Hotline
Tài liệu
Tuyển dụng
Chat
Langgo
Avatar
Bài đăng, 06/01/2020
By Evans

Những cụm từ dẫn dắt trong tiếng Anh giao tiếp dưới đây giúp bạn nói tiếng Anh trôi chảy và mượt mà hơn. Thậm chí, khi quá bí từ vựng giao tiếp, bạn hoàn toàn có thể sử dụng các 23 cụm từ dẫn dắt này như một chiến lược 'câu giờ' hiệu quả mà không hề làm xao nhãng cuộc trò chuyện. Cùng LangGo khám phá ngay nhé!

LangGo - 23 cụm từ dẫn dắt trong tiếng Anh giúp giao tiếp tự nhiên như Tây

1.     It is worth noting that ----> đáng chú ý là

2.     It was not by accident that… ----> không phải tình cờ mà…

3.     What is more dangerous, .. ----> nguy hiểm hơn là

4.     But frankly speaking, .. ----> thành thật mà nói

5.     Be affected to a greater or less degree ----> ít nhiều bị ảnh hưởng

6.     According to estimation,… ----> theo ước tính,…

7.     According to statistics, …. ----> theo thống kê,..

8.     According to survey data,.. ---->theo số liệu điều tra,..

9.     Viewed from different angles, … ----> nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau

10.   In the eyes of domestic and foreign tourists,… ----> trong mắt của du khách trong và ngoài nước.

11.   As far as I know,….. ----> theo như tôi được biết,..

12.   Not long ago ; ----> cách đâu không lâu

13.   More recently, …----> gần đây hơn,….

14.   What is mentioning is that… ----> điều đáng nói là ….

15.   There is no denial that… ----> không thể chối cải là…

16.   To be hard times : ----> trong lúc khó khăn

17.   According to a teacher who asked not to be named,.. ----> theo một giáo viên đề nghị giấu tên,…

18.   Make best use of : ----> tận dụng tối đa

19.   In a little more detail : ----> chi tiết hơn một chút

20.   From the other end of the line ----> từ bên kia đầu dây (điện thoại)

21.   Doing a bit of fast thinking, he said .. ----> sau một thoáng suy nghỉ, anh ta nói…

22.   Keep up with the Joneses ---->  đua đòi

23.   I have a feeling that.. ----> tôi có cảm giác rằng…

Tìm hiểu thêm các chủ đề tiếng Anh thông dụng: 

Tổng hợp 100 động từ và cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh - LangGo 

Cách học toàn bộ bảng động từ bất quy tắc theo 'quy tắc' - LangGo 

Thành thục các thì trong tiếng Anh - Cách dùng, dấu hiệu nhận biết, bài tập

Bình luận bài viết
Bài viết cùng chuyên mục
Tổng hợp 100 động từ và cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh - LangGo

Tổng hợp 100 động từ và cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh - LangGo

Tổng hợp các liên từ trong tiếng Anh: Phân loại, cách dùng và bài tập

Tổng hợp các liên từ trong tiếng Anh: Phân loại, cách dùng và bài tập

Cách dùng & bài tập lượng từ trong tiếng Anh - Từ chỉ định lượng (Quantifiers)

Cách dùng & bài tập lượng từ trong tiếng Anh - Từ chỉ định lượng (Quantifiers)

Cách dùng 'TO' trong ngữ pháp tiếng Anh - LangGo

Cách dùng 'TO' trong ngữ pháp tiếng Anh - LangGo

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí