Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Tổng hợp cụm từ thông dụng trong IELTS Writing giúp ăn trọn điểm vocab

Nội dung [Hiện]

Đối với hầu hết các bạn thi IELTS, phần thi Writing bao giờ cũng là khó nhất bởi các bạn không nắm được hết những cụm từ thông dụng trong IELTS Writing. Từ đó dẫn đến việc triển khai ý cũng gặp nhiều khó khăn và dễ mắc lỗi lặp từ không đáng có.

Thấu hiểu được khó khăn của bạn, IELTS LangGo đã tổng hợp lại những cụm từ thông dụng trong IELTS Writing để giúp bạn dễ dàng ghi điểm cao hơn tại bài viết này. Chúng mình đảm bảo rằng sau khi ôn luyện và ghi nhớ hết những cụm từ này, trình độ band điểm Writing của bạn sẽ tăng lên đng kể đó.

Những cụm từ thông dụng trong IELTS Writing cần lưu ý

Những cụm từ thông dụng trong IELTS Writing cần lưu ý

1. Các cụm từ dùng để nhấn mạnh ý muốn đề cập đến

Khi bạn muốn người đọc chú ý vào một ý triển khai nào đó trong bài, bạn có thể dùng các cụm từ như sau:

It is worth noting that: Điểm đáng lưu ý

Ví dụ: It is worth noting that the number of students committing suicide has surged recently. (Điều đáng chú ý là thời gian gần đây số lượng học sinh tự tử tăng đột biến.)

It can't be denied that: Không thể phủ nhận rằng

Ví dụ: It can’t be denied that the repuation of this group has spread all over the world. (Không thể phủ nhận rằng sự tái xuất của nhóm nhạc này đã lan rộng khắp thế giới.)

It was not by accident that: Không phải ngẫu nhiên mà

Ví dụ: It was not by accident that the two rarest natural phenomena occurred at the same time. It is the result of humanity's mistreatment of nature. (Không phải ngẫu nhiên mà hai hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp nhất lại xảy ra cùng một lúc. Đó là kết quả của quá trình ngược đãi thiên nhiên của con người.)

What is worth mentioning is that: Điều đáng nói là

Ví dụ về cách ứng dụng cụm từ What is worth mentioning is that trong đặt câu

Ví dụ về cách ứng dụng cụm từ What is worth mentioning is that trong đặt câu

Not long ago: Cách đây không lâu

Ví dụ: They went on holiday not long ago. (Họ đã đi nghỉ cách đây không lâu.)

More recently: Gần đây

Ví dụ: He’s been painting since he was 12 years old. More recently he started taking up ceramics classes as well. (Anh ấy đã vẽ từ năm 12 tuổi. Gần đây, anh ấy cũng bắt đầu tham gia các lớp học gốm sứ.)

On second thoughts: Về những suy nghĩ thứ hai

Ví dụ: On second thoughts, we should reconsider that deal. (Trên những suy nghĩ thứ hai, chúng ta nên xem xét lại thỏa thuận đó.)

It’s hard times: Thật khó khăn

Ví dụ: Winessing many recent cases of businesses closing down , we realize that it’s hard times for shop owners. (Với nhiều trường hợp doanh nghiệp đóng cửa gần đây, chúng tôi nhận ra rằng đó là thời điểm khó khăn cho các chủ cửa hàng.)

Make best use of: Tận dụng tối đa

Make best use of là 1 cụm từ thông dụng trong IELTS

Make best use of là 1 cụm từ thông dụng trong IELTS

In a little more detail: Chi tiết hơn một chút

Ví dụ: The manager will come up with a plan in a little more detail before we launch the products. (Người quản lý sẽ đưa ra một kế hoạch chi tiết hơn một chút trước khi chúng tôi tung ra sản phẩm.)

Be affected to a greater/ less degree: Bị ảnh hưởng ở mức độ lớn hơn / ít hơn

Ví dụ: Smoke from factories can be detrimental to both people's health and the air quality but people's health is affected to a greater and more definite degree. (Khói từ các nhà máy có thể gây hại cho sức khoẻ của con người và chất lượng không khí nhưng sức khoẻ của con người bị ảnh hưởng ở mức độ lớn hơn và rõ ràng hơn.)

But frankly speaking: Nhưng thẳng thắn mà nói

Ví dụ: But frankly speaking, the younger generation find it hard to live under so much more pressure than we used to do. (Nhưng thẳng thắn mà nói, thế hệ trẻ khó có thể sống dưới nhiều áp lực hơn chúng ta từng làm.)

To be honest: Thành thật mà nói

Ví dụ: To be honest, I have never considered that before. I’ll have to think about it. (Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó trước đây. Tôi sẽ phải suy nghĩ về nó.)

2. Các cụm từ dùng để đề cập tới số liệu cụ thể

Nếu bạn muốn đề cập tới những số liệu cụ thể, bạn có thể sử dụng các cụm từ thông dụng trong IELTS Writing về mô tả số liệu như sau.

According to estimation: Theo ước tính

Ví dụ: According to estimation, the number of people going abroad for work is rising rapidly. (Theo ước tính, số lượng người ra nước ngoài làm việc đang tăng nhanh.)

According to statistics: Theo thống kê

Ví dụ: According to statistics, the birth rate has increased dramatically after the new decision of the government. (Theo thống kê, tỷ lệ sinh đã tăng đột biến sau quyết định mới của chính phủ.)

According to survey data: Theo số liệu khảo sát

Bạn có thể sử dụng

Bạn có thể sử dụng "According to survey data" để nâng điểm bài Nói hoặc Viết cúa mình

Viewed from different sides: Nhìn từ các phía khác nhau

Ví dụ: Viewed from different sides we notice that there are similarities and a also clear differences between the reasons why some people leave the country. (Nhìn từ các phía khác nhau, chúng tôi nhận thấy rằng có những điểm giống nhau và cũng có sự khác biệt rõ ràng giữa lý do tại sao một số người rời bỏ đất nước.)

As far as I know: Theo như tôi biết

Ví dụ: As far as I know that hasn’t happened here before. (Theo như tôi biết thì điều đó đã không xảy ra ở trước đây.)

Of the total number of: Trong tổng số …

Ví dụ: Of the total number of ice cream cups sold, 400 of them were vanilla. (Trong tổng số những cây kem đã bán ra, có tới 400 cây là vị vanilla)

Of the data gathered: Trong số dữ liệu thu thập được

Ví dụ: Of the data gathered, chocolate shows as the best-selling flavor in the school. (Trong số dữ liệu thu thập được, chocolate được đánh giá là hương vị được yêu thích nhất tại trường học.)

Nếu bạn muốn ứng dụng những cụm từ Tiếng Anh thông dụng này vào phần IELTS Speaking thì có thể tham khảo tại video dưới đây để học cách phát âm chuẩn xác nhất.

20 cụm từ thông dụng nhất trong IELTS Writing - IELTS LangGo

Trên đây là tổng hợp những cụm từ thông dụng trong IELTS Writing có thể giúp bạn đạt được điểm cao. Các bạn có thể học thêm nhiều từ vựng IELTS qua những bài viết chất lượng trên website LangGo nhé!

IELTS LangGo

TEST IELTS MIỄN PHÍ VỚI GIÁO VIÊN 8.5 IELTS - Tư vấn lộ trình học HIỆU QUẢ dành riêng cho bạn!
Hơn 15.000 học viên đã thành công đạt/vượt band điểm IELTS mục tiêu tại LangGo. Hãy kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để được tư vấn lộ trình cá nhân hoá bạn nhé!
  • CAM KẾT ĐẦU RA theo kết quả thi thật 
  • Học bổ trợ 1:1 với giảng viên đứng lớp
  • 4 buổi bổ trợ Speaking/tháng
  • Tăng band chỉ sau 1,5 - 2,5 tháng
  • Hỗ trợ đăng ký thi thật tại BC, IDP

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ