Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat
Langgo
Avatar
Bài đăng, 14/01/2020
By Evans
Khi gặp một người bạn, đồng nghiệp, đối tác hay sếp của mình, đừng chỉ nói Hi! hay Hello! đơn điệu. Cùng LangGo học ngay 30 cách nói "Xin chào" trong tiếng Anh tự nhiên như Tây.
 
LangGo - 30 cách nói xin chào 'ăn đứt' Hello trong tiếng Anh giao tiếp cơ bản
 
1. Hi there
Example: Oh, it’s you David! Hi there!
 
2. Howdy
Example: I can still grind it out and say howdy to people.
 
3. Greetings
Example: He extended his hand as a greeting.
 
4. Hey, What’s up?
Example: Hey, what’s up? Why are you so angry.
 
5. Morning/afternoon/evening
Example: Morning sir, how can I help you?
 
6. What’s going on?
Example: Tom, what’s going on? You looks tired.
 
7. Hey! There she/he is
Example: Hey! There she is. She is gorgeous.
 
8. How’s everything?
Example: How’s everything going with you?
 
9. How are things?
Example: How are things going?
 
10. Good to see you
Example: I’m Tom, it’s good to see you.
 
11. Great to see you
Example: It’s great to see you again, John.
 
12. Nice to see you
Example: It’s nice to see you again, David.
 
13. What’s happening
Example: Hey, what’s happening my son, you look tired.
 
14. How’s it going?
Example: Hey guys, how’s it going?
 
15. Good evening
Example: Good evening, everyone!
 
16. Hey, boo
Example: Hey, boo, how are you?
 
17. How are you?
Example: How are you, John?
 
18. Nice to meet you!
Example: Hi, nice to meet you! I’m Tom.
 
19. Long time no see
Example: Hey Susan. Long time no see. How have you been?
 
20. What’s the good word?
Example: What’s the good word for today?
 
21. What’s new?
Example: What’s new?
 
22. Look who it is!
Example: Look who it is!
 
23. How have you been?
Example: How have you been lately?
 
24. Nice to see you again.
Example: Nice to see you again John.
 
25. Greetings and salutations!
Example: Greetings and felicitations! Welcome to our talent show!
 
26. How are you doing today?
Example: How are you doing today?
 
27. What have you been up to?
Example: Hey mate, what have you been up to?
 
28. How are you feeling today?
Example: How are you feeling today?
 
29. Look what the cat dragged in!
Example: Look Tom, what the cat dragged in!
 
30. Good afternoon, sir, how are you today?
Example: Good afternoon, sir, how are you today?
 
Bình luận bài viết
Bài viết cùng chuyên mục
Bộ tính từ tiếng Anh miêu tả tính cách con người thông dụng - LangGo

Bộ tính từ tiếng Anh miêu tả tính cách con người thông dụng - LangGo

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí