Avatar
Bài đăng, 17/10/2019
By Administrator
Nội dung [ Hiện ]

  Giới thiệu bản thân, bằng cấp và kinh nghiệm là những câu hỏi cơ bản ứng viên thường nhận được trong bất kỳ buổi phỏng vấn nào.

   

  Kỹ năng phỏng vấn đóng vai trò quan trọng giúp bạn chứng tỏ được năng lực của mình, từ đó xin được công việc mong muốn. Buổi phỏng vấn có thể kéo dài chỉ trong 10 phút nhưng cũng có khi suốt một giờ với những câu hỏi khác nhau từ nhà tuyển dụng.

  Dưới đây là SERI Video các câu tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc, người dùng có thể thay đổi các nội dung còn lại để phù hợp với hoàn cảnh của mình.

   

   

  Bình luận bài viết
  Bài viết cùng chuyên mục
  Học tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 15: Tiền lương

  Học tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 15: Tiền lương

  Học tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 16: Mục tiêu công việc

  Học tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 16: Mục tiêu công việc

  Học tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 17: Câu hỏi cho ứng viên

  Học tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 17: Câu hỏi cho ứng viên

  Học tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 18: Khả năng nhận việc

  Học tiếng Anh giao tiếp cho phỏng vấn xin việc - Bài 18: Khả năng nhận việc

  Đăng ký học