Avatar
Bài đăng, 06/02/2020
By Evans
Nội dung [ Hiện ]

  1. merchandise = goods: hàng hóa

  2. pollution : ô nhiễm

  3. stationery: văn phòng phẩm

  4. traffic: sự đi lại, giao thông

  5. luggage/baggage: hành lý

  6. advice: lời khuyên

  7. food: thức ăn

  8. meat: thịt

  9. water: nước

  10. soap: xà phòng

  11. air: không khí

  12. news: tin tức

  13. economics: kinh tế học

  14. physics: vật lý

  15. maths: toán

  16. knowledge: kiến thức

  17. clothing: quần áo

  18. employment: Công ăn việc làm

  19. equipment: trang thiết bị

  20. furniture : đồ đạc

  21. homework: bài về nhà

  22. information: thông tin

  23. money: tiền tệ (nhưng Dollar, Pound, VND thì đếm được nhé)

  24. machinery: máy móc

  25. advertising: quảng cáo

  26. evidence : bằng chứng, chứng cớ

  27.environment : môi trường

  28. Correspondence: thư tín

  29.politics : chính trị

  30.education: sự giáo dục

  31. justice: công lý

  32.violence: bạo lực

  33. wealth: sự giàu có

  34.truth: sự thực

  35.chemistry:hoá học

  35.history: lịch sử

  37.literature:: văn học

  38.psychology: tâm lý học

  39.scenery: quang cảnh

  40.confidence : sự tự tin

  Bình luận bài viết
  Bài viết cùng chuyên mục
  Tên tiếng Anh các phòng khoa trong bệnh viện - LangGo

  Tên tiếng Anh các phòng khoa trong bệnh viện - LangGo

  Trọn bộ từ vựng tiếng Anh theo chủ đề CORONA và bệnh tật - LangGo

  Trọn bộ từ vựng tiếng Anh theo chủ đề CORONA và bệnh tật - LangGo

  Trọn bộ từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Sách - LangGo

  Trọn bộ từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Sách - LangGo

  Gender Nouns - Tổng hợp danh từ tiếng Anh theo giới tính thông dụng

  Gender Nouns - Tổng hợp danh từ tiếng Anh theo giới tính thông dụng

  Đăng ký học