Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Hướng dẫn từng bước cách lập dàn ý IELTS WRITING TASK 1

Lập dàn ý task 1 chủ yếu là trả lời những điều sau đây:

 • Đơn vị bài là gì, chủ ngữ bài là gì để tránh paraphrase bị sai nguyên bài lỗi chủ ngữ
 • Overview: 2 ý nào là ý chính, cần phải viết trong overview
 • Nên chia bố cục 2 đoạn thân bài như nào
  • Body 1: nên viết ý nào ý nào ý nào, số liệu nào
  • Body 2: nên viết ý nào ý nào ý nào, số liệu nào
 • Task 1 không cần viết conclusion nhé

BƯỚC 1: Đọc đề, Phân tích đề & Xác định dạng Biểu đồ bạn sẽ viết là dạng gì

Trong đó phải xác định cho được những yếu tố sau:

1. Chủ ngữ chính của bài biểu đồ là gì?

Cách để xác định CHỦ NGỮ cho đúng ở task 1 là các em sẽ phải căn cứ vào:

 • Câu đề bài cho
 • Đơn vị của biểu đồ là gì

Ví dụ 1:

CÁCH XÁC ĐỊNH CHUẨN CHỦ NGỮ CỦA TASK 1 IELTS WRITING

Chủ ngữ của bài này sẽ là THE PERCENTAGE OF POPULATION IN CITIES

Căn cứ vào 2 cách xác định CHỦ NGỮ ở trên thì các em sẽ căn cứ vào:

1. Câu đề cho, thấy rõ ràng là shows the percentages of population in cities

2. Đơn vị của biểu đồ là %

==> Khẳng định 100% chủ ngữ của bài là THE PERCENTAGE OF POPULATION IN CITIES

Sau khi xác định chủ ngữ của bài, các em mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm

Paraphrase như sau:

THE PERCENTAGE OF POPULATION IN CITIES

= the proportion of urban population

= the proportion of population in urban areas

= the figure for population in cities

Ví dụ 2:

CÁCH XÁC ĐỊNH CHUẨN CHỦ NGỮ CỦA TASK 1 IELTS WRITING

Chủ ngữ của bài này sẽ là NUMBER OF MEN AND WOMEN

 • Chính xác hơn chủ ngữ đầy đủ của bài sẽ là  the numbers of men and women attending various evening courses at an adult education centre in the year 2009 sẽ là chủ ngữ chính của biểu đồ bar 
 • Còn biểu đồ chart chủ ngữ chính là the ages of these course participation thì em sẽ paraphrase trên 2 cái chủ ngữ chính đó

Căn cứ vào 2 cách xác định CHỦ NGỮ ở trên thì các em sẽ căn cứ vào:

1. Câu đề cho, thấy rõ ràng là: the bar chart below shows the number of men and women

2. Đơn vị của biểu đồ là: Number of people

==> Khẳng định 100% chủ ngữ của bài là NUMBER OF MEN AND WOMEN

Sau khi xác định chủ ngữ của bài, các em mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm

Paraphrase như sau:

NUMBER OF MEN AND WOMEN

= A group of adults

= Several adults

Các cách paraphrase có thể tham khảo

the figure for ......
how many males and females joining in evening courses....
the age distribution / range of these course participation

Lưu ý là nếu đã có the number of mà em nào dại dột paraphrase thành THE PERCENTAGE OF / THE PROPORTION OF / THE RATE / THE RATIO ... là coi như Paraphrase sai cả bài nha!

 

2. Chia thì cho bài biểu đồ như nào cho đúng

Phân biệt cách xác định thì trong IELTS WRITING TASK 1

 • Nếu đề bài cho năm HIỆN TẠI, thì các em phải chia thì SIMPLE PRESENT
 • Nếu đề bài không cho năm gì cả, tức là biểu đồ không đề cập tới năm tháng gì cả, thì các em phải chia thì SIMPLE PRESENT
 • Nếu đề bài cho năm QUÁ KHỨ, thì các em phải chia thì SIMPLE PAST
 • Nếu đề bài cho năm TƯƠNG LAI, thì các em phải chia thì SIMPLE FUTURE  

3. Đơn vị đo lường của bài biểu đồ là gì?

Điểm hay sai nhất là biểu đồ cho number mà các bạn đem đi mô tả %, thì đến đây là 5.0 đi về rùi không cần viết gì thêm!

BƯỚC 2: Phải suy nghĩ cho ra câu Overall sẽ viết cái gì, thường thường câu overall sẽ viết 2 câu

 • Câu Overall Writing Task 1 là câu quan trọng nhất của câu Writing Task 1. Để viết câu Overall thành công, các bạn nên đầu tư thời gian hợp lí cho câu Overall
 • Câu Overall là câu mà khi các bạn nhìn sơ lược biểu đồ, những đặc điểm gì mà nổi bật nhất, đập vào mắt khiến mình phải chú ý đầu tiên, đó chính là những đặc điểm mà các bạn phải viết vào câu Overall.
 • Câu Overall sẽ NÊN có 2 câu, và nên viết mô tả bao quát chung đặc điểm nổi bật của biểu đồ.

Bước 3: Suy nghĩ ra hướng viết 2 đoạn body của bài IELTS WRITING TASK 1

Phần này bạn sẽ phải suy nghĩ xem nên viết 2 đoạn body như thế nào cho hợp với nội dung đề bài. Thường sẽ có những cách chia đoạn sau đây:

 • Mỗi đoạn nói về một hoặc một nhóm các đối tượng có đặc điểm tương đồng nhau.
 • Mỗi đoạn nói về một hoặc một nhóm các đối tượng có đặc điểm trái ngược lại với một hoặc một nhóm đối tượng ở đoạn còn lại. 
 • Mỗi đoạn nói về một giai đoạn
 • Một đoạn nói về những thông số nổi bật và các đối tượng liên quan tới nó, đoạn khác nói về những chi tiết còn lại.
 • Mỗi đoạn nói về một biểu đồ (trong dạng bài kết hợp nhiều biểu đồ)

Chưa cần phải viết bằng tiếng anh ở bước này, cơ mà phải viết cho được ý bằng tiếng việt các bạn muốn viết.

Nguồn: ieltstutor

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí