One form = One variation
 • Plant = grow
 • not fixed = move on rails
 • Đáp án câu 6 là (stacked) trays.

Câu 7: The most probable development is that food will be grown on………………… in towns and cities.

Keywords trong câu 7 gồm: most probable, grown on, towns and cities. Và chúng ta hãy xem phần cuối của bài đọc:

Most experts currently believe it is far more likely that we will simply use the space available on urban rooftops. (Hầu hết các chuyên gia hiện nay tin rằng có nhiều khả năng chúng ta sẽ sử dụng không gian có sẵn trên các mái nhà đô thị.)

Có một số từ đồng nghĩa được sử dụng ở đây:

 • most probable = far more likely
 • towns and cities = urban

=> Đáp án câu 7 là (urban) rooftops.

Vậy là chúng ta đã cùng tìm ra đáp án từ câu 1 – 7 của đề IELTS Reading Cambridge 11 Test 1 Passage 1.

Tiếp theo, chúng ta cùng phân tích các câu hỏi từ 8-13 nhé.

Question 8-13 IELTS Reading Cambridge 11 Test 1 Passage 1-1

Question 8-13 IELTS Reading Cambridge 11 Test 1 Passage 1-2

Question 8-13 IELTS Reading Cambridge 11 Test 1 Passage 1

Như các bạn có thể thấy, câu hỏi từ 8 - 13 trên đây thuộc dạng bài True/False/Not Given. Các bạn có thể xem thêm hướng dẫn cách làm dạng True/False/Not Given IELTS Reading nhé.

Chúng ta bắt đầu tìm đáp án cho các câu hỏi từ 8-13 IELTS Reading Cambridge 11 Test 1 Passage 1 ngay sau đây. Để tiện cho các

Câu 8: Methods for predicting the Earth’s population have recently changed.

Keywords của câu 8 chính là: have recently changed

Trong đoạn văn đầu tiên, tác giả nói rằng:

Applying the most conservative estimates to current demographic trends to predict the future population. (áp dụng những ước tính thận trọng nhất cho xu hướng nhân khẩu học hiện tại để dự đoán dân số trong tương lai.)

Vì vậy, không có thông tin được cung cấp về những thay đổi gần đây trong các phương pháp dự đoán dân số.

 • Câu trả lời là Not Given.

Trong câu này, bạn cần lưu ý các từ đồng nghĩa là:

 • Predict = estimate
 • Demographic trends = population change

Câu 9: Human beings are responsible for some of the destruction to food-producing land.

Keywords: responsible, destruction.

Đoạn 3 có đề cập “We despoiled most of the land we work, often turning verdant, natural ecozones into semi-arid deserts”. (“Chúng ta đã bỏ hoang phần lớn đất đai mà chúng ta làm việc, thường biến các khu sinh thái tự nhiên xanh tươi thành các sa mạc bán khô hạn”.)

Điều này có nghĩa là hành động của con người là nguyên nhân gây ra thiệt hại cho đất nông nghiệp. Chúng ta đã phá hủy hầu hết đất đai mà chúng ta làm việc, khiến các khu sinh thái tự nhiên bị biến thành sa mạc nửa khô cằn.

 • Đáp án là: True.

Một số từ đồng nghĩa bạn cần chú ý trong câu này gồm:

- ecozones = natural areas of plants and animals

- semi-arid = with little low rate of water

Câu 10: The crops produced in vertical farms will depend on the season.

Keywords: depend, seasons, produced

Ở đầu đoạn 2, người viết nêu một lợi thế của canh tác thẳng đứng là "sustainable production of a safe and varied food supply (through year-round production of all crops)” (sản xuất nguồn cung cấp bền vững các thực phẩm an toàn và đa dạng (thông qua việc sản xuất quanh năm tất cả các loại cây trồng)

Điều này có nghĩa là cây trồng được sản xuất trong điều kiện môi trường được kiểm soát và không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện tự nhiên.

=> Câu trả lời cho câu 10 là False.

Câu 11: Some damage to food crops is caused by climate change.

Keywords: climate change

Trong đoạn 3, tác giả chỉ ra rằng:

“However, more often than not now, due to a rapidly changing climate, this is not what happens. Massive floods, long droughts, hurricanes and severe monsoons take their toll each year, destroying millions of tons of valuable crops”.

(Tuy vậy, bởi sự thay đổi khí hậu quá nhanh chóng mà điều đó càng ngày càng khó theo mong muốn của chúng ta. Lũ lụt lớn, hạn hán kéo dài, bão và gió mùa khắc nghiệt gây thiệt hại mỗi năm, phá hủy hàng triệu tấn cây trồng có giá trị.)

Vì vậy, do biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt đã tàn phá nhiều loại cây trồng có giá trị.

Ở đây, từ "crops" đồng nghĩa với cụm "plants which are grown for food" (cây trồng).

 • Câu trả lời cho câu 11 là: True.

Câu 12: Fertilisers will be needed for certain crops in vertical farms.

Keywords: fertilisers, needed

Ở giữa đoạn 4, người viết nói rằng “All the food could be grown organically, eliminating the need for herbicides, pesticides and fertilisers”. (Tất cả cây trồng có thể được trồng theo phương pháp hữu cơ, loại bỏ việc sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và phân bón.)

Từ đó, chúng ta có thể suy ra rằng không cần phân bón để trồng cây trong trang trại thẳng đứng và câu 12 mâu thuẫn với thông tin có trong đoạn văn.

 • Vì vậy trả lời cho câu 11 là: False.

Câu 13: Vertical farming will make plants less likely to be affected by infectious diseases.

Keywords: less, infectious diseases

Trong đoạn 4, tác giả đề cập rằng “The system would greatly reduce the incidence of many infectious diseases that are acquired at the agricultural interface”. (Hệ thống sẽ làm giảm đáng kể tỷ lệ mắc các loại bệnh truyền nhiễm mắc phải tại khu vực nông nghiệp.)

Cụm từ "infectious diseases" thay thế cho cụm "diseases that can pass from one plant to another by the wind or by insects".

 • Đáp án câu 13 là True.

Vậy là trên đây, IELTS LangGo đã cùng các bạn chữa đề IELTS Reading Cambridge 11 Test 1 Passage 1 một cách chi tiết.

Hy vọng, bài viết không chỉ giúp các bạn hiểu rõ tại sao lại chọn đáp án đó mà đồng thời giúp các bạn nắm chắc hơn phương pháp làm bài.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm nhiều bài viết hữu ích khác mà LangGo đã chia sẻ nhé.

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
 • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
 • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
 • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
 • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
 • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ