Avatar
Bài đăng, 19/12/2019
By Evans
Nội dung [ Hiện ]
  TRỌN BỘ 22 TỪ VỰNG tiếng Anh chủ đề MÀU SẮC thông dụng nhất. Cùng LangGo tự học từ vựng hiệu quả mỗi ngày!
   
  tron-bo-tu-vung-tieng-anh-chu-de-mau-sac-langgo
   
  1.     White /waɪt/ (adj): trắng
   
  2.     Blue /bluː/ (adj): xanh da trời
   
  3.     Green /griːn/ (adj): xanh lá cây
   
  4.     Yellow /ˈjel.əʊ/ (adj): vàng
   
  5.     Orange /ˈɒr.ɪndʒ/(adj): màu da cam
   
  6.     Pink /pɪŋk/ (adj): hồng
   
  7.     Gray /greɪ/ (adj): xám
   
  8.     Red /red/ (adj): đỏ
   
  9.     Black /blæk/(adj): đen
   
  10.  Brown /braʊn/ (adj): nâu
   
  11.  Beige /beɪʒ/(adj): màu be
   
  12.  Violet /ˈvaɪə.lət/ (adj): tím
   
  13.  Purple /`pə:pl/: màu tím
   
  14.  Bright red /brait red /: màu đỏ sáng
   
  15.  Bright green /brait griːn/: màu xanh lá cây tươi
   
  16.  Bright blue /brait bluː/ màu xanh nước biển tươi.
   
  17.  Dark brown /dɑ:k braʊn/ :màu nâu đậm
   
  18.  Dark green /dɑ:k griːn/ : màu xanh lá cây đậm
   
  19.  Dark blue /dɑ:k bluː/ màu xanh da trời đậm
   
  20.  Light brown /lait braʊn /: màu nâu nhạt
   
  21.  Light green /lait griːn /: màu xanh lá cây nhạt
   
  22.  Light blue /lait bluː/: màu xanh da trời nhạt
   
  Tìm hiểu thêm các bộ từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thông dụng:
  Bình luận bài viết
  Đăng ký học