Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Luyện IELTS chủ đề: people's lives

Reading_flow chart

Thời gian
25:00

Flow chart là dạng bài đọc phổ biến trong đề thi IELTS. Cùng đọc bài đọc dưới đây là rèn luyện kỹ năng cho dạng bài này nhé!

Trước khi điền vào chỗ trống, hãy đoán xem chỗ trống đó cần thông tin gì nhé các em!

Fraya Stark

Born in Paris in 1893

First formal education at

Worked as a in Italy

Studied at School of Oriental Studies

Travelled to the Lebanon, where she learned

Made a journey to a Syrian moutains on a

In 1934, won a for a book

Spent a further in the Middle East

Và bây giờ cùng tìm thông tin trong bài để điền vào flow chart nào! (NO MORE THAN TWO WORDS AND/ OR A NUMBER)

Fraya Stark

Born in Paris in 1893

First formal education at

Worked as a in Italy

Studied at School of Oriental Studies

Travelled to the Lebanon, where she learned

Made a journey to a Syrian moutains on a

In 1934, won a for a book

Spent a further in the Middle East

Cùng tổng kết nhé!

Dạng bài flow chart yêu cầu thí sinh sử dụng kỹ năng nào?


Flow chart là bảng thể hiện điều gì?


Câu này nghĩa là gì? NO MORE THAN TWO WORDS AND/ OR A NUMBER

 

 

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí
Hỗ trợ trực tuyến