Avatar
Bài đăng, 31/12/2019
By Evans
Nội dung [ Hiện ]

  Tính từ sở hữu (possessive adjectives) được sử dụng trước 1 danh từ để chỉ sự sở hữu. Tuy nhiên, nhiều bạn vẫn hay nhầm lẫn với đại từ nhân xưng hay đại từ sở hữu trong tiếng Anh. Trong bài học này, LangGo cung cấp cho bạn vốn kiến thức về tính từ sở hữu, cách dùng và bài tập áp dụng để bạn học tiếng Anh dễ dàng và hiệu quả.

  Cách sử dụng tính từ sở hữu trong tiếng Anh - LangGo

  A. Cách sử dụng tính từ sở hữu trong tiếng Anh

  1. Tính từ sở hữu trong tiếng Anh là gì?

  Khi bạn muốn nói Mẹ của tôi, bạn không thể nói I's mother hay the mother of I. Trong trường hợp này, sở hữu chủ là một đại từ nhân xưng, vì vậy chúng ta phải sử dụng một tính từ sở hữu (possessive adjective).

  Các tính từ sở hữu cùng với các đại từ nhân xưng (personal pronouns) tương quan như sau:

  Ngôi

  Đại từ nhân xưng

  Tính từ sở hữu

  I số ít

  I

  my

  II số ít

  You

  your

  III số ít

  He

  She

  One

  his

  her

  one's

  I số nhiều

  We

  our

  II số nhiều

  You

  your

  III số nhiều

  They

  Their

  Các tính từ sở hữu luôn đi trước danh từ mà nó sở hữu và các danh từ này không có mạo từ đi theo.

  Ví dụ:

  My mother (Mẹ của tôi)

  His work (Công việc của anh ta)

  Our office (Cơ quan của chúng tôi)

  Your good friend (Người bạn tốt của anh)

  Tìm hiểu thêm các chủ đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản: 

  Phân biệt cách dùng Other và Another - LangGo 

  Công thức câu điều kiện loại 1 - Kèm bài tập có đáp án

  2. Cách sử dụng tính từ sở hữu

  Tính từ sở hữu trong tiếng Anh được dùng để chỉ một người hay vật thuộc về một ngôi nào đó. Khái niệm "thuộc về" ở đây phải được hiểu với nghĩa rất rộng. Khi nói "my car" ta có thể hiểu chiếc xe thuộc về tôi, nhưng khi nói "my uncle" thì không thể hiểu một cách cứng nhắc rằng ông chú ấy thuộc về tôi.

  Tính từ sở hữu trong tiếng Anh lệ thuộc vào người làm chủ chứ không thay đổi theo số lượng của vật bị sở hữu.

  Ví dụ:

  • He sees his grandmother.

  • He meets his girl friend.

  Người Anh có thói quen sử dụng tính từ sở hữu trong nhiều trường hợp mà người Việt Nam không dùng.

  Ví dụ:

  • He has lost his dog

  Anh ta lạc mất con chó

  • He put on his hat and left the room: Anh ta đội nón lên và rời phòng.

  • I have had my hair cut: Tôi đi hớt tóc

  • She changed her mind: Cô ta đổi ý rồi:

  Tuy nhiên, trong một số thành ngữ, người ta lại thường dùng mạo từ xác định the thay vì sử dụng tính từ sở hữu, nhất là những thành ngữ với in.

  Ví dụ:

  • I have a cold in the head: Tôi bị cảm

  • She was shot in the leg: Cô ta bị bắn vào chân.

  • He got red in the face: Anh ấy đỏ mặt

  • She took me by the hand: Cô ấy nắm lấy tay tôi

  • She ball struck him in the back: Quả bóng đập vào lưng anh ta.

  B. Bài tập tính từ sở hữu trong tiếng Anh - có đáp án

  1. This is Jenny‘s bag.   This is ____ bag.

  2. The boy‘s clothes are on the floor.   ______ clothes are on the floor.

  3. Jana‘s hair is straight and shiny.   _______ hair is black and shiny.

  4. The Chan‘s house is for sale.   _________ house is for sale.

  5. My book and Sandra‘s books are here.   _______ books are here.

  6. Kristine’s mother told her to clean ____ room at once.

  7. Employees have to reach _______ work on time.

  8. The dress over there is pretty. I like ______ style.

  9. I don’t know the name of the girl over there. What is ____ name?

  10. These are my younger brothers. ______ names are Sam and Piolo.

  Đáp án:

  1. her     2. His     3. Her     4. Their     5. Our

  6. her     7. their     8. its    9. her     10. Their

  Trên đây là những kiến thức cơ bản nhất về tính từ sở hữu trong tiếng Anh, hãy luyện tập bằng cách làm bài tập để không quên nhé.

  Tìm hiểu thêm các chủ đề tiếng Anh thông dụng: 

  Phân biệt If và Whether trong câu trần thuật - LangGo 

  List 100 danh từ tiếng Anh thông dụng nhất - Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

  LangGo chúc bạn học tiếng Anh thành công!

  Bình luận bài viết
  Bài viết cùng chuyên mục
  Thuộc lòng 90 trạng từ trong tiếng Anh thông dụng nhất - LangGo

  Thuộc lòng 90 trạng từ trong tiếng Anh thông dụng nhất - LangGo

  3 cấu trúc Provide thường gặp trong tiếng Anh - LangGo

  3 cấu trúc Provide thường gặp trong tiếng Anh - LangGo

  58 cụm từ tiếng Anh hay và thông dụng giúp bạn giao tiếp như gió

  58 cụm từ tiếng Anh hay và thông dụng giúp bạn giao tiếp như gió

  Điểm mặt các từ nối trong tiếng Anh giao tiếp thông dụng - LangGo

  Điểm mặt các từ nối trong tiếng Anh giao tiếp thông dụng - LangGo

  Đăng ký học