Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat
Langgo
Avatar
Bài đăng, 15/01/2020
By Evans
Khi bạn muốn chia sẻ niềm vui với ai đó, thay vì nói "Congrats", hãy sử dụng 45 cách nói Chúc mừng trong tiếng Anh giao tiếp dưới đây. Nó giúp câu nói của bạn thêm phần tự nhiên và cực Tây luôn đó.
 
 
1. Respects
 
2. Fantastic
 
3. Hats off!
 
4. Sensational
 
5. Well done
 
6. Good job!
 
7. You rock!
 
8. Nice going
 
9. Good show!
 
10. Good going!
 
11. Good for you!
 
12. Good on you!
 
13. Good one mate!
 
14. I am impressed
 
15. Way to go
 
16. You did it!
 
17. You’re a genius!
 
18. You’re the best
 
19. You’ve got it
 
20. Pat on the back
 
21. That’s the way
 
22. That’s the best ever
 
23. You did it that time!
 
24. You make it look easy
 
25. You really deserved it
 
26. You did that very well
 
27. What a good try
 
28. Many happy returns
 
29. That is better than ever
 
30. You’re doing a good job
 
31. You’re doing beautifully
 
32. You’re really growing up
 
33. That’s the way to do it
 
34. You are very good at that
 
35. You’re on the right track now
 
36. You’re really going to town
 
37. Keep up the good work
 
38. That’s the right way to do it
 
39. You have done a great job!
 
40. You’re getting better every day
 
41. You’ve just about mastered that
 
42. Nothing can stop you now
 
43. That’s the best you’ve ever done
 
44. Keep working, you’re getting better
 
45. I’m happy to see you working like that.
 
Bình luận bài viết
Bài viết cùng chuyên mục
Bộ tính từ tiếng Anh miêu tả tính cách con người thông dụng - LangGo

Bộ tính từ tiếng Anh miêu tả tính cách con người thông dụng - LangGo

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí