Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu, cam kết đầu ra - IELTS LangGo ×

14 ngày chống dịch ở nhà học writing

Nội dung [Hiện]

Chào các bạn,

Trong thời gian dành thời gian cách ly ở nhà, các bạn có thể tranh thủ học IELTS Writing ngay để sau dịch, mình có thể đi thi luôn này. Dưới đây là lộ trình tham khảo từng ngày cho các bạn có thể tham khảo nhé!

Ngày 1: Tìm hiểu lại về bố cục, các tiêu chí chấm điểm của bài thi IELTS. Đồng thời học thêm về cách mô tả và phân tích số liệu trong IELTS Writing Task 1.

Ngày 2: Phân tích bài mẫu và hướng tư duy của dạng bài Line Graph

Viết 2-3 bài luyện tập về dạng này

Ngày 3: Phân tích bài mẫu và hướng tư duy của dạng bài pie chart

Viết 2-3 bài luyện tập về dạng này

Ngày 4: Phân tích bài mẫu và hướng tư duy của dạng bài bar chart

Viết 2-3 bài luyện tập về dạng này

Ngày 5: Phân tích bài mẫu và hướng tư duy của dạng bài Table & Mix

Viết 2-3 bài luyện tập về dạng này

Thực ra phần Mix là tổng hợp về các dạng đã học nên viết dạng Mix chính là 1 phần ôn tập lại nội dung các dạng đã học

Ngày 6: Phân tích bài mẫu và hướng tư duy của dạng bài Process

Viết 2-3 bài luyện tập về dạng này

Ngày 7: Phân tích bài mẫu và hướng tư duy của dạng bài Map

Viết 2-3 bài luyện tập về dạng này

Ngày 8: Học & tổng hợp từ vựng cho các chủ điểm: Education & Career, Technology, Advertising & Media

Ngày 9: Học & tổng hợp từ vựng cho các chủ điểm: Environment, Government & social issues, Families & Traditions

Trong quá trình học, các bạn cố gắng viết 1 đoạn văn về chủ điểm đó để mình nhớ các cụm từ đã học. Nếu có thể, hãy dùng mindmap để lưu trữ sẽ tốt hơn nhiều nhé.

Ngày 10: Đọc bài mẫu & phân tích tư duy cách làm 2 dạng bài: Discussion và dạng Advantages & disadvantages

Viết 2 bài hoàn chỉnh cho 2 dạng bài nhé

Ngày 11: Đọc bài mẫu & phân tích tư duy cách làm dạng bài: Opinion Essay

Viết 2 bài hoàn chỉnh cho 2 dạng bài nhé

Ngày 12: Đọc bài mẫu & phân tích tư duy cách làm 2 dạng bài: Causes- Effects-Solutions

Viết 2 bài hoàn chỉnh cho 2 dạng bài nhé

Ngày 13: Đọc bài mẫu & phân tích tư duy cách làm 2 dạng bài: two questions

Viết 2 bài hoàn chỉnh cho 2 dạng bài nhé

Ngày 14: Ôn lại các dạng bài và tổng kết các cụm từ hay sử dụng để tạo thành template cho các dạng bài.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

  1. Bài mẫu sample của thầy Simon gồm có task 1, task 2 đầy đủ nên là các bạn chỉ cần đọc và phân tích thì sẽ hiểu tư duy và chiến thuật làm bài.
  2. High-scoring IELTS Writing Model Answers (bộ này các bài mẫu cho các đề thi đã ra, thi thoảng có đề thi lặp lại nên đọc bài cũng sẽ có hữu ích. Quan trọng là bài mẫu được chia theo chủ điểm nên là các bạ có thể thu được vốn từ cực lớn học theo chủ điểm hay gặp).

TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM

  1. Đối với mục tiêu cao từ 7.0+ Writing, các bạn có thể đọc thêm sách IELTS Writing của thầy Mat Clark. (Cuốn sách này có 114 bài, chia nhiều chủ điểm, highlight từ vựng hay và đồng nghĩa nên các bạn chăm chỉ thì yên tâm 7.0+ không khó)
  2. 15 days' practice for IELTS Writing (phần này các bạn lấy từ trang 130-149 vì từ vựng theo chủ điểm được tổng hợp)

Nguồn: Pham Ba Dat

Sưu tầm và tổng hợp

LỚP HỌC CỦA CHÚNG TÔI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN