Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Giới từ "in/on/at" là hiện tượng ngữ pháp nhỏ nhưng lại đóng vai trò rất quan trọng cho người học tiếng Anh nói chung và người thi IELTS nói riêng. Sử dụng nhuần nhuyễn các giới từ này không chỉ giúp bạn đúng ngữ pháp mà còn giúp câu dễ hiểu hơn rất nhiều. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn các trường hợp đi với "in/on/at" để các bạn tránh được tối đa sự nhầm lẫn khi đặt câu nhé!

1. Định nghĩa khái quát về giới từ "in/on/at" trong tiếng Anh

1.1 Chỉ thời gian

  • Giới từ in đứng trước những từ chỉ thời gian dài như thế kỷ, tương lai, năm, tháng, mùa, tuần, sáng, chiều, tối, ...

  • Giới từ on đứng trước những từ chỉ ngày cụ thể nào đó trong tuần.

  • Giới từ at đứng trước những từ chỉ cột mốc thời gian, giờ trong ngày, khoảnh khắc.

1.2 Chỉ nơi chốn

  • Giới từ in khi được dùng để chỉ nơi chốn, địa điểm hay vị trí thì thường được sử dụng với các khoảng không gian:
  • Giới từ at khi được dùng để chỉ nơi chốn thường được sử dụng để chỉ một địa điểm cụ thể
  • Giới từ on khi được dùng để chỉ nơi chốn thì thường được sử dụng để chỉ các vị trí trên các bề mặt, hoặc trên đường, vỉa hè,hướng (trái, phải, ...) trên một bộ phận của cơ thể, ...

2. Giới từ “in”, “on”, “at” được dùng để​ chỉ thời gian.

2.1. “in”: vào … (khoảng thờ​i gian dài)

Ta đặt “in” trước các từ chỉ thời gian dài như: năm, tháng, tuần, mùa, …

VD: in 1980 (vào năm 1980)

in 1980s (vào những năm của thập niên 80)

in February (vào tháng hai)

in this week (trong tuần này)

in Summer (vào mùa hè)

2.2. “on”: vào … (ngày trong tuần)

Ta đặt “on” trước những từ chỉ những ngày trong tuần, hoặc một dịp nào đó.

VD: on Sunday (vào ngày Chủ nhật)

on Monday (vào ngày thứ bảy)

on this occasion (nhân dịp này)

on this opportunity (nhân cơ hội này)

2.3. “at” : vào lúc … (giờ trong ngày, hoặc một khoảnh khắc)

Ta đặt “at” trước từ chỉ mốc thời gian rất ngắn cụ thể như giờ giấc trong ngày.

VD: at 2 o’clock (vào lúc 2 giờ)

at that moment (vào lúc đó)

at that time (vào lúc đó),

at present (hiện tại)

3. Giới từ “in”, “on”, “at” được dùng để chỉ nơi chốn:

3.1. “in”: ở … (trong một nơi nào đó)

Ta đặt “in” trước từ chỉ khu vực địa lý rộng lớn, hoặc từ chỉ vị trí lọt lòng, ở trong lòng một cái gì đó.

VD: in the bed (ở trên giường)

in a box (ở trong một cái hộp)

in this house (ở trong ngôi nhà này)

in the street (ở trên đường phố)

in New York (ở New York)

in Vietnam (ở Việt Nam),

in Asia (ở châu Á)

3.2. “on”: ở … (trên mặt một cái gì đó)

Ta đặt “on” trước từ chỉ đồ vật để chỉ vị trí tiếp xúc trên mặt phẳng của đồ vật đó.

VD: on this table (ở trên cái bàn này)

on this surface (ở trên mặt phẳng này)

on this box (ở trên cái hộp này)

3.3. “at”: ở … (tại một nơi nào đó cụ thể)

Ta đặt “at” trước từ chỉ nơi chốn để chỉ vị trí một cách chung chung.

VD: He is at school.(anh ấy đang ở trường học)

at home (ở nhà)

at work (ở nơi làm việc)

4. Một số lưu ý

1. Chúng ta không sử dụng giới từ at/in/on trước last/this/every

Example:

- I'll visit you next Friday. (không nói "on next Friday")

(Tôi sẽ đến thăm anh vào thứ sáu tới.)

- They bought this car last March. (không nói "on last March")

(Họ đã mua chiếc xe ô tô này tháng ba vừa rồi.)

2. Cụm từ :"In a few minutes/in a six months/..."

In a few minutes / in six months, ... = một thời điểm trong tương lai

- The bus will be leaving in a few minutes. (= a few minutes from now)

(Ít phút nữa xe bus sẽ khởi hành. (= ít phút nữa tính từ lúc này))

- My brother has gone away. He'll be back in a week. (= a week from now)

(Anh trai tôi đi vắng rồi. Một tuần nữa anh ấy sẽ quay về. (= một tuần nữa tính từ lúc này))

Bạn cũng có thể nói "in six months' time", "in a week's time", ...

- They're travlling abroad in six months' time. (hoặc ...in six months.)

(Sáu tháng nữa họ sẽ đi du lịch nước ngoài.)

Ta còn có thể dùng in... để nói rằng cần một khoảng thời gian bao lâu để làm một việc nào đó:

- I learnt to speak English in four weeks. (= It took me four weeks to learn)

(Tôi đã học tiếng Anh mất 4 tuần. (= tôi cần 4 tuần để học)

3. Sự linh hoạt của giới từ

- Khi nói về địa chỉ: chúng ta sẽ dùng ON khi chỉ có tên đường. Tuy nhiên, khi có số nhà cụ thể đi kèm tên đường, giới từ AT sẽ được sử dụng để đảm bảo độ chính xác về ngữ pháp.

E.g: on Nguyen Hue Street, At 22 Nguyen Hue Street,…

- Khi AT IN ON đi cùng một địa chỉ nhưng mang ý nghĩa khác nhau: AT sẽ mang tính thông báo, xác nhận là ai đó đang ở địa điểm đó, trong khi ON mang nghĩa đang ở trên bề mặt, còn IN mang tính ở bên trong lòng của sự vật đó.

E.g: at sea (ở trên bờ biển), on the sea (trên bề mặt biển), in the sea(trong lòng biển),…

- Có một sự thật thú vị với các giới từ đứng trước cùng một danh từ. Chẳng hạn như trường hợp At Christmas và On Christmas Day.

Ở đây, at Christmas có nghĩa là trong cả dịp nghỉ lễ Giáng sinh (kéo dài nhiều ngày), trong khi on Christmas Day (chỉ riêng ngày chính của dịp lễ là ngày 24/12).

5. Bài Tập

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí