Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Process (Quy trình) hay Diagram là dạng đề trong IELTS Writing Task 1 khiến không ít các thí sinh e ngại, lo lắng. Hãy cùng luyện Writing IELTS cùng LangGo bài viết hướng dẫn chi tiết cách viết bài dạng Process dưới đây để tự tin làm bài đạt điểm cao nhé!

I. TỔNG QUAN VỀ DẠNG BÀI PROCESS TRONG IELTS WRITING

1. Process là gì?

Process (Quy trình) hay Diagram là một dạng bài trong Task 1 của phần thi IELTS Writing module Academic. Dạng bài Process yêu cầu thí sinh mô tả một quá trình hoặc quy trình nào đó theo biểu đồ hay hình vẽ cho trước. Process có 2 dạng chính:

 • Natural process : Là quá trình xảy ra ngoài tự nhiên, tự bản thân nó thực hiện, không có tác động của con người. Ví dụ: vòng đời của cá, vòng tuần hoàn của nước,…

Luyện Writing IELTS – Hướng dẫn chi tiết cách viết bài Writing dạng Process 1

Dạng bài natural process (đề thi thật 2019)

 • Man-made process (Manufacturing process): Là quá trình sản xuất nhân tạo, có sự tham gia của con người, máy móc. Ví dụ: quy trình sản xuất gạo, quy trình làm chocolate,…

Luyện Writing IELTS – Hướng dẫn chi tiết cách viết bài Writing dạng Process 2

Dạng bài man-made process (Đề thi thật 14.03.2020)


Lưu ý: Thì HIỆN TẠI ĐƠN là thì sẽ được sử dụng chủ yếu cho cả hai dạng bài trên.

2. Các lỗi thường gặp khi viết dạng Process

Luyện Writing IELTS – Hướng dẫn chi tiết cách viết bài Writing dạng Process 3

Lỗi 1: Sự đồng nhất giữa chủ ngữ và động từ ( Subject - Verb Agreement)

Ví dụ:

The image show … → sai → sửa: The images show

The diagrams illustrates … → sửa: The diagram illustrates

Lỗi 2: Sử dụng dạng câu bị động một cách chính xác

Như đã đề cập ở trên, dạng Process thường không nêu rõ chủ thể/người thực hiện hoạt động diễn ra trong quá trình. Vì vậy với câu bị động, vế “by…” có thể được bỏ qua, không cần viết đến.

Lỗi 3: Chủ ngữ là số nhiều hay số ít

Ví dụ:

The bricks is dried → sai

The brick are dried → sai

The brick is dried → đúng

Lỗi 4: Không kiểm tra lại bài

Bạn nên dành 15 phút viết bài và 5 phút rà soát lại bài để tránh mất điểm một cách đáng tiếc. Những lỗi sai bạn cần lưu ý bao gồm:

Một số lỗi khác

 • Lỗi chính tả
 • Lỗi đánh vần
 • Lỗi ngắt nghỉ câu (sử dụng dấu chấm, phẩy, v.v.)
 • Trong các câu, chủ ngữ và động từ đã nhất quán chưa?
 • Giải thích chi tiết quá trình đã dễ hiểu và đúng theo đề bài chưa?
 • Có chỗ nào bị lặp từ hay không?
 • Bài viết có quá số lượng từ 150 quá nhiều hay không?
 • Bài viết đã bao gồm trình tự đầy đủ 3 phần là Introduction, Overview và Body Paragraph chưa?
 • Phần Overview đã nêu được đặc điểm nổi bật của quá trình chưa?
 • Bài viết có đưa ra ý kiến cá nhân của bạn không?


3. Từ vựng cần dùng khi viết bài Process

Loại 1: Từ Vựng Mô tả mối quan hệ Trước – Sau:

First(ly) – Then – Next –….– Final(ly)

At the first stage of the paper-recycling process, recycled paper is collected.

Then, some water is added and the mixture is left for an hour.

Finally, the new paper is left to dry in a warm place for at least 24 hours.

After/Before

Some water is added and the mixture is soaked for an hour. After that, the mixture is beaten for about 45 seconds until a pulp is formed.

After being soaked for an hour, the mixture is beaten for about 45 seconds until a pulp is formed.

Before being beaten for about 45 seconds to form a pulp, the mixture is left for an hour.

The mixture is beaten for about 45 seconds and a pulp is formed afterwards.

Lưu ý: afterwards (adv) chỉ được dùng ở cuối câu và có nghĩa tương tự ‘after that’.

Following/Followed by:

The mixture is beaten for about 45 seconds and a pulp is formed afterwards. At the following stage, the pulp is poured into a shallow tray and some water is also added. It is then mixed by hand.

At the following stage, the pulp is poured into a shallow tray and some water is also added. This is followed by a hand-mixing process.

Lưu ý: ‘followed by’ chỉ được sử dụng cùng một danh từ ở sau. Cần cân nhắc cẩn thận trước khi dùng.

Once:

The mixture is beaten for about 45 seconds and a pulp is formed afterwards. Once it is ready, the pulp is poured into a shallow tray.

Subsequent/Subsequently:

The mixture is soaked for an hour. Subsequently, the mixture is beaten for about 45 seconds until a pulp is formed.

The mixture is soaked for an hour and is subsequently beaten for about 45 seconds until a pulp is formed.

At the subsequent stage of the process, the mixture is soaked for an hour.

‘Having + Verb participle’:

Having mixed the pulp by hand, he uses a rolling pin to flatten the pulp. (chủ động)

Having been poured into a shallow tray with some water, the pulp is then mixed by hand. (bị động)

Loại 2: Mô tả mối quan hệ xảy ra đồng thời:

During:

During its entire life cycle, salmon have lived in both freshwater and saltwater.

Thereby:

The rolling pin is used to flatten the pulp, thereby forcing out any excessive water.

While/at the same time:

While the mixture of sand and soda is being heated, some other chemicals are added to create various colors.

The mixture of sand and soda is heated. At the same time, some other chemicals are added to create various colors.

Sand and soda are mixed and heated at the same time.

4. Các cấu trúc nên dùng trong dạng Process

 • S + tobe + V-ed (bị động)

Ví dụ: At the beginning of the process, clay is dug from the ground.

 • Being + V-ed (mệnh đề quan hệ rút gọn với thể bị động)

Ví dụ: After being washed, the tomatoes are moved to the grilling stage.

 • V-ing (khi nói đến thao tác): chú ý đây là câu rút gọn khi 2 chủ ngữ giống nhau (là 1)

Ví dụ: After that, the ground, frozen liquid is dried in a vacuum so that the water evaporates, leaving the coffee granules

 • Rút gọn khi 2 câu chung chủ ngữ

Ví dụ: Having mixed the pulp by hand, he uses a rolling pin to flatten the pulp

Having been poured into a shallow tray with some water, the pulp is then mixed by hand

II. BỐ CỤC VÀ CÁCH VIẾT BÀI DẠNG PROCESS TRONG IELTS WRITING

1. Bố cục bài viết dạng Process

Tương tự như với các dạng khác của IELTS Writing Task 1, bố cục của bài Process cũng gồm 3 phần chính: Introduction – Overview – Body. Body thường chia thành 2 đoạn nhỏ, đồng thời Introduction của Process khá ngắn nên có thể viết gộp với Overview, đoạn Conclusion cũng không nhất thiết phải có vì thường sẽ lặp ý (ở Overview).

Lưu ý: Task 1 không yêu cầu nêu nhận xét, ý kiến cá nhân người viết.

Nhìn chung, bố cục của bài Process sẽ là:

– Introduction + Overview.

– Body 1.

– Body 2.

2. Cách viết bài dạng Process

2.1. Introduction
+ Viết bằng cách paraphrase lại câu của đề bài
+ Các bạn có thể sử dụng cấu trúc sau:

 • The chart/diagram (shows/describes/illustrates) how +clause
 • The production of……………..
 • The process of producing/ making………………
 • How………….is produced/ made.
 • How to produce/ make…………

Ví dụ: The diagram shows how fresh apple is canned.

2.2. Overview

+ Chỉ ra có bao nhiêu giai đoạn trong process ?
+ Giới thiệu ngắn gọn bước bắt đầu và kết thúc của process, không kể lể dài dòng để dành việc viết cụ thể các bước cho phần thân bài.

+ Nếu đề cho 2 bức tranh cho bài process thì coi như đó là dạng mixed, mỗi body thân bài dành để mô tả cho 1 bức tranh
+ Có thể sử dụng cấu trúc sau:

 • There are ....main stages (steps) in the process/in the process of producing...,beginning with...and ending with...
 • The …………………….involves ………………….main steps/ stages beginning with………………and finishing with…………………..
 • This flow chart provides an overview of………………..

Ví dụ: There are five main steps in the process of producing milk, meanwhile only three stages are required to store it after that.

Ví dụ: In general, the process includes a series of stages like a natural circle/ a life cycle of…………..but involves……………..main steps which begins with……………………..and finishes with…………………….

2.3. Bodies
+ Hai phần thân bài mô tả chi tiết từng bước của process.

+ Xem cả process từ đầu đến giữa viết cho khổ 1, từ giai đoạn giữa đến cuối viết cho khổ 2.

3. Một số lưu ý khi viết bài:

 • Đọc process theo thứ tự từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng.
 • Phân chia các bước cho rõ bằng cách dùng bút chì gạch vào process.
 • Không được bỏ sót bất cứ bước nào dù là nhỏ nhất.
 • Thường sử dụng thì hiện tại đơn, cùng thể chủ động hay bị động cho phù hợp, đối với natural process thì thể chủ động được dùng chủ yếu, ngược lại với manufacturing process thì bị động được dùng nhiều.
 • Khi đọc process, cần chú ý và khoanh tròn các động từ hoặc những key words có thể biến đổi thành các dạng khác nhau của động từ.
 • Đa dạng cấu trúc sử dụng động từ

III. VÍ DỤ BÀI MẪU DẠNG PROCESS

Dưới đây là 2 ví dụ bài mẫu theo những gì đã hướng dẫn ở trên về dạng bài Process Writing task 1.

1. Natural process:

The diagram shows the life cycle of the honey bee

Luyện Writing IELTS – Hướng dẫn chi tiết cách viết bài Writing dạng Process 4

The diagram illustrates the various stages in the life of a honey bee. We can see that the complete life cycle lasts between 34 and 36 days. It is also noticeable that there are five main stages in the development of the honey bee, from egg to mature adult insect.

The life cycle of the honey bee begins when the female adult lays an egg; the female typically lays one or two eggs every 3 days. Between 9 and 10 days later, each egg hatches and the immature insect, or nymph, appears.

During the third stage of the life cycle, the nymph grows in size and sheds its skin three times. This molting first takes place 5 days after the egg hatches, then 7 days later, and again another 9 days later. After a total of 30 to 31 days from the start of the cycle, the young adult honey bee emerges from its final molting stage, and in the space of only 4 days it reaches full maturity.

2. Manufacturing process:

The diagrams below show the stages and equipment used in the cement- making process, and show how cement is used to produce concrete for building purposes.

Luyện Writing IELTS – Hướng dẫn chi tiết cách viết bài Writing dạng Process 5

The given diagrams illustrate the production of cement, and how to use cement to make concrete.

It is clear that there are five main stages in the process of making cement; meanwhile, only two steps are required to produce concrete.

At the first stage of producing cement, limestone and clay are put through a machine called crusher and become power. This power is then mixed and is brought into a rotating heater where it is heated in high temperature. The process continues with grinding the material and then cement is produced. At the final stage, cement is packaged into bags and is ready for the production of concrete.

Moving to the production of concrete, the first step is combining different materials – water, sand and small stones in the proportions of 10%, 25% and 50% respectively. This mixture is next put into a concrete mixer in order to become final concrete which can be used for building purposes.

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí