Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Tất cả những điều cần biết về mệnh đề quan hệ rút gọn trong tiếng Anh

Nội dung [Hiện]

Mệnh đề quan hệ rút gọn (Reduced relative clause) là phần kiến thức ngữ pháp đóng vai trò rất quan trọng trong chủ điểm ngữ pháp lớn về Mệnh đề quan hệ mà chúng ta luôn phải nắm rất chắc trước khi bước vào bất cứ kỳ thi quan trọng nào, đặc biệt là kỳ thi IELTS.

Bài viết này sẽ tập trung cung cấp cho các bạn kiến thức về rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh cùng những ví dụ cụ thể.

Nội dung bài viết sẽ bao gồm định nghĩa về mệnh đề quan hệ rút gọn trong tiếng Anh, các cách để rút gọn mệnh đề quan hệ và bài tập thực hành.

Cùng LangGo đi tìm hiểu về mệnh đề quan hệ rút gọn ngay thôi nào!

Cùng LangGo đi tìm hiểu về mệnh đề quan hệ rút gọn ngay thôi nào!

1. Mệnh đề quan hệ rút gọn là gì?

Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh là một mệnh đề thuộc một bộ phận trong câu mang đầy đủ chủ ngữ và động từ. Mệnh đề quan hệ thường sẽ bắt đầu bằng một đại từ quan hệ.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, chúng ta có thể sử dụng dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ thay vì dạng thông thường. Sử dụng mệnh đề quan hệ rút gọn có thể giúp câu văn của chúng ta ngắn gọn, mạch lạc và ghi điểm tốt hơn trong mắt ban giám khảo.

Có thể hiểu một cách đơn giản, mệnh đề quan hệ rút gọn là mệnh đề quan hệ đã được lược bỏ đại từ quan hệ và biến đổi dạng của động từ.

Ví dụ:

 • The child whom she adopted in olden times is mature and successful now.

=> The child she adopted in olden times is mature and successful now. (Đứa trẻ mà bà ấy nhận nuôi năm xưa hiện giờ đã trưởng thành và thành công.)

 • The salesman that is wearing the blue hat is Mary's ex-boyfriend.

=> The salesman wearing the blue hat is Mary's ex-boyfriend. (Người bán hàng đội chiếc mũ màu xanh là bạn trai cũ của Mary.)

2. Các cách rút gọn mệnh đề quan hệ trong Tiếng Anh

Trong tiếng Anh không chỉ có một cách để rút gọn mệnh đề quan hệ. Đối với mỗi loại câu sẽ có cách và cấu trúc riêng để rút gọn mệnh đề. Vậy nên, hãy cùng LangGo tìm hiểu ngay về các cách rút gọn mệnh đề quan hệ nhé.

2.1. Lược bỏ đại từ quan hệ

Trong trường hợp đại từ quan hệ đóng vai trò thay thế cho tân ngữ trong mệnh đề thì cách rút gọn rất đơn giản, chúng ta chỉ cần lược bỏ đại từ quan hệ và giữ nguyên những phần còn lại trong câu.

Ví dụ:

 • The present that my daughter gave me is a very beautiful watch.

=> The present my daughter gave me is a very beautiful watch. (Món quà mà con gái tôi tặng tôi là một chiếc đồng hồ rất đẹp.)

 • That's the boy whom we helped yesterday.

=> That's the boy we helped yesterday. (Đó là cậu bé mà chúng tôi đã giúp đỡ hôm qua.)

Có thể thấy ở 2 ví dụ trên, đại từ quan hệ là thatwhom đóng vai trò thay thế cho tân ngữ của mệnh đề. Vì vậy, khi rút gọn, chúng ta chỉ cần lược bỏ đi đại từ là có được cấu trúc mệnh đề quan hệ rút gọn hoàn chỉnh.

 • This is Andy with whom I studied during the course.

=> This is Andy I studied with during the course. (Đây là Andy người mà tôi đã học cùng trong suốt khóa học.)

Với câu có mệnh đề quan hệ chứa giới từ như trên, chúng ta chỉ cần lược bỏ đại từ quan hệ và đảo giới từ về cuối mệnh đề.

2.2. Rút gọn bằng V-ing

Trong các mệnh đề ở dạng chủ động và đại từ quan hệ đóng vai trò chủ ngữ, chúng ta sử dụng V-ing để rút gọn mệnh đề. Khi đó, đại từ quan hệ trong câu sẽ được lược bỏ và động từ được chuyển về dạng V-ing.

Ví dụ:

 • The girl, who pursues her dream persistently, is an ambitious person.

=> The girl pursuing her dream persistently is an ambitious person. (Cô gái mà theo đuổi giấc mơ một cách bền bỉ là một người tham vọng.)

 • The man that stood in the elevator a moment ago was my boss.

=> The man standing in the elevator a moment ago was my boss. (Người đàn ông đứng trong tháng máy lúc nãy là sếp của tôi.)

Đại từ quan hệ trong hai câu trên đóng vai trò là chủ ngữ và mệnh đề quan hệ mang tính chủ động. Vì thế, khi rút gọn mệnh đề quan hệ, chúng ta phải lược bỏ những đại từ này và các động từ trong câu là pursuesstood được đưa về dạng V-ing lần lượt là pursuingstanding.

Lưu ý: Có 2 trường hợp đặc biệt về rút gọn mệnh đề quan hệ bằng V-ing như sau:

 • Nếu sau khi rút gọn, động từ chính có dạng being thì chúng ta có thể lược bỏ động từ này.

Ví dụ: My friend, who is an excellent student, is going to study abroad in the US.

=> My friend, (being) an excellent student, is going to study abroad in the US. (Bạn tôi, một học sinh xuất sắc, sắp đi du học ở Mỹ.

 • Nếu sau khi rút gọn, động từ chính có dạng having thì có thể đổi thành with, nếu có dạng not having thì đổi thành without.

Ví dụ:

 • Students who have failed scores will have to retake the test next week.

=> Students having failed scores will have to retake the test next week.

=> Students with failed scores will have to retake the test next week. (Những học sinh mà có số điểm không đạt sẽ phải thi lại vào tuần sau.)

 • The dog that doesn’t have an owner is very pitiful.

=> The dog not having an owner is very pitiful.

=> The dog without an owner is very pitiful. (Chú chó mà không có một người chủ thì rất đáng thương.)

Thật không quá khó để ghi nhớ cách rút gọn mệnh đề quan hệ quan hệ bằng V-ing phải không nào?

Thật không quá khó để ghi nhớ cách rút gọn mệnh đề quan hệ quan hệ bằng V-ing phải không nào?

2.3. Rút gọn bằng V-ed/VpII

Trong trường hợp đại từ quan hệ đóng vai trò chủ ngữ, mệnh đề quan hệ ở dạng bị động, chúng ta sẽ rút gọn bằng cách lược bỏ đại từ quan hệđộng từ to be trong câu, chỉ giữ lại động từ chính ở dạng V3/V-ed và các thành phần còn lại của mệnh đề.

Ví dụ:

 • The student who was awarded the scholarship this term is Mrs. Gween’s son.

=> The student awarded the scholarship this term is Mrs. Gween’s son. (Bạn học sinh mà được trao học bổng kỳ này là con trai của bà Gwen.)

 • The box that was placed in the corner of the room was very heavy.

=> The box placed in the corner of the room was very heavy. (Chiếc hộp được đặt ở góc phòng vô cùng nặng.)

2.4. Rút gọn bằng To + Verb (to infinitive)

Khi trong câu có mệnh đề quan hệ mà cụm danh từ được bổ nghĩa có những từ chỉ số thứ tự như the first, the second, the last, hay the only... và dạng so sánh hơn nhất thì ta rút gọn mệnh đề quan hệ bằng cách chuyển động từ chính thành dạng to V đồng thời lược bỏ đại từ quan hệ.

Ví dụ:

 • You are the only one who can change him.

=> You are the only one to change him. (Bạn là người duy nhất thay đổi anh ấy.)

 • The youngest person that does this job in our company is Jane.

=> The youngest person to do this job in our company is Jane. (Người trẻ nhất làm công việc này trong công ty chúng ta là Jane.)

Lưu ý:

 • Nếu ở hai mệnh đề trong câu chứa hai chủ ngữ khác nhau thì phải thêm cụm for sb vào trước to V.

Ví dụ: I have prepared life jackets that passengers can wear while on the boat.

=> I have prepared life jackets for passengers to wear while on the boat. (Tôi đã chuẩn bị áo phao để hành khách mặc khi ở trên thuyền.

 • Nếu chủ ngữ mang nghĩa chung chung như you, we, everyone, everybody,... thì có thể lược bỏ.

Ví dụ: Adoption of a baby is a good thing that you should consider.

=> Adoption of a baby is a good thing to consider. (Nhận nuôi một đứa trẻ là điều tốt nên cân nhắc.)

 • Nếu trước đại từ quan hệ có giới từ thì khi rút gọn phải đưa giới từ xuống cuối câu.

Ví dụ: We had a small house in which we lived 5 years ago.

=> We had a small house to live in 5 years ago. (Chúng tôi có một ngôi nhà nhỏ nơi mà chúng tôi đã sống 5 năm năm trước.)

2.5. Rút gọn bằng cụm danh từ

Với những mệnh đề quan hệ có dạng who/which + be + N, ta có thể lược bỏ cả đại từ quan hệ và to be để có mệnh đề quan hê rút gọn hoàn chỉnh.

Ví dụ:

 • I met Jimmy, who is my sister's boyfriend.

=> I met Jimmy, my sister's boyfriend. (Tôi đã gặp Jimmy, bạn trai của em gái tôi.)

 • Spiderman, which is my favorite movie, is coming to a new season.

=> Spiderman, my favorite movie, is coming to a new season. (Spiderman, bộ phim tôi yêu thích, sắp ra mắt phần mới.)

2.6. Rút gọn bằng cụm tính từ

Tương tự như phần trên, với những mệnh đề có dạng which/who + be + tính từ/cụm tính từ, ta chỉ cần lược bỏ đại từ quan hệ và to be để có mệnh đề quan hệ rút gọn hoàn chỉnh.

Ví dụ:

 • This steak, which is charming and medium, is prepared by Sam.

=> This steak, charming and medium, is prepared by Sam. (Món bít tết này, đậm đà và chín vừa, được chuẩn bị bởi Sam.)

 • My coworker, who is very sociable and agile, is about to quit his job for personal reasons.

=> My coworker, very sociable and agile, is about to quit his job for personal reasons. (Đồng nghiệp của tôi, rất hòa đồng và nhanh nhẹn, sắp nghỉ việc vì lý do cá nhân.)

Ghi nhớ ngay những quy tắc và lưu ý về 6 cách rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh.

Ghi nhớ ngay những quy tắc và lưu ý về 6 cách rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh.

3. Bài tập rút gọn mệnh đề quan hệ

Bài 1: Điền dạng đúng của động từ vào chỗ trống sao cho phù hợp với cấu trúc mệnh đề quan hệ rút gọn

 1. The boy ….. (attack) by a dog was taken to hospital.

 2. Students …… (have) enough math and English skills will be admitted.

 3. Kelvin is the only person …… (understand) me.

 4. They stood on the bridge …… (connect) the two halves of the city.

 5. Teams ….. (complete) the first round go into the quarter-finals.

Bài 2: Viết lại những câu dưới đây về dạng mệnh đề quan hệ rút gọn

 1. Miss Kim is the kind of person who wants everything her own way.

 2. This message is for pupils who are picked up by their parents after school.

 3. Anyone who wants to play the game should let me know by tomorrow.

 4. Have you heard about the new manager who is coming tomorrow?

 5. What can you give the girl who has everything?

 6. A number of people who were walking in the area reported seeing the UFO.

Bài 3: Lựa chọn đáp án trả lời đúng để điền vào chỗ trống

1. I really love the flowers ….. in London.

A. to grow

B. growing

C. grown

D. Không đáp án nào chính xác

2. The applicants …. certificates will be disqualified.

A. that don’t have

B. without

C. not to having

D. Cả A & B đều đúng

3. The only boy …. when punished is Jack.

A.crying

B. cried

C. to cry

D. which cry

4. We were given a room ….. the sea.

A. overlooking

B. overlooked

C. which overlooked

D. overlook

5. The money ….. in the street has been given to charity.

A. finding

B. to find

C. found

D. which finds

Đáp án:

Bài 1:

 1. attacked

 2. with/having

 3. to understand

 4. connecting

 5. completing

Bài 2:

 1. Miss Kim is the kind of person wanting everything her own way.

 2. This message is for pupils picked up by their parents after school.

 3. Anyone wanting to play the game should let me know by tomorrow.

 4. Have you heard about the new manager coming tomorrow?

 5. What can you give the girl with everything?

 6. A number of people walking in the area reported seeing the UFO.

Bài 3:

 1. C

 2. D

 3. C

 4. A

 5. C

Bài tập rút gọn mệnh đề quan hệ thật không thể làm khó chúng ta phải không nào?

Bài tập rút gọn mệnh đề quan hệ thật không thể làm khó chúng ta phải không nào?

Như vậy, LangGo đã tổng hợp những cách thức để rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh kèm những ví dụ cụ thể giúp bạn có thể dễ dàng hiểu và vận dụng.

Để thành thạo các cách rút gọn mệnh đề quan hệ đòi hỏi chúng ta phải luyện tập thường xuyên bằng các dạng bài tập khác nhau. Vậy nên, các bạn hãy tự làm thật nhiều bài tập để nắm chắc kiến thức nhé.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về các ngữ pháp IELTS TẠI ĐÂY nhé! Chúc các bạn thành công!

🍰 MỪNG SINH NHẬT VÀNG - RỘN RÀNG QUÀ TẶNG!!! TRỊ GIÁ LÊN TỚI 650.000.000Đ - Từ 20/5 đến 30/6.
Nhân dịp sinh nhật 5 tuổi, IELTS LangGo dành tặng các bạn học viên CƠ HỘI GIÀNH những phần quà vô cùng giá trị từ 20/05 - 30/06/2024.
 • 1 xe Honda Vision trị giá 40.000.000đ
 • 3 Laptop Asus Vivo 15 trị giá 10.000.000đ
 • 5 Đồng hồ thông minh trị giá 2.000.000đ
 • 10 Headphone trị giá 1.000.000đ
 • 50 Voucher giảm học phí lên tới 25% 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH CÁ NHÂN HÓANhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ