Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Nhiều bạn thắc mắc rằng không biết mình có thể đặt ra câu hỏi cho giám khảo IELTS được hay không. Bài viết này sẽ chỉ ra cho bạn những gì bạn có thể hỏi và không nên hỏi trong từng phần của bài thi IELTS Speaking. Hãy đọc và đừng ngại đặt ra những câu hỏi mà bạn có thể hỏi trong bài thi IELTS bạn nhé.

Có được đặt câu hỏi cho giám khảo trong phòng thi IELTS Speaking hay không?

1. Đặt câu hỏi trong Part 1


Bạn có thể yêu cầu giám khảo nhắc lại câu hỏi trong bài thi IELTS Speaking Part 1 nếu như bạn thực sự chưa nắm rõ câu hỏi bằng câu hỏi như: "Could you repeat the question, please?".

Part 1 vô cùng thoải mái, giúp bạn không quá lo lắng và bị áp lực trong bài thi IELTS nên bạn có thể coi như là đang trò chuyện với 1 người bạn của mình, có thể yêu cầu họ nhắc lại nếu như bạn nghe chưa rõ.

Nhưng đó là tất cả những gì bạn có thể hỏi trong phần này. Giá khảo IELTS bị giới hạn là chỉ hỏi những câu hỏi nhất định trong bài thi IELTS Speaking Part 1 nên họ không thể giúp bạn bằng những câu hỏi rõ nghĩa hơn hay là giải thích câu hỏi cho bạn được.


2. Đặt câu hỏi trong Part 2


Bạn không thể đặt bất kì câu hỏi nào trong bài thi IELTS Speaking Part 2. Bạn cũng không thể đưa ra yêu cầu hay câu hỏi nào để thay đổi chủ đề của bài nói.

Bạn phải sử dụng topic mà bạn được nhận và cố gắng hết sức mình để nói về những thứ mà liên quan đến phần những câu hỏi gợi ý mà giám khảo IELTS đưa cho bạn

Nếu như bạn không hiểu câu hỏi gợi ý ở phần cue card, giám khảo không thể giúp bạn được. Bạn cần phải nói về chủ đề mà bạn nhận được và phát triển ý theo hướng mà bạn hiểu.

Bạn có thể nói thêm bất kì thông tin nào mà bạn muốn để làm cho bài nói của bạn trở nên dài hơn, vì lỗi nói ngắn hơn thời gian của Part 2 là 2 phút cũng sẽ làm bạn bị trừ điểm do giám khảo đánh giá rằng bạn không có đủ vốn từ vựng tiếng Anh để phát triển ý.

Nhưng hãy nhớ là dù có bổ sung thêm những ý gì mà không có trong cue card, hãy cố gắng nói đúng topic bạn được hỏi, tránh lạc đề bạn nhé.

Giám khảo IELTS sẽ nói cho bạn thời gian bạn có thể bắt đầu nói và thời gian bạn dừng nên bạn không cần hỏi giám khảo về thời gian.


3. Đặt câu hỏi trong Part 3


Ở phần thi IELTS Speaking Part 3, bạn có thể hỏi giám khảo về câu hỏi và yêu cầu giám khảo giải thích nếu bạn chưa thực sự hiểu câu hỏi của họ.

Điều này thực sự vô cùng hữu ích vì giám khảo chắc chắn sẽ diễn đạt câu hỏi theo một cách khác với những từ ngữ dễ hiểu hơn cho bạn có thể nắm vững được câu hỏi.

Những câu hỏi này không được chuẩn bị sẵn mà do giám khảo tự đặt ra dựa vào chủ đề của Part 2 và dựa vào cách bạn trả lời ở những phần thi trước. Vì vậy bạn không lo mình sẽ bị trừ điểm nếu yêu cầu giám khảo paraphrase câu hỏi đâu nhé.

Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu giám khảo nhắc lại câu hỏi giống như phần thi IELTS Speaking Part 1 bên trên nếu bạn chưa nghe rõ được câu hỏi. Hãy hỏi lại cho kĩ nếu bạn chưa nắm chắc câu hỏi, vì nếu bạn trả lời sai hay lạc đề, giám khảo sẽ đánh giá là bạn không hiểu câu hỏi đấy.

Dưới đây là danh sách câu hỏi bạn có thể hỏi trong Part 3 này:
- Could you explain that, please? (Ngài có thể giải thích câu hỏi được không ạ?)
=> Giám khảo sẽ nhắc lại và paraphrase câu hỏi bằng những từ ngữ đơn giản hơn
- What do you mean exactly? (Ý của ngài là gì vậy?)
=> Giám khảo cũng sẽ nhắc lại và paraphrase câu hỏi bằng những từ ngữ đơn giản hơn
- Could you explain what "sth" means, please? (Ngài có thể giải thích lại từ "..." được không?)
=> Câu hỏi này dành cho 1 từ hay cụm từ cụ thể trong câu hỏi mà bạn không hiểu. Giám khảo sẽ giải thích từ đó cho bạn hoặc cũng sẽ đặt lại câu hỏi theo một cách dễ hiểu hơn.
- What does "sth" mean? (Từ "..." có nghĩa là gì vậy ạ?)
=> Giống như bên trên. Câu hỏi này dành cho 1 từ hay cụm từ cụ thể trong câu hỏi mà bạn không hiểu. Giám khảo sẽ giải thích từ đó cho bạn hoặc cũng sẽ đặt lại câu hỏi theo một cách dễ hiểu hơn.

4. Những câu hỏi bạn không nên hỏi giám khảo IELTS của bạn


- Have you been there? (Ngài đã từng đến đó chưa?)
- What do you think? (Ngài nghĩ sao?)
- Where do you come from? (Ngài đến từ đâu?)
- Do you agree with me? (Ngài có đồng ý với tôi không?)
- Can you change the question? (Ngài có thể đổi câu hỏi được không?)
- Can you give me an example? (Ngài có thể cho tôi ví dụ được không?)
Đây đều là những câu hỏi mang tính cá nhân và giám khảo không có nghĩa vụ phải trả lời bạn. Vì vậy đừng đặt những câu hỏi tương tự như vậy trong phòng thi IELTS bạn nhé.

Chúc bạn sẽ tự tin khi bước vào phòng thi.

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí