Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat

Để học từ vựng hiệu quả, bạn không chỉ nên học thuộc mỗi nghĩa và cách đánh vần của từ đó, mà còn nên tìm thêm các từ đồng nghĩa và trái nghĩa của từ để sử dụng linh hoạt hơn trong bài thi IELTS của mình. Việc sử dụng thành thạo các từ đồng nghĩa và trái nghĩa cũng sẽ làm cho bài thi của bạn trở nên tự nhiên hơn, giúp gây ấn tượng với giám khảo IELTS của bạn. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp cho bạn những cặp từ trái nghĩa thông dụng nhất.

1. Khoảng cách – vị trí

Above >< Below: Bên trên >< Phía dưới

Front >< Back: Phía trước >< Phía sau

High >< Low: Cao >< Thấp

Inside >< Outside: Phía trong >< Bên ngoài

Long >< Short: Xa >< Gần

Up >< Down: Lên >< Xuống

Under >< Above: Ở dưới >< Trên cao

Vertical >< Horizontal: Dọc >< Ngang

Right >< Left: Phải >< Trái

Far >< Near: Xa >< Gần

North >< South: Bắc >< Nam

East >< West: Đông >< Tây

Northeast >< Southwest: Đông Bắc >< Tây Nam

Southeast >< Northwest: Đông Nam >< Tây Bắc

2.Tình trạng – Số lượng

Alone >< Together: Cô đơn >< Cùng nhau

Begin >< End: Bắt đầu >< Kết thúc

Big >< Small: To >< Nhỏ

Cool >< Warm: Lạnh >< Ấm

Clean >< Dirty: Sạch >< Bẩn

Dark >< Light: Tối >< Sáng

Difficult >< Easy: Khó >< Dễ

Before >< After: Trước >< Sau

Dry >< Wet: Khô >< Ướt

Empty >< Full: Trống rỗng >< Đầy đủ

Fact >< Fiction: Sự thật >< Hư cấu

First >< Last: Đầu tiên >< Cuối cùng

Good >< Bad: Tốt >< Xấu

Loud >< Quiet: Ồn ào >< Yên tĩnh

Private >< Public: Riêng tư >< Công cộng

Right >< Wrong: Đúng >< Sai

Sad >< Happy: Buồn >< Vui

Slow >< Fast: Chậm >< Nhanh

Wide >< Narrow: Chật hẹp >< Rộng rãi

Young >< Old: Trẻ >< Già

3.Động từ

Add >< Subtract: Cộng >< trừ

Get >< Give: Nhận được >< Cho đi

Leave >< Stay: Rời đi >< Ở lại

Open >< Close: Mở >< Đóng

Play >< Work: Làm việc >< Vui chơi

Push >< Pull: Đẩy >< Kéo

Question >< Answer: Hỏi >< Trả lời

Sit >< Stand: Ngồi xuống >< Đứng lên

Laugh >< Cry: Cười >< Khóc

Buy >< Sell: Mua >< Bán

Build >< Destroy: Xây dựng >< Phá hủy

Love >< Hate: Yêu >< Ghét

Bình luận
Đăng ký nhận tư vấn miễn phí