Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Pie Chart hay còn gọi là biểu đồ quạt, là một dạng bài rất quen thuộc mà lại không quá khó trong Ielts Writing Task 1. Tuy nhiên vẫn có một số bạn chưa nắm rõ được cấu trúc và yêu cầu của dạng đề này dẫn đến còn lúng túng trong quá trình phân tích và hoàn thiện bài làm. Qua bài viết sau đây, Langgo chắc chắn sẽ giúp bạn giải quyết nhanh chóng biểu đồ này chỉ qua năm bước đơn giản!

Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích qua Pie Chart dưới đây nha!

The chart below shows the reasons why people travel to work by bicycle or by car. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Pie Chart IELTS Writing Task 1

Bước 1 : Phân tích câu hỏi

Cấu trúc của câu hỏi của các bài IELTS Task 1 thường là giống nhau. Mỗi đề bài sẽ thường có cấu trúc như sau :

Sentence 1 : Câu mô tả tóm tắt về hình minh họa

The chart below shows the reasons why people travel to work by bicycle or by car.

The graphic : giúp chúng ta phân loại được các biểu đồ chart, graph, etc

Trong bài là chart. Cụ thể là pie chart.

Sentence 2 : Yêu cầu, hướng dẫn

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Sentence 2 sẽ chỉ ra công việc mà chúng ta cần thực hiện :

1. Tìm những “Main feature” của bài

2. Viết về những “Main feature” này

3. So sánh các đặc điểm trong bài

Lưu ý: Chúng ta không phải viết hết tất cả các main feature có trong bài, chỉ chọn những đặc điểm nổi bật nhất để sử dụng thôi nhé.

Bước 2 : Phân tích biểu đồ

Ở bước này, chúng ta nên tìm câu trả lời cho những thông tin sau:

- Đơn vị đo lường ?

- Mốc thời gian

- Đặc điểm nổi bật nhất là gì ?

- Có những điểm tương đồng hay khác biệt nào ?

- Nhóm, xu hướng chính của biểu đồ

- Nhóm các thông tin liên quan

Pie chart trong Ielts Writing Task 1 thường có tiêu đề và nhãn để giải thích cho từng phần của biểu đồ sẽ miêu tả cho cái gì.

Ở biểu đồ này, ta thấy được 2 hình thức đi làm khác biệt và lí do lựa chọn các hình thức di chuyển đó.

Từ đó ta sẽ có :

Main feature 1: Phần lớn mọi người sử dụng xe đạp vì mục đích cho sức khỏe và môi trường.

=> The largest proportion of people who cycle do so for health and environmental reasons.

Main feature 2: Lí do chủ yếu khiến mọi người lái xe ô tô là nó làm cho họ cảm thấy thoải mái.

=> The highest percentage of people who drive do so because it’s comfortable.

Main feature 3: For an almost equal proportion of people, their chosen method is the fastest.

Một bài viết thường sẽ chỉ có 2-3 main features, chú ý nha! Giờ thì ta đã có thể bắt đầu vào viết bài rồi. Dưới đây là 4 phần mà chúng ta sẽ triển khai :

  • Paragraph 1 – Introduction
  • Paragraph 2 – Overview
  • Paragraph 3 – 1st main feature
  • Paragraph 4 – 2nd main feature

Bước 3: Viết mở bài - Introduction

Ở bước này, điều quan trọng nhất bạn cần là paraphrase – nghĩa là diễn đạt lại vấn đề theo một cách nói khác. Bạn có thể sử dụng các từ đồng nghĩa hoặc thay đổi cấu trúc câu.

Question:

The chart below shows the reasons why people travel to work by bicycle or by car.

Introduction (Paragraph 1):

The two pie charts display the key reasons why people choose to either cycle or drive to work by percentage.

Tips : Ta có show = display = indicate = represent …

Bước 4: Viết Overview

Ở đoạn này, bạn chỉ nên tập trung vào viết các xu hướng và đặc điểm nổi bật nhất của biểu đồ, bằng cách đưa ra những thông tin chung chung. Phần thông tin cụ thể hãy để dành cho phần thân bài. Nếu có thể hãy cố gắng đưa ra những so sánh chính xác về các xu hướng hay đặc điểm tìm được.

Đây là các xu hướng chính của chúng ta :

Main feature 1: The largest proportion of people who cycle do so for health and environmental reasons.

Main feature 2: The highest percentage of people who drive do so because it’s comfortable.

Main feature 3: For an almost equal proportion of people, their chosen method is the fastest.

Giờ thì hãy tiếp tục tóm tắt các feature trên thành một câu tầm khoảng 40 chữ. Chỉ ra thông tin chính xác và rõ ràng, dùng từ đồng nghĩa để thay thế nếu có thể. Chúng ta chưa cần sử dụng từ vựng và ngữ pháp phức tạp vội.

Overview (Paragraph 2):

The largest proportion of people who cycle, have made this choice for health and environmental reasons whilst the prime advantage of driving to work is considered to be the comfort of travelling by car. Notably, for an almost equal proportion of people, their chosen method is the fastest.

Bước 5 : Viết the 1st Detail Paragraph

Đoạn 3 và 4 của bài IELTS Writing task 1 là nơi chúng ta diễn giải thông tin và dữ liệu cụ thể trong Pie chart. Ở đoạn 3 này, chúng ta sẽ tập trung vào giải thích và diễn giải cho Main feature 1.

Main feature 1: The largest proportion of people who cycle do so for health and environmental reasons.

Và chúng ta có thể viết như sau

Paragraph 3:

Taken together, health and fitness and less pollution are reasons given by over half of all people who prefer travelling by bike. Each represents a 30% portion which is double the next most popular reason which is a lack of parking issues at 15%.

Bước 6 : Viết the 2nd Detail Paragraph

Ở đoạn cuối này, ta cũng sẽ bổ sung thông tin tương tự như đoạn 3. Tuy nhiên ta sẽ có cả main feature 2 và 3 trong đoạn này. Do đó hãy miêu tả và so sánh cả 2 feature này nhé.

Paragraph 4:

A different set of concerns has affected the decision of those who choose to commute by car. Comfort is by far the most significant factor at 40% of people, but distance to work is a more important concern for just over a fifth of drivers. For 14% of people, a faster journey time is the key factor compared to a figure of 12% of cyclists who find their means of transport quicker.

Pie chart IELTS Writing Task 1

Như vậy, bài làm đã được hoàn thiện! Chúc các bạn thành công!

Nguồn tham khảo : IELTS Jacky

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí