Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat
Nội dung [Hiện] [Ẩn]

Digitization of content là chủ đề khá mới mẻ và "khó nhằn" phải không nào? Bài này sẽ cung cấp từ vựng chủ đề số hóa nội dung cho các bạn luyện thi IELTS thật tốt. Nó có thể được mở rộng ý ra cho các chủ đề: jobs, economy, education, technology, etc.

VOCAB

 • to flatten the world = Làm phẳng thế giới.
 • digitization of content = số hóa nội dung hay còn gọi là digital transformation
 • to sway the balance of power = thay đổi cán cân quyền lực
 • telecommunications infrastructure = hạ tầng viễn thông
 • the number of PCs skyrocketing, computer storage ever-improved, bandwidth ever-expanded = số lượng máy tính tăng vọt, bộ nhớ máy tính được cải thiện, băng thông không ngừng được mở rộng
 • cyberspace = không gian mạng
 • the physical world = thế giới vật lý
 • to shake the fields = làm rung chuyển các lĩnh vực
 • liberal democracy = nền dân chủ tự do
 • authoritarian government = chính phủ toàn trị
 • digital-based platforms = các nền tảng số
 • opposition activists = các nhà hoạt động đối lập
 • to pursue shared purposes = theo đuổi những mục tiêu chung
 • take the strict commitments to long-term goals = cam kết chặt chẽ với các mục tiêu dài hạn
 • election campaigns and referendums = các chiến dịch tranh cử và các cuộc trưng cầu dân ý
 • transparency = sự minh bạch
 • public policies = chính sách công
 • national budget = ngân sách quốc gia
 • to act as a single entity = hành động như một thực thể duy nhất
 • model of supply chains = mô hình chuỗi cung ứng
 • company-centric development strategy = chiến lược phát triển lấy công ty làm trung tâm
 • risks of criticism and boycotts = nguy cơ bị chỉ trích và tẩy chay
 • innocuous feedback or complaint = phản hồi và phàn nàn vô thưởng vô phạt
 • exponential damages = thiệt hại theo cấp số nhân
 • company's reputation = danh tiếng của công ty
 • customer-centric development strategy = chiến lược phát triển lấy khách hàng làm trung tâm
 • tech giants = những gã khổng lồ công nghệ
 • the leading companies in terms of supply and manufacturing = những công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung ứng và sản xuất
 • to proceed with outsourcing = tiến hành việc thuê làm bên ngoài
 • to be well-prepared = chuẩn bị tốt

-----------------------------------------------

ORIGINAL

As the flatteners are flattening the world, digitization of content brings about nothing less than a transformation of humankind.

Never before were citizens given more voice to sway the balance of power in their own regions and countries at this time. Tied with the globalization wave in recent years was the blooming of telecommunications infrastructure worldwide. Riding on this crest of the wave of innovating, the pioneers tasted the wind of changes, reflected in the number of PCs skyrocketing, computer storage ever-improved, bandwidth ever-expanded, communities known as ‘netizens’ ever-interconnected on the cyberspace. These innovations freed them from the limits of the physical world, making the upload of personal opinions and contents on the internet easy than ever before, thereby shaking the fields that were once held by the governments, interest groups, and the privileged companies.

In the past, under the ever-increasing pressures of the governments, regardless of whether it is liberal democracy or authoritarian government, corrupted politicians and lobbying groups were the only subjects to benefit from policies and agreements passed. Yet, digitization of content has changed it forever. As the internet and other digital-based platforms spread, take root, and connect with each other to work their magic on the world, individuals and opposition activists can easily upload their opinions and agendas on the internet, whereby they have more opportunities to form communities who pursue shared purposes, take the strict commitments to long-term goals, and cooperate more effectively. For example, they can sway the policies and political moves thanks to their influences on election campaigns and referendums. They can also call for transparency in public policies as well as in the use of the national budget since they act as a single entity. In this light, digitization of content puts an end to the politics of the privileged, by the privileged, and for the privileged.

On the economic front, digitization of content is predicted to radically change the model of supply chains, company-centric development strategy, and the traditional job market. As in the past when customers in different regions hardly had connections with each other and products' feedback could hardly approach users transparently, companies had fewer risks of criticism and boycotts by a large customer community. In today's world, any innocuous feedback or complaint on the social network like Facebook or Instagram is likely to act as a leverage instrument that a small move of the lever produces exponential damages in the company's reputation. In this context, the customer-centric development strategy has become the core vision of most of the companies. There is no exception even if these companies are the tech giants or the leading companies in terms of supply and manufacturing. Digitization of content also shakes the job market as it facilitates outsourcing. Because digitization of content allows companies to digitize, split and package their tasks, then outsource other companies, mostly abroad companies in developing regions such as India and China, to complete the parts that require neither high-qualified laborers nor advanced technologies. As the companies proceed with outsourcing, they ensure their income since the salary paid for a laborer in developing countries much less than that for their counterpart in developed countries. As a result, there will have a part of laborers in developed countries, including both manual and knowledge workers, lose their jobs to others who are halfway around the world from them, thereby increasing the unemployment rate, causing heavy pressure for public welfare, and posing emergent demands for the rearranging, reallocating, and re-training the unemployed so that they could find new jobs and pay their bills.

It is in this precarious context that we have to be well-prepared. Otherwise, a vast majority of people will suffer a future shock brought about by digitization of content.

-----------------------------------------------

VIETSUB

Khi các nhân tố làm phẳng đang làm phẳng thế giới, số hóa nội dung mang lại không gì khác hơn là một sự chuyển mình của loài người.

Chưa bao giờ công dân được lên tiếng nhiều hơn thế để làm thay đổi cán cân quyền lực ở các khu vực và quốc gia của họ tại thời điểm này. Gắn liền với làn sóng toàn cầu hóa trong những năm gần đây là sự nở rộ của cơ sở hạ tầng viễn thông trên toàn thế giới. Cưỡi trên đỉnh của làn sóng đổi mới, những người tiên phong nếm trải làn gió thay đổi, thể hiện qua số lượng PC tăng vọt, lưu trữ máy tính không ngừng được cải thiện, băng thông ngày càng mở rộng, các cộng đồng được gọi là 'cư dân mạng' ngày càng kết nối với nhau trên không gian mạng. Những đổi mới này đã giải phóng họ khỏi những giới hạn của thế giới vật chất, khiến việc tải các ý kiến ​​và nội dung cá nhân lên internet trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, từ đó làm rung chuyển các lĩnh vực từng được chính phủ, các nhóm lợi ích và các công ty đặc quyền nắm giữ.

Trong quá khứ, dưới áp lực ngày càng tăng của các chính phủ, bất kể đó là dân chủ tự do hay chính quyền toàn trị, những chính trị gia biến chất và các nhóm vận động hành lang là những đối tượng duy nhất được hưởng lợi từ các chính sách và thỏa thuận được thông qua. Tuy nhiên, số hóa nội dung đã thay đổi việc này mãi mãi. Khi internet và các nền tảng dựa trên kỹ thuật số khác lan rộng, cắm rễ và kết nối với nhau để tạo nên điều kỳ diệu cho thế giới, các cá nhân và nhà hoạt động đối lập có thể dễ dàng tải lên ý kiến ​​và chương trình nghị sự của họ trên internet, nhờ đó họ có nhiều cơ hội hơn để thành lập cộng đồng theo đuổi các mục đích chung, thực hiện các cam kết nghiêm ngặt cho các mục tiêu dài hạn và hợp tác hiệu quả hơn. Ví dụ, họ có thể ảnh hưởng lên các chính sách và động thái chính trị nhờ ảnh hưởng của họ đối với các chiến dịch bầu cử và trưng cầu dân ý. Họ cũng có thể kêu gọi sự minh bạch trong các chính sách công cũng như việc sử dụng ngân sách quốc gia vì họ hành động như là một thực thể duy nhất. Dưới góc độ này, số hóa nội dung đặt dấu chấm hết cho nền chính trị của những kẻ được hưởng đặc quyền, do bởi những kẻ được hưởng đặc quyền và vì những kẻ được hưởng đặc quyền.

Về mặt kinh tế, số hóa nội dung được dự đoán sẽ thay đổi hoàn toàn mô hình chuỗi cung ứng, chiến lược phát triển lấy công ty làm trung tâm và thị trường việc làm truyền thống. Như trong quá khứ khi khách hàng ở các khu vực khác nhau hầu như không có kết nối với nhau và phản hồi của sản phẩm khó có thể tiếp cận người dùng một cách minh bạch, các công ty có ít rủi ro bị chỉ trích và tẩy chay bởi một cộng đồng khách hàng lớn. Trong thế giới ngày nay, bất kỳ phản hồi hoặc khiếu nại vô thưởng vô phạt nào trên mạng xã hội như Facebook hoặc Instagram có thể sẽ hoạt động như một đòn bẩy, chỉ 1 chuyển động nhỏ ở đầu này cũng khiến thiệt hại về danh tiếng công ty ở đầu bên kia tăng theo cấp số nhân. Trong bối cảnh này, chiến lược phát triển lấy khách hàng làm trung tâm đã trở thành tầm nhìn cốt lõi của hầu hết các công ty. Không có ngoại lệ ngay cả khi các công ty này là những người khổng lồ công nghệ hoặc các công ty hàng đầu về cung ứng và sản xuất. Số hóa nội dung cũng làm rung chuyển thị trường việc làm vì nó tạo điều kiện cho việc thuê ngoài. Bởi vì số hóa nội dung cho phép các công ty số hóa, phân chia và đóng gói các nhiệm vụ của họ, sau đó thuê ngoài các công ty khác, chủ yếu là các công ty nước ngoài ở các khu vực đang phát triển như Ấn Độ và Trung Quốc, để hoàn thành các phần không yêu cầu lao động có trình độ cao cũng như công nghệ tiên tiến. Khi các công ty tiến hành thuê ngoài, họ đảm bảo thu nhập của họ vì tiền lương trả cho một người lao động ở các nước đang phát triển ít hơn nhiều so với đồng nghiệp của họ ở các nước phát triển. Kết quả là, sẽ có một bộ phận lao động ở các nước phát triển, bao gồm cả lao động chân tay và tri thức, mất việc làm vào tay những người khác cách họ nửa vòng trái đất, qua đó làm tăng tỷ lệ thất nghiệp, gây áp lực nặng nề cho phúc lợi công cộng, và đặt ra những yêu cầu khẩn cấp cho việc sắp xếp lại, tái phân bổ và đào tạo lại những người thất nghiệp để họ có thể tìm được việc làm mới và thanh toán các hóa đơn của mình.

Chính trong bối cảnh bấp bênh này, chúng ta phải chuẩn bị tốt. Nếu không, phần lớn mọi người sẽ phải chịu một cú sốc trong tương lai do số hóa nội dung mang lại.

Chúc các bạn ôn thi thật tốt!

Nguồn tham khảo: bạn Nguyễn Tín

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí