Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat
Langgo
Avatar
Bài đăng, 19/12/2019
By Evans

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản - Phân biệt WOULD RATHER THAN và WOULD RATHER THAT trong cấu trúc tiếng Anh thông dụng. Bài viết bao gồm lý thuyết, cách dùng, ví dụ, [KÈM BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN] sẽ giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả và dễ dàng. 

A. Cấu trúc và cách sử dụng Would Rather than và Would Rather That trong tiếng Anh

1. Cấu trúc Would Rather Than 

Cấu trúc Would rather than - CÁCH SỬ DỤNG
 
Loại câu này dùng would rather ... (than) là loại câu diễn tả sự mong muốn hay ước muốn của một người và chia làm 2 thời:
 
Cấu trúc Would rather than - THỜI HIỆN TẠI: Sau would rather là nguyên thể bỏ to. Nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước nguyên thể và bỏ to.
CẤU TRÚC: S + would rather + ...
Ví dụ:
Jim would rather go to class tomorrow than today.
Jim would rather not go to class tomorrow.
 
Cấu trúc Would rather than - THỜI QUÁ KHỨ: Động từ sau would rather phải là have + P2, nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước have.
CẤU TRÚC: S + would rather + have + than
Ví dụ:
Jim would rather have gone to class yesterday than today.
Jim would rather not have gone to the class yesterday.
 
Tìm hiểu thêm các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản: 

2. Cấu trúc Would Rather That

Cấu trúc would rather that - CÁCH SỬ DỤNG

Loại câu này dùng would rather that (ước gì, mong gì) và dùng trong một số trường hợp sau:

Cấu trúc would rather that - THỜI HIỆN TẠI

Là loại câu người thứ nhất muốn người thứ hai làm việc gì (nhưng làm hay không còn phụ thuộc vào người thứ hai). Xem thêm về câu cầu khiến ở phần sau. Trong trường hợp này động từ ở mệng đề hai để ở dạng nguyên thể bỏ to. Nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước nguyên thể bỏ to.

CẤU TRÚC: S1 + would rather that + S2 + ...
Ví dụ:
I would rather that you call me tomorrow.
He would rather that I not take this train.
Ngữ pháp nói ngày nay đặc biệt là ngữ pháp Mỹ cho phép bỏ that trong cấu trúc này mà vẫn giữ nguyên hình thức giả định.
 
Cấu trúc would rather that - CÂU GIẢ ĐỊNH ĐỐI LẬP VỚI THỰC TẾ Ở HIỆN TẠI
Động từ sau chủ ngữ hai sẽ chia ở simple past, to be phải chia là were ở tất cả các ngôi.
 
CẤU TRÚC: S1 + would rather that + S2 + ...
Ví dụ:
Henry would rather that his girlfriend worked in the same department as he does.
(His girlfriend does not work in the same department)
Jane would rather that it were winter now. (Infact, it is not winter now)
 
Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng didn't + verb hoặc were not sau chủ ngữ hai.
 
Henry would rather that his girlfriend didn’t work in the same department as he does.
Jane would rather that it were not winter now.
 
Cấu trúc would rather that - CÂU GIẢ ĐỊNH TRÁI NGƯỢC VỚI THỰC TẾ Ở QUÁ KHỨ
Động từ sau chủ ngữ hai sẽ chia ở dạng past perfect. Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng hadn't + P2.
CẤU TRÚC: S1 + would rather that + S2 + past perfect ...
Ví dụ:
Bob would rather that Jill had gone to class yesterday.
(Jill did not go to class yesterday)
Bill would rather that his wife hadn’t divorced him.

B. Bài tập cấu trúc Would Rather Than, Would Rather That 

1. We would rather (stay) _________ home tonight

2. Mr. Jones would rather (stay) _________ home last night

3. We would rather (drink) _________ coffee than tea

4. The photographer would rather that we (stand) _________ closer together than we are standing

5. Carmen would rather (cook) _________ for the entire family

6. She would rather you (not arrive) _________ last night

7. John would rather you (sleep) _________ than worked last night

8. George would rather Jane (be) _________ here tomorrow

9. I would rather my sister (not fail) _________ the driving test yesterday

10. I would rather that they (invite) _________ her to their party last Sunday

Đáp án bài tập cấu trúc Would Rather Than, Would Rather That

...updating

Trên đây là một số kiến thức lý thuyết cũng như bài tập về cấu trúc would rather : would rather than, would rather that. Tìm hiểu thêm các chủ đề tiếng Anh phổ biến:

[Trọn bộ] 500 từ vựng tiếng Anh chủ đề cửa hàng - LangGo 

Bí kíp dùng động từ tiếng Anh đi kèm giới từ phổ biến

LangGo chúc các bạn học tốt tiếng Anh.  

Bình luận bài viết
Bài viết cùng chuyên mục
Cấu trúc So that, Such that - Cấu trúc, cách dùng và bài tập áp dụng

Cấu trúc So that, Such that - Cấu trúc, cách dùng và bài tập áp dụng

Cấu trúc Because và Because of - Phân biệt cách dùng và bài tập áp dụng

Cấu trúc Because và Because of - Phân biệt cách dùng và bài tập áp dụng

Cấu trúc Neither nor và Either or - Phân biệt, cách dùng và bài tập áp dụng

Cấu trúc Neither nor và Either or - Phân biệt, cách dùng và bài tập áp dụng

Would you like trong ngữ pháp tiếng Anh - Cấu trúc, cách trả lời và bài tập áp dụng

Would you like trong ngữ pháp tiếng Anh - Cấu trúc, cách trả lời và bài tập áp dụng

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí