Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

Luyện tập IELTS reading 5-6.5: Relationship

Nội dung [Hiện]

Tại sao có những lúc chúng ta lại nói dối? Hãy cùng IELTS LangGo tham khảo bài đọc "The truth about lying" để lý giải được điều thú vị này nhé!

Trước khi tham khảo bài đọc hãy lưu ý một số điều quan trọng của 2 dạng đề là Matching features và Sentence completion.

* Matching features:

- Tập trung vào tên (names), ngày tháng (dates); nơi chốn (places)

- Scan đoạn văn để tìm tên và gạch chân vào đoạn văn khi xuất hiện các tên đó

- Đọc câu hỏi. Đọc bài đọc cẩn thận và tìm từ đồng nghĩa

- Gạch dưới những câu chứa câu trả lời;

- Đánh dấu vào đoạn văn mà bạn không chắc đáp án;

- Tìm từ đồng nghĩa thay vì tìm từ chính xác có trong câu hỏi. Hãy để ý sẽ có một số từ bị rút ngắn lại.

- Sau khi tìm ra đáp án hãy ghi đáp án ra bên cạnh statement, để đánh dấu được những câu mình đã làm rồi và tránh việc bị xót câu hỏi.

* Sentence completion

- Đọc yêu cầu đề bài, xem cần điền bao nhiêu từ, tốt nhất khoanh tròn lại số từ mình cần điền để cho đỡ bị quên.

- Gạch chân key words trong đề bài và hiểu câu hỏi. Xem xem ô trông đó cần điền loại từ nào noun, verb, adj, article…?

- Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời trong đoạn văn theo thứ tự giống như câu hỏi.

- Viết lại các từ vào ô trả lời một cách chính xác.

- Kiểm tra lại câu mình vừa điền đã đúng ngữ pháp, mình đã viết đúng chính tả hay chưa.

Các bạn hãy ghi nhớ các lưu ý trên và vận dụng ngay vào làm bài đọc chủ đề Relationship - "The truth about lying" nhé!

DOWNLOAD READING PASSAGE TOPIC RELATIONSHIP TẠI ĐÂY

Questions 1-6

The reading passage has six paragraphs, A-F.

Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below. 

1. Paragraph A

2. Paragraph B

3. Paragraph C

4. Paragraph D

5. Paragraph E    

6. Paragraph F

List of headings

i       Some of the things liars really do

ii      When do we begin to lie?

iii     How wrong is it to lie?

iv     Exposing some false beliefs

v      Which form of communication best exposes a lie?

vi     Do only humans lie?

vii    Dealing with known liars

viii   A public test of our ability to spot a lie

Questions 7-10

Look at the following statements and the list of experiments below.

Match each statement with the correct experiment, A-C.

You may use any letter more than once.

7. Someone who was innocent was blamed for something.

8. Those involved knew they were being filmed.

9. Some objects were damaged.

10. Some instructions were ignored.

List of Experiments

A. the gorilla experiment

B. the experiment with children

C. the TV experiment

Questions 11-13

Complete the sentences below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

11. Filming liars has shown that they do not display ………………… behaviour.

12. Liars tend to avoid talking about their own ………………….

13. Signs of lying are exposed in people’s ………………… rather than their movements.

ĐÁP ÁN

1. vi

2. ii

3. viii

4. iv

5. i

6. v

7. A

8. C

9. A

10. B

11. nervous

12. feelings

13. words

Sưu tầm và tổng hợp

Đăng ký tư vấn MIỄN PHÍ
Nhận ƯU ĐÃI lên tới 10.000.000đ