Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat
Langgo
Avatar
Bài đăng, 17/10/2019
By Administrator

Giới thiệu bản thân, bằng cấp và kinh nghiệm là những câu hỏi cơ bản ứng viên thường nhận được trong bất kỳ buổi phỏng vấn nào.

Kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò quan trọng giúp bạn chứng tỏ được năng lực của mình, từ đó xin được công việc mong muốn. Buổi phỏng vấn có thể kéo dài chỉ trong 10 phút nhưng cũng có khi suốt một giờ với những câu hỏi khác nhau từ nhà tuyển dụng.

Dưới đây là SERI Video các câu tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc, người dùng có thể thay đổi các nội dung còn lại để phù hợp với hoàn cảnh của mình.

 

 

Bình luận bài viết
Bài viết cùng chuyên mục
Học tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 18: Khả năng nhận việc

Học tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 18: Khả năng nhận việc

Học tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 19: Cách thức liên lạc

Học tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 19: Cách thức liên lạc

Học tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 20: Kết thúc cuộc phỏng vấn

Học tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 20: Kết thúc cuộc phỏng vấn

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí
Hỗ trợ trực tuyến