Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat
Langgo
Avatar
Bài đăng, 06/01/2020
By Evans

COMMAND SENTENCE - Câu mệnh lệnh trong tiếng Anh là câu có tính chất sai khiến nên còn gọi là câu cầu khiến, được dùng khi người nói yêu cầu hoặc ra lệnh cho một người khác làm một việc gì đó. Nó thường theo sau bởi từ “please” với chủ ngữ của câu mệnh lệnh được ngầm hiểu là “you”. Dưới đây, LangGo sẽ cung cấp các kiến thức đầy đủ về cấu trúc câu mệnh lệnh, ví dụ và bài tập áp dụng có đáp án giúp bạn học tiếng Anh dễ dàng và hiệu quả.

A. Cấu trúc câu mệnh lệnh đối với ngôi thứ 2

1. Hình thức giống như nguyên mẫu không "To"-bare infinitive.

Hurry! : Nhanh lên!
Wait!: Đợi đã!
Stop! : Dừng lại!
Câu phủ định, ta thêm "Do not" trước động từ.

Don't hurry! : Đừng vội.
2. Trong câu mệnh lệnh, chủ từ ít được đề cập đến, nhưng ta có thể đặt một danh từ đứng cuối cụm từ.

Eat your dinner,boy.
(Ăn tối đi nhóc!)
Be quiet, Tom.
(Tom, trật tự!)

Đại từ "You" ít khi được dùng, trừ khi người nói muốn tạo sự khác biệt hoặc muốn thể hiện sự thô lỗ.

You go on;I'll wait.
Mày tiếp tục đi, tao sẽ đợi.

3. "Do" có thể đặt trước động từ trong những câu mệnh lệnh ở thể khẳng định:

Do hurry.
Lẹ lên nào!
Do be quiet.
Trật tự!

B. Cấu trúc câu mệnh lệnh đối với ngôi thứ 1

1.Cấu trúc :"Let us (Let's) + bare infinitive".

Let us stand together in this emergency.
Chúng ta hãy bên cạnh nhau trong trường hợp cấp bách này.
Câu phủ định, thêm "not" trước động từ nguyên mẫu.

Let us not be alarmed by rumours.

(Chúng ta hãy đừng bị lung lay/lo âu vì tin đồn.)

Trong tiếng Anh-Anh thông tục, ta vẫn có thể đặt "Don't" trước "Let's".

Don't let's be alarmed by rumors.
=Let's not be alarmed by rumors.
Don't let's go to that awful restaurant again.
Hãy đừng đi đến cái nhà hàng kinh khủng đó nữa.

Dùng Let's để thuyết phục người nghe cùng thực hiện hành động với người nói, hoặc để thể hiện một lời gợi ý.

"Let's go to the cinema tonight". - "Yes, let's"
(Chúng ta hãy đi xem phim tối nay nha. - Ừ, chúng ta hãy đi.)

C. Cấu trúc câu mệnh lệnh đối với ngôi thứ 3

1. Hình thức

Let him/ her/ it/ them + Bare-infinitive (động từ nguyên mẫu không "To").
Let them go by train.
Hãy để họ đi bằng tàu.

Cấu trúc này ít dùng trong văn phong hiện đại, thay vào đó, người ta sẽ dùng cấu trúc với:
Tobe+to +V-infinitive/ must+ V-infinitive

They are to go/must go by train.

2. Câu phủ định "Let + him/her/them+not + Infinitive" ít dùng trong văn phong hiện đại, thay vào đó, người ta sẽ dùng : "must not + Infinitive/ tobe + not +to+ Infinitive".

Bàu tập câu mệnh lệnh trong tiếng Anh 

Chuyển các câu sau thành câu mệnh lệnh phủ định

  1. Turn off the light When you go out. -> .......................
  2. Be silly. I will come back. -> .......................
  3. John asked me to turn off the radio. -> .......................
  4. Please tell her to leave the room. -> .......................
  5. My mother ordered me to clean my room. -> .......................

Đáp án bài tập câu mệnh lệnh trong tiếng Anh 

  1. Don't turn off the light When you go out. 
  2. Don't be silly. I will come back. 
  3. John asked me not to turn off the radio. 
  4. Please tell her not to leave the room. -> .......................
  5. My mother ordered me not to clean my room. -> .......................

Trên đây là toàn bộ kiến thức về cấu trúc câu mệnh lệnh trong tiếng Anh. LangGo chúc bạn học tốt tiếng Anh!

Tìm hiểu thêm các chủ đề ngữ pháp tiếng Anh thông dụng: 

Cách dùng & bài tập lượng từ trong tiếng Anh - Từ chỉ định lượng (Quantifiers) 

9 Cấu trúc đưa ra gợi ý hiệu quả trong tiếng Anh giao tiếp - LangGo 

3 cấu trúc Provide thường gặp trong tiếng Anh - LangGo

Bình luận bài viết
Bài viết cùng chuyên mục
Tổng hợp 100 động từ và cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh - LangGo

Tổng hợp 100 động từ và cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh - LangGo

Tổng hợp các liên từ trong tiếng Anh: Phân loại, cách dùng và bài tập

Tổng hợp các liên từ trong tiếng Anh: Phân loại, cách dùng và bài tập

Cách dùng & bài tập lượng từ trong tiếng Anh - Từ chỉ định lượng (Quantifiers)

Cách dùng & bài tập lượng từ trong tiếng Anh - Từ chỉ định lượng (Quantifiers)

Cách dùng 'TO' trong ngữ pháp tiếng Anh - LangGo

Cách dùng 'TO' trong ngữ pháp tiếng Anh - LangGo

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí