Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

IELTS Writing: Cách viết một câu phức (Part 2)

Nội dung [Hiện]

Một trong những sai lầm lớn nhất mà sinh viên mắc phải khi viết IELTS là cố gắng thể hiện và quá tham vọng với ngữ pháp của họ. Điều này là do nhiều sinh viên nghĩ rằng tất cả các câu của họ cần phải là dạng cấu trúc phức tạp (và trên thực tế là không phải vậy) Và họ không thực sự hiểu câu phức là gì. Cố gắng viết các câu quá phức tạp dẫn đến sai ngữ pháp và điều này sẽ dẫn đến mất điểm trong nhiều tiêu chí chấm điểm khác nhau của IELTS.

Làm thế nào để viết một câu phức?

Hãy nhớ rằng một câu phức chỉ là nhiều hơn một câu đơn giản ghép lại để tạo thành một câu. Do đó, chúng ta cần học và trở nên tự tin bằng cách sử dụng các cấu trúc ngữ pháp khác nhau cho phép chúng ta làm điều đó. Dưới đây là một vài cách chúng ta có thể liên kết các ý tưởng với nhau trong một câu.

Để tạo một câu phức, thông thường chúng ta nên có hai điều - mệnh đề phụ thuộc và mệnh đề độc lập. Mệnh đề là một nhóm từ có cả chủ ngữ và động từ.

Một ví dụ về mệnh đề phụ thuộc là ‘….because the weather was cold.’ Đây là mệnh đề phụ thuộc vì nó có chủ ngữ và động từ nhưng nó không có ý nghĩa gì cả. Để có ý nghĩa chúng ta cần thêm một mệnh đề độc lập. Như tên cho thấy, một mệnh đề độc lập có thể tự nó có ý nghĩa. Ví dụ, ‘I wore a warm coat.’ Nếu kết hợp hai mệnh đề này, chúng ta nhận được một câu phức ‘I wore a warm coat because the weather was cold.’

Như bạn có thể thấy, các câu phức không cần thiết phải phức tạp. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào những cách khác để tạo ra những câu phức.

1. Mệnh đề quan hệ

Bạn có thể sử dụng các mệnh đề quan hệ để cung cấp thông tin cần thiết hoặc bổ sung về một người, địa điểm hoặc sự vật. Điều này làm cho văn bản của chúng ta trôi chảy hơn và mạch lạc hơn. Chúng ta làm điều này bằng cách sử dụng các đại từ quan hệ như who, which và that. Ví dụ: ‘He’s the kind of person who is always friendly.’

For example: Air pollution can cause health problems. Air pollution is largely caused by motor vehicles.

Chúng ta có thể chuyển đổi hai câu đơn giản này thành một câu phức bằng cách sử dụng từ ‘which': Air pollution, which is mostly caused by motor vehicles, can cause health problems.

For example: There is evidence that some people are more likely to smoke. These people have parents and friends who smoke.

Chúng ta có thể liên kết cả hai câu này với nhau bằng cách sử dụng từ ‘that': There is evidence that people who have parents and friends that smoke are more likely to smoke.

2. Mệnh đề bổ trợ

Một mệnh đề phụ có thể mô tả danh từ và đại từ; mô tả động từ, trạng từ và tính từ; hoặc đóng vai trò là chủ thể hoặc đối tượng của mệnh đề khác. Chúng được tạo ra bằng cách kết nối một mệnh đề độc lập với mệnh đề phụ thuộc với các từ như as, because, while, until, even though, although, when and if.

3. Mệnh đề điều kiện

Còn được gọi là mệnh đề If, chúng được sử dụng để diễn tả rằng hành động trong mệnh đề chính chỉ có thể diễn ra nếu một điều kiện nhất định được đáp ứng.

For example:

If I had a million dollars, I would quit my job.

I will be really happy, if I pass the IELTS test.

Những mệnh đề này rất tốt cho việc đưa ra các ví dụ trong bài IELTS Writing Task 2.

For example:

‘Increasing taxes would raise prices and lower consumption. Fast food companies would pass on these taxes to consumers in the form of higher prices and this would lead to people not being able to afford junk food. If the cost of organic food proves prohibitively expensive for most people, they will simply not buy it. Despite this, people in many developed countries, where the problem is most acute, can afford price hikes and will continue to eat high-fat meals.’

Chúng cũng hữu ích để nói về các tình huống không thực tế hoặc để suy đoán về kết quả trong quá khứ hoặc hiện tại.

Có bốn loại điều kiện khác nhau mà chúng mình đã liệt kê lại dưới đây:

Câu điều kiện Loại 0: được sử dụng để nói về thông tin là đúng hoặc một sự thật. Chúng ta có thể sử dụng if or when để giới thiệu phần mệnh đề điều kiện.

Example: Nowadays when we travel long distances, we usually use air travel.

Câu điều kiện Loại 1: được sử dụng để nói về những điều trong hiện tại hoặc tương lai.

Example: If the city’s population continues to grow, we will need to build more infrastructure.

Câu điều kiện Loại 2: được sử dụng để nói về những điều không thể.

Example: If the sun didn’t come up tomorrow, we wouldn’t have any life on earth.

Câu điều kiện Loại 3: được sử dụng để suy đoán về các sự kiện trong quá khứ. Nó thường được sử dụng khi chúng ta hối tiếc điều gì đó hoặc tưởng tượng ra một tình huống không có thật trong quá khứ.

Example: The Second World War would have never happened if Germany had been given a fairer peace settlement in World War One.

Ngoài ra còn một dạng câu điều kiện hỗn hợp mà dạng câu điều kiện kết hợp một phần của các loại 0, 1, 2, 3 tuy nhiên trong thực tế câu điều kiện dạng hỗn hợp không được sử dụng một cách phổ biến và không thực sự có ảnh hưởng tới bài IELTS Writing của bạn.

4. Mệnh đề kết hợp

Các câu ghép bao gồm hai mệnh đề độc lập được liên kết với nhau bằng một từ kết hợp, chẳng hạn ‘and’, ‘for’ or ‘but’.

Examples:

I really want to study, but I’m too tired.

She got to the test center early, and she did really well on her IELTS test.

Một số sinh viên nghĩ rằng những câu này quá đơn giản để tính là phức tạp nhưng họ đã sai.

Hãy nhớ rằng: Điều quan trọng là phải hiểu và có thể sử dụng các cấu trúc ngữ pháp này trước khi kiểm tra IELTS của bạn. Một số sinh viên ghi nhớ rất nhiều cấu trúc và cố gắng chèn chúng vào bài tiểu luận của họ mà không suy nghĩ nhiều về cách họ làm hoặc không chắc chắn rằng chúng có chính xác hay không. Điều này sẽ chỉ dẫn đến những câu không tự nhiên và không mạch lạc. Hãy nhớ rằng các câu của bạn cũng cần không có lỗi nên chỉ sử dụng các cấu trúc mà bạn tự tin sử dụng.

Điều quan trọng là chỉ sử dụng chúng một cách thích hợp. Tập trung vào việc trả lời câu hỏi và nếu bạn biết cách sử dụng các cấu trúc này, chúng sẽ xảy ra một cách rất tự nhiên.

Chúng mình hy vọng bài đăng này đã chứng minh rằng bạn có thể viết ý tưởng của mình một cách rõ ràng và đơn giản và vẫn đáp ứng các tiêu chí chấm điểm cho các câu phức tạp để đạt mức điểm cao hơn của IELTS.

Khi bạn đang luyện tập các câu hỏi của IELTS Writing, hãy cố gắng nghĩ về những gì bạn muốn nói trong các câu đơn giản và sau đó nghĩ về cách chúng có thể được liên kết thành các câu phức tạp. Sau khi luyện tập đủ, nó sẽ trở thành một điều tự nhiên để làm và văn bản của bạn sẽ thực sự cải thiện.

nguồn: Sưu tầm và tổng hợp

LỚP HỌC CỦA CHÚNG TÔI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN