Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Trong phần 1 mình có chia sẻ một số thông tin cơ bản xoay quanh dạng câu hỏi Yes/No/Not Given như: cấu trúc câu hỏi và phân biệt giữa Yes/No/Not Given (Y/N/NG) và True/False/Not Given. Về thực chất chiến thuật làm bài của 2 dạng bài này khá giống nhau và có thể bổ trợ cho nhau được, khi đã học một dạng thì tiếp xúc nốt với dạng còn lại sẽ dễ hơn rất nhiều. Tuy nhiên Yes/No/Not Given sẽ thường xuất hiện ở Passage 2 hoặc Passage 3 ( 2 bài đọc khó hơn ) nên trong bài biết này mình sẽ đi sâu vào 2 phần chính là: ‘’Các tips chinh phục Yes/No/Not Given questions’’ và ‘’Các ví dụ’’ cho dạng câu hỏi này nhé

1) Các tips chinh phục Yes/No/Not Given Questions:

person holding ballpoint pen writing on notebook

 • Luôn sử dụng cả 3 đáp án:

Sử dụng cả 3 đáp án có nghĩa là sẽ có cả 3 đáp án là Yes, No, Not Given trong câu trả lời của bạn ví dụ:

Questions 27-32

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1? In boxes 27-32 on your answer sheet, write

YES if the statement is true

NO if the statement is false

NOT GIVEN if the information is not given in the passage

 1. The Grimm brothers were forced to work in secret.
 2. Some parents today still think Grimmfairy tales are not suitable for children.
 3. The first edition of Grimm’s fairy tales sold more widely in England than in Germany.
 4. Adults like reading Grimm’s fairy tales for reasons different from those of children.
 5. The Grimm brothers based the story “Cinderella” on the life of Dorothea Viehmann
 6. The Grimm brothers believed they would achieve international fame.

Nguồn: ieltsmaterial.com

Thì trong 6 question statement bạn sẽ có đủ cả Yes, No, Not Given: như 36: Yes, 37: Not Given, 38: Yes, 39:No, 40:Not Given, 41: Yes chẳng hạn.

Điều này cũng đúng cho cả các bài chỉ có 4, 5 statement nhé.

Đề thi IELTS Reading có thể thay đổi tip này trong tương lai nhưng hãy nhớ mẹo để vận dụng khi bạn không chắc chắn đáp án hay khoanh bừa, chắc chắn tỷ lệ chính xác sẽ cao hơn đó nha.

 • Thứ tự các Statement trong bài đọc sẽ đi theo thứ tự: Đúng vậy có nghĩa là để trả lời được statement thứ 2 chắc chắn bạn đã lướt qua thông tin trả lời của statement đầu tiên rồi. Điều mình hay làm là mình sẽ đọc statement đầu tiên, thực hiện Scanning để xác định được statement đầu tiên sau đó lại đọc lại statement đầu tiên rồi nhìn vô bài đọc cho đến khi mình chắc là thông tin của đáp án có thể ở đoạn X nào đó trong bài rồi mới xử lý tiếp statement thứ 2. Tuy nhiên không may nếu bạn gặp dạng bài YES/NO/NOT GIVEN ở Passage 3 ( bài đọc khó nhất thì có thể đáp án không theo đúng thứ tự như vậy)
 • Chú ý đến các thông tin về Name – Tên, Date – thời gian và highlight chúng để bạn có thể dễ tìm thấy hơi khi Scanning thông tin nhé
 • Để ý Paraphrase có thể xuất hiện: khi đọc các statement đừng chú trọng việc tìm từng key words giống hệt trong Passage ( bởi tầm 80% bạn không tìm thấy) do tác giả đã Paraphrase ( viết lại theo một cách khác ) hoặc dùng Synonyms
 • Thông tin chứa câu trả lời trong YES/NO/NOT GIVEN questions thường từ 2 câu trở lên. Không giống như dạng TRUE/FALSE/NOT GIVEN thường câu trả lời sẽ xuất hiện trong 1 câu

2) Ví dụ dạng câu hỏi Yes/No/Not Given:

Book, Read, Old, Literature, Pages

E.g 1:

Passage: In the past, bilingual or multilingual children were considered to be at a disadvantage compared with their monolingual peers. Over the past few decades, however, technological advances have allowed researches to look more deeply at how bilingualism interacts with and changes the cognitive and neurological systems, thereby identifying several clear benefits of being bilingual

Question: Attitudes towards bilingualism have changed in recent years

Đáp án: Yes

Giải thích: Mình sẽ underline một số từ khóa như ‘’ Attitudes’’ ; ‘’ have changed’’ ; ‘’ recent years’’ và để ý tác giả có so sánh ‘’In the past’’ và ‘’over the past few decades’’, đặc biệt chú ý đến ‘’however’’ chuyển từ ‘’Trẻ em có thể nói được nhiều ngôn ngữ không được coi trọng’’ sang ‘’có được coi trọng’’ → câu đưa ra thống nhất với quan điểm của tác giả → Đáp án là Yes

E.g 2:

Passage: A number of other factors have also been identified that can throw off the birth order effect. One of the most important of these is gender. Dr Alan Stewart of the University of Georgia noted that when another child of the opposite gender follows the firstborn, the second child is not as affected by the first and often acts like a firstborn child itself

Question: A second child of the opposite gender is less influenced by the firstborn

Nguồn: Hacker for IELTS Reading

Đáp án: Yes

Giải thích: Mình sẽ phân tích statement trước có các key words : ‘’ A second child’’ ; ‘’ opposite gender’’ ‘’less influenced’’ . Và mình để ý tác giả có chỉ ra nghiên cứu rằng ‘’the second child is not as affected by the first and often acts like a firstborn child itself’’ dùng ‘’not as’’ synonym thay cho ‘’less’’ và có paraphrase theo cách khác. → câu đưa ra thống nhất với quan điểm của tác giả → Đáp án là Yes

E.g 3:

Passage: Children born within relatively short time periods can take on opposite roles. Taking these and other factors – such as overall temperament, physical size

Question: children born around the same time usually get along well

Đáp án: Not Given

Giải thích: Tương tự 2 ví dụ trên mình underline một số key words trong statement:’’ the same time’’ ; ‘’ usually’’ ; ‘’ get along well’’ và để ý đến bài đọc chỉ đề cập đến sự khác biệt về việc trẻ sinh gần nhau thường có thể có những vai trò khác nhau ‘’ opposite roles’’ chứ không đề cập có hòa thuận, chơi được với nhau hay không. Không tìm thấy thông tin câu đưa ra trong bài đọc → Đáp án là Not Given

Trên mình có tổng hợp những tips làm bài để chinh phục dạng câu hỏi YES/NO/NOT GIVEN cũng như một số ví dụ. Các bạn hãy nhớ thực hành thêm để thuần thục dạng bài này nhé

Chúc bạn học tốt

Nguồn tham khảo: Fastrack Ielts

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí